نویسنده

کارشناسی ارشد، دانشگاه، تهران، ایران.

چکیده

لزوم توانمندی هر نظام حکومتی در عرصه بین‌المللی با توجه به عناصر اساسی تشکیل کشور مانند حاکمیت - به مفهوم حق تصمیم‌گیری و آزادی عمل کشور در کلیه امور، در چارچوب مرزهای خود و عدم وابستگی به هر قدرت داخلی یا خارجی(استقلال)- سبب می‌شود هر کشور در این موضوع، دارای ایدئولوژی منحصر به خود باشد. این ایدئولوژی در جمهوری اسلامی ایران با بررسی دیدگاه‌های بنیان‌گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و سیاست‌های ثانویه آشکار می‌گردد. در این مقاله با بررسی طرح‌های عام الشمول سال‌های گذشته برخی دولت‌ها مانند نقشه‌های خاورمیانه در ارتباط با طرح جنگ سوریه به این سؤال اساسی پاسخ داده خواهد شد که ایدئولوژی ایران برای حضور در سوریه چیست؟ واقعیت امر چنین است که حفظ بنیان‌های اساسی انقلاب در هسته‌های مقاومت خارج از ایران موجب مهار خطر تخاصم در مرزهای ژئوفیزیک داخلی خواهد شد؛ به ‌عبارت‌ دیگر با مداقه در تحولاتی کنونی آسیای غربی در صورت عدم مقابله با متخاصمان مهاجم، ایران در تعاقب اهداف پیگیری شده نقشههای کلان خاورمیانه، باید در مرزهای داخلی به مقابله با متخاصمان بپردازد؛ به‌ علاوه باید بیان نمود که اسلام در نظام حقوقی خود ماهیت جهانی دارد و منحصر به زمان و مکانی خاص نیست و بر همین اساس، یاری به «مظلومان جهان» از وظایف مسلمانان در مداخلات بشردوستانه محسوب می‌شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Religio-political legal aspects of Iran's presence in Syria

نویسنده [English]

  • Soode Karimi

M.Sc., University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The need to empower any system of government on the international stage According to the basic elements of statehood, including the Sovereignty )The concept of right and freedom to make decisions in all matters Within its borders and lack of affiliation with any internal or external power Independence) Each country is unique in this regard has an ideology Islamic Republic of Iran in connection with this ideology with the views of the founder of Islamic Revolution Imam Khomeini (RA) and secondary obvious policy In this paper we explore universal themes of previous years Some states, including maps of the Middle East in connection with the Syria war plan to the main question that will be answered Iran to attend the advisor of ideology in Syria? The reality is that Preserving basic fundamental revolution in the nuclei of resistance abroad will inhibit the risk of internal conflict within the borders of Geophysics in the other words With consideration of current developments in East Asia If you do not deal with aggressive adversaries In pursuance of the objectives pursued strategic map of the Middle East At internal borders must deal with their adversaries In addition, it should be stated that the global nature of Islam in their legal system And is not limited to particular time and place And thus contribute to "the oppressed of the world" The duty of humanitarian intervention is considered Muslims

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic of Iran
  • the advisor
  • sterategic
  • tactical
  • operational
  • humanitarian intervention
القرآن‌الکریم، ترجمه محمد آیتی
ابن منظور محمد بن مکرم (۱۴۰۵ق). لسان‌العرب، قم: نشر ادب‌الحوزه، ج۵.
ابن هشام، عبدالملک بن هشام (۱۳۵۵ق). سیره النبویه، قاهره: مکتبه مصطفی البابی الحلبی. 
اخضریان کاشانی، محمدرضا (۱۳۹۳) داعش؛ پایش چالش‌ها و فرصت‌ها، قابل دسترسی در خبرنامه صادق htttp:/lisunews.ir 
الزحیلی، وهبه (۱۳۹۲ ق). العلاقات الدولیه فی الاسلام بیروت: دارالعلم.
الفرجانی، عمر احمد (۱۹۸۸). اصول العلاقات فی الاسلام، بیروت: دارالاقراء.
ایزدی، جهانبخش (۱۳۸۵). درآمدی بر طرح خاورمیانه بزرگ، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره۳.
باقری، سیامک (۱۳۸۳). پروژه خاورمیانه بزرگ، تهران: اداره سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه.
برزگر کیهان، قاسمی، مهدی (۱۳۹۲). «استراتژی تهدید وجودی اسراییل و امنیت ملی ایران» روابط خارجی، سال پنجم، شماره ۱۷.
بلدسو رابرت (۱۳۷۵). فرهنگ حقوق بین‌الملل، ترجمه بهمن آقایی، تهران: گنج دانش.
ثقفی عامری، ناصر (۱۳۹۰)، ملاحظات راهبردی ایران روسیه و چین در بحران سوریه، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۲۳ اسفند، قابل دسترسی در سایت http://www.csr.ir/fa/archive‏ 
جبعی العاملی، زین‌الدین بن علی (شهید ثانی) (۱۳۶۵). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم:مکتبه الاعلام.
جعفری، علی‌اکبر (۱۳۹۲). «استراتژی موازنه تهدید و امنیت دولت‌های اسلامی منطقه خاورمیانه»، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام: سال دوم شماره ۰۷ 
حاجى یوسفى، امیرمحمد (۱۳۸۳). «جایگاه عراق در طرح خاورمیانه بزرگ» فصلنامه سیاست خارجی شماره ۴.
حرالعاملی؛ محمدبن الحسن (۱۳۱۶). وسائل‌الشیعة فی تحصیل مسائل الشریعة، قم: موسسه‎ آل البیت.
حسینی الخامنه‌ای، سیدعلی (۱۳۸۴). اجوبه الاستفتاتات تهران، انتشارات بین‌المللی الهدی.
خسروی، علی‌اکبر (۱۳۷۳). حقوق بین‌الملل دفاع مشروع، تهران، آدینه.
دلاورپوراقدام، مصطفی (۱۳۸۵). «حزب‌الله و مولفه‌های سیاست و امنیت در خاورمیانه»، پگاه حوزه، شماره ۲۰۱.
دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۷۷). فرهنگ دهخدا تهران، دانشگاه تهران، چاپ سوم.
سجادی، عبدالقیوم (۱۳۸۱). اصول سیاست خارجی در قرآن، فصلنامه علوم سیاسی، سال چهارم، شماره ۱۵.
سلامی، حسین (۱۳۹۴). دستاوردهای حضور در سرزمین شام، خبرگزاری مهر، قابل دسترسی در سایت http://www.mehrnews.com‏ 
شمس‌الدین، شیخ مهدی(۱۹۹۷). جهادالامه، بیروت: کانون الثانی رینایر، چاپ اول.
شیرودی، مرتضی (۱۳۸۴). «طرح خاورمیانه بزرگ، غرب و کشورهای مسلمان زمینه‌ها چیستی و پیامدها» اندیشه تقریب، شماره ۲.
صبحی الصالح (۱۴۱۲ ق). نهج‌البلاغه، قم: دارالهجره الخامسه، نامه ۴۷.
طباطبایی، سید محمدحسین (۱۳۷۴). المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه محمدباقر موسوی، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم.
عالم، عبدالرحمن (۱۳۷۳). بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی، چاپ اول.
علاءالدین علی بن حسام (لمتقی الهندی) (۱۳۷۵ ق). کنز العمالفی سنن الاقوال و الافعال، دائرةالمعارف العثمانیة، بعاصمة حیدر آباد ج١.
على بابایی، غلامرضا (۱۳۶۹). فرهنگ علوم سیاسی، تهران: شرکت نشر ویس.
عمید زنجانی عباسعلی (۱۳۶۷). فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر جلد۲ و۳، چاپ اول، 
قربان نیا، ناصر (۱۳۸۲). بررسی مداخله بشردوستانه از منظر اخلاق، قم: نامه مفید، دانشگاه مفید.
قربانی، فهیمه (۱۳۹۱). بحران سیاسی جاری سوریه: راهکارها»، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، قابل دسترسی در سایت http://fa.cmess/ir/View/tabid/127/Articleld/1654.aspx‏ 
کلانتری، فتح الله (۱۳۹۴) «مقایسه تطبیقی جنگ ۸ ساله با پارادایم جنگ‌های حال و آینده»، تهران: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس.
کلینی، محمد بن یعقوب (۱۴۱۸ق). اصول کافی، تهران: مکتبه الصدوق.
کمپ، جفری و هارکاوی، رابرت (۱۳۷۳). جفرافیای استراتژیک خاورمیانه، ترجمه حسینی، تهران: انتشارات مطالعات راهبردی 
محمدى الموتى، محسن (۱۳۸۸). هدف و سازوکارهاى سیاست خارجه در اسلام»: انسان‌پژوهی دینی، دوره ۶ شماره ۱٩‏ .
مرادی، عبداله (۱۳۹۲). «بحران سوریه؛ امکان و امتناع مداخله بشردوستانه» فصلنامه سیاست خارجى، سال بیست و هفتم، شماره ۲.
مشیرزاده، حمیرا (۱۳۹۱). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: سمت.
مطهری، مرتضی (۱۳۷۲). جهاد، قم: انتشارات صدراء چاپ ٩‏.
معین، محمد (۱۳۵۰) فرهنگ معین، تهران: انتشارات امیرکبیر. 
معین‌الدینی، جواد ، (۱۳۸۶). «طرح خاورمیانه بزرگ؛ الگوهای نوسازی بومی و گسترش همگرایی منطقه‌ای»، دانشنامه حقوق و سیاست، شماره ۷.
معین‌الدینی، جواد (۱۳۸۳). دگرگونی ژئوپلیتیک خاورمیانه و امنیت خلیج فارس، اطلاعات سیاسى و اقتصادى، شماره ۲۲۵ -۲۲۶.
مقتدر، هوشنگ (۱۳۵۸). مباحثی پیرامون سیاست بین‌الملل و سیاست خارجی»، تهران: انتشارات دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی.
مکارم شیرازی، ناصر و دیگران (۱۳۵۹). تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
مهدی هادی، حسین (۱۳۸۵). «دخالت نظامی بشردوستانه اسلام و حقوق بین‌الملل»، گفتمان حقوقی، شماره ۱۰ و ۱۱ 
مهدیزاده، اکبر (۱۳۸۳). «بررسی ابعاد گوناگون طرح خاورمیانه بزرگ»، ماهنامه نگاه شماره ۴۳.
موسوی الخمینی، روح الله (۱۳۷۲). صحیفه نور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
موسوی الخمینی، روح الله (۱۳۸۷). آیین انقلاب اسلامی، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)؛ چاپ ۲.
موسوی بجنوردی، سیدحسن (۱۳۸۹ ق). القواعد الفقهیه، قم: اسماعیلیان، ج ۱.
موسوی، سیدمحمد (۱۳۸۲). دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام، تهران: انتشارات باز.
نشریه ابرار (۱۳۸۳). طرح خاورمیانه بزرگ‌تر، شماره ۱۷. 
نظامى پور، قدیر، شادمانی، مهدیه، اخوان، منیژه (۱۳۹۵). ارزیابی چگونگی راهبرد نظامی مستشاری ایران در مقابله با گروه‌های تکفیری در سوریه، فصلنامه پژوهش‌های حفاظتی - امنیتی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال پنجم، شماره ۰۱۸ 
نیاکویی، سید امیر، اسمعیلی، علی، ستوده، علی‌اصفر (۱۳۹۲). تبیین راهبرد امنیتی ایران در قبال بحران سوریه (۲۰۱۳-۲۰۱۱»، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال سوم، شماره اول.
هیکل، محمد خیر (۱۹۹۶). الجهاد و القتال فی السیاسه الشرعیه الحمراء، بیروت: چاپ دوم.
وزیری؛ مجید، محمدی بلبان‌آباد، جبار (۱۳۹۴). بررسی مداخله بشردوستانه در نظام فقهی اسلام حقوق اسلامی، شماره ۴۵.
یاری، حامد (۱۳۸۳). خاورمیانه بزرگ: دولت‌ها - دید گاه‌ها، همشهری دیپلماتیک شماره ۰۱۰
یاری، حامد (۱۳۹۳). خطر داعش برای ایران؛ خیلی دور، خیلی نزدیک ۱٩‏ شهریور ، قابل دسترسی  در سایت http://mardomiha.ir‏ 
Held; Colbert(2006). Middle East Patterns :west view press، p، 7.
http://nsnbc، me/2013/07/03/former-french-foreign-minister-dumas-blows-the-whistle-on-western-war/ 
Rose، G، (1998). Neoclassical Realism and Theories of Foregin Policy، World Politics 
Walt، Stephan (1987). The Origins Of Alliances، Ithaca، New Y ork: Cornel University Press 
Walt، Stephen M، (1998). International Relation: One World، Many Theories، Foreign Policy، No، 110، (Spring).