نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

انقلاب اسلامی ایران یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین رخدادهایی بود که به رهبری امام خمینی(ره) در جهان مدرن رخ داد. انقلاب اسلامی ایران به عنوان انقلاب دینی پدیده‌ای شگرف بود که به بازگشت عظمت دیرین دنیای اسلام می‌اندیشید. ویژگی عام و جهانی انقلاب اسلامی که برخاسته از عنصر مذهب و خصلت دینی آن بود، موجب شد که این تحول تاریخی در مرزهای جغرافیایی ایران اسلامی محدود نمانده و تا اقصی نقاط جهان اسلام و بلکه جوامع بشری تاثیرات عمیق و جدی از خود به جای گذارد. این پژوهش درصدد است تا به بررسی مولفه‌های تاثیرگذار انقلاب اسلامی بر مناطق پیرامون بپردازد و ابعاد مختلف این موضوع و نوع نگرش­های غالب بر این تحولات را تبیین نماید. برای این منظور از نظریه پخش به عنوان چارچوب نظری بهره گرفته شده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی موجب احیاء حیات سیاسی-اجتماعی و تشکیلاتی کشورهای منطقه شده است که منجر به شکل‌گیری هویت اسلامی و خودآگاهی ملل خاورمیانه شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Islamic Revolution and Its Influential Regional Components

نویسنده [English]

  • Reza Mahmoudoghli

Assistant professor of Political Sciences, University of Mohaghegh Ardabili

چکیده [English]

Islamic revolution of Iran is one of the greatest and the most influential events in the world under the Imam Khomeini’s leadership. The Islamic Revolution of Iran as a religious revolution, was considered as a significant phenomenon thinking of the return of ancient glory of the Islamic world. Specific and global characteristics of the Islamic Revolution rising from elements of religion and religious characteristics caused that this historical upheaval trespass Iranian borders and be influential not only in the Islamic world, but also in all human societies.
 The present study tries to investigate the effects of the Islamic Revolution on its surrounding regions and explain its different dimensions and attitudes dominating those components and their consequent upheavals.
 To the end, Distribution Theory was taken as the theoretical framework. The results obtained from this study indicate that the Islamic Revolution has caused the restoration of socio-political life and organization in the countries of the region and resulted in the formation of the Islamic revolution and self-awareness of nations in the Middle Ea

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution of Iran
  • Distribution Theory
  • Islamic awakening
  • Islamic Resistance