نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی قزوین، قزوین، ایران

چکیده

با پیروزی انقلاب اسلامی دولت موقت بازرگان و شورای انقلاب متصدی امور دوران انتقالی قدرت، ساخت اولیه نهادهای بوروکراتیک دولتی، سامان سیاسی - اقتصادی کشور، و نیز انتظام قوای نظامی - پلیسی گردیدند. عواملی مختلف از جمله، تعدد احزاب سیاسی با مبانی ایدئولوژیکی متفاوت، توقعات فزاینده و هیجان انقلابی، بی ثباتی دوره انتقالی ، ضرورت بازگشت به روال عادی و سامان سیاسی – اقتصادی کشور را برای دولت موقت و شورای انقلاب دشوار کرده بود. لذا مقاله حاضر با هدف، بررسی نحوه ساخت نهادهای انقلابی و تصویب و اعلام مشروعیت نظام برآمده از انقلاب توسط دولت موقت و شورای انقلاب، تفاسیر ایدئولوژیکی موجودمی باشد. با روش پژوهش توصیفی – تحلیلی تلاش بر آن است نحوه ساخت نهادهای مدنی و قانون اساسی مطابق شعایر و رسالت انقلاب اسلامی را بررسی نماید. تنوع احزاب و وجود ایدئولوژی های رقیب متضاد سبب تاکید امام خمینی به نیروهای طرفدار ایشان در شورای انقلاب و بعداً در مجلس خبرگان قانون اساسی بر دفاع از تصویب متمم قانون اساسی مطابق شریعت اسلامی گردید. این امر با حمایت اکثریتی مردم و هوشیاری امام و نیروهای پیرو خط ایشان در جهت رسالت انقلاب اسلامی با همه چالش های محیطی میسر گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The process of creating a revolution in the interim government agencies and the Revolutionary Council, and Imam Khomeini emphasis on Islamic patterns.

نویسندگان [English]

  • iraj soori 1
  • Mohsen Beheshtiseresht 2

1 Master student, Imam Khomeini and Islamic Revolution Research Institute, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of History, Qazvin International University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

with the victory of the Islamic Revolution , the interim government and businessmen Revolutionary Council, the transition of power, the original construction state bureaucratic agencies , political - economic order and discipline , the country's military - police forces . a variety of factors , including the multiplicity of political parties with different ideological foundations , increasing expectations and revolutionary excitement , instability of the transitional period , the necessity of returning to normal , the country's political - economic for the interim government and the Revolutionary Council was difficult . So , with the aim of the present paper, how to build a revolutionary agencies and the adoption of the system and the legitimacy of the revolution by the interim government and the Revolutionary Council , ideological interpretations of the descriptive research method - is trying to build civil institutions and in accordance with the constitution of the Islamic Revolution rites and mission . diversity and parties are competing ideologies due to conflicting Imam Khomeini loyalists to emphasis on the Revolutionary Council , and later to the Assembly of Experts, the Constitution defending the constitutional amendment in accordance with Islamic Sharia . This majority , with the support of the people and intelligence forces and followers of Imam their line in the direction of the Islamic Revolution in global mission with all possible environmental challenges .

کلیدواژه‌ها [English]

  • " interim government "
  • " revolutionary " agencies
  • the Revolutionary Council "
  • " Imam Khomeini . "
اسماعیلی، خیرلله (۱۳۸۰). دولت موقت، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
اسناد انقلاب اسلامى.
اسناد لانه جاسوسی آمریکا دانشجویان پیرو خط امام کتاب دوم (۱۳۸۶). تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.
امیراحمدی، هوشنگ و پروین، منوچهر(بی تا). ایران پس از انقلاب، مترجم علی مرشدی‌زاد، تهران: انتشارات باز.
انتشارات مجلس شورای اسلامی، جلد بیست و پنجم.
بازرگان، عبدالعلی (۱۳۶۲). مشکلات و مسائل اولین سال انقلاب از زبان مهندس بازرگان؛ تهران: انتشارات نهضت آزادی.
بازرگان، مهدى(۱۳۶۱). شوراى انقلاب و دولت موقت (سیماى دولت موقت از ولادت تا رحلت)، تهران: نهضت آزادى.
براتعلی‌پور، مهدی (۱۳۹۵). مدیریت بحران‌های سیاسی در فرآیند انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات عروج، جلد اول.
برزین سعید (۱۳۷۴) زندگینامه سیاسی بازرگان تهران: نشر مرکز.
بهنوده مسعود (۱۳۷۸). ۲۷۵روز با بازرگان تهران: نشر علم.
پهلوزاده، عباس (۱۳۹۵). مجلس خبرگان رهبری، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
تبیان دفتر اول (۱۳۸۴) انتخابات در اندیشه امام خمینی، تهران: انتشارات عروج.
تبیان دفتر سی و هشتم (۱۳۸۱)، امام خمینی و نهادهای انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات عروج. 
ترابی، یوسف(۱۳۸۹). اجماع نظر نخبگان سیاسی و توسعه در جمهوری اسلامی، تهران: ناشر دانشگاه امام صادق (ع).
جاسبی، عبداللّه (۱۳۸۲) تشکل فراگیر: مروری بر یک دهه فعالیت حزب جمهوری اسلامی، تهران: دفتر پژوهش و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی 
خمینی، سید روح الله(۱۳۷۸) صحیفه امام، تهران: انتشارات عروج؛ جلد ششم.
خمینی، سید روح‌الله (۱۳۷۸). صحیفه امام، تهران: انتشارات عروج جلد نهم.
خمینی، سید روح‌الله (۱۳۷۸). صحیفه امام، تهران: انتشارات عروج، جلد هفتم.
خمینی، سید روح‌الله (۱۳۷۸). صحیفه امام، تهران: انتشارات عروج» جلد هفتم.
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (۱۳۹۲) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات سمت.  
روزشمار جنگ ایران و عراق (۱۳۷۵). ییدایش نظام جدید، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جلد اول.
زنجانی، عمید (۱۳۶۲). مبانى فقهى کلیات قانون اساسى جمهورى اسلامى (جامعه کنونى و انقلاب اسلامى) تهران: دفتر مرکزى جهاد کشاورزى.
سمیعى، احمد(۱۳۷۱). طلوع و غروب دولت موقت تهران: نشر شباویز. 
شهیدی، محمود (۱۳۷۲). «بررسی رفتار سیاسی ملیون در دولت موقت انقلاب اسلامی ایران»، دانشکده علوم سیاسی و معارف سیاسی دانشگاه امام صادق. 
صادقی، افسانه (۱۳۹۶). «زندگینامه سیاسی ابراهیم یزدی از آغاز تا پایان دولت موقت»، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی»، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی تهران.
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۹) تهران: انتشارات مجلس شورای اسلامیء جلد دوم.
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۹)تهران: 
فوزى، یحیى (۱۳۹۲). تحولات سیاسى- اجتماعى بعد از انقلاب اسلامى ایران تهران: انتشارات عروج، جلد اول.
قزل‌ایاق، ایمان حسین (1791). ائتلاف‌هاى سیاسى در جمهورى اسلامى ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامى.
قفلی، وحید (۱۳۸۴). مجلس خبرگان و حکومت دینی هر ایران، تهران: انتشارات عروج. 
کردی، علی (۱۳۹۲). آیت الله طالقانى و گروه‌هاى سیاسى، تهران: موسسه فرهنگى و انتشارات مرکز 
مجرد، محسن (۱۳۸۶). تاثیر انقلاب اسلامی بر سیاست بین‌الملل، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. 
مجموعه مقالات نخستین همایش تاریخ شفاهی ایران (شانزدهم اسفند، ۱۳۵۸)(۱۳۸۸) چ ۰۱ تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
محسنیان‌راد، مهدی (۱۳۷۵)، مطبوعات و ارزش‌ها، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
منصوری: جواد (۱۳۷۵). سیر تکویتى انقلاب اسلامى، تهران: وزارت امور خارجه  موسسه چاپ و انتشارات.
نوزانی، بهرام (۱۳۶۷)، گاه‌شمار سیاست خارجی ایران، از دی‌ماه ۱۳۵۶ تا مردادماه ۰۱۳۶۷ تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
هاشمی رفسنجانی(۱۳۸۳). کارنامه و خاطرات سیاسی ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ زیر نظر محسن هاشمی و به اهتمام عباس بشیری، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب. 
هوازاده، بتول (۱۳۸۹). «تعامل نهضت آزادی با امام و انقلاب اسلامی»» پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی تهران.