بدین وسیله اعلام می‌گردد کاندیدای مقالات شماره فصل بهار سال ۱۴۰۱ فصلنامه از قرار ذیل خواهد بود. بدیهی است مقالات پس اخذ تأییدات از سردبیر محترم و طی نمودن مراحل آماده‌سازی جهت انتشار بر روی سایت نشریه قرار خواهند گرفت. تاکید می‌گردد مقالات آورده شده در این خبر هیچ الزامی برای پذیرش مقالات توسط فصلنامه نخواهد داشت.

مقالات قطعی شده برای پذیرش سال ۱۴۰۱:

  1. 1358     نقش و جایگاه آموزه‌های مهدویت در تحقّق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی (با تأکید بر آموزه عدالت)
  2. 1306     بررسی تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر افول هژمونی آمریکا
  3. 1349     تأثیر نقش مفهومی انقلاب اسلامی بر هویت‌خواهی شیعیان یمن با تأکید بر جنبش الحوثی
  4. 1251     استراتژی جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای محور تحت نفوذ در جهان اسلام از منظر رئالیسم تدافعی( واکاوی بحران عراق و سوریه )
  5. 1340     مصادیق تاریخی بیداری و مقاومت ملت یمن: از صدر اسلام تا عصر حاضر
  6. 1307    پارادایم واکنشی و فهم ظهور بنیاد‌گرایی در سوریه(مطالعه موردی: جبهه‌النصره)
  7. 1336    رویکرد سیاست خارجی عربستان سعودی در حمایت از گروه‌های تکفیری-جهادی (مطالعه بحران سوریه)

مقالات نیازمند به داوری نهایی:

1318     صلح ابراهیم و تهدیدات امنیتی علیه ج.ا.ایران و جبهه مقاومت اسلامی
1344     جایگاه دیپلماسی عمومی دربیداری اسلامی ازمنظرمقام معظم رهبری
1325     راهبـــرد رژیم صهیونیستی در بلندی‌های جــولان و رویکرد جریان مقاومت
1364     انقلاب اسلامی ایران و آینده ی اُمّت اسلام در اندیشه ی علم مطهری: (عوامل تداوم و انحطاط)

 

- هزینه ارزیابی و پذیرش مجموعا مبلغ چهارصد هزارتومان

باتشکر
مدیر داخلی
سیدمهدی سهیلی مقدم
بروز رسانی ۱۴۰۱/۰۲/۲۳