نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهرا (سلام الله علیها)، تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن وحدیث دانشگاه الزهرا، تهران، تهران، ایران.

چکیده

بیداری اسلامی پدیده ای است اجتماعی به معنای رهایی از استبداد و استعمار و تلاش در راه دستیابی به استقلال سیاسی، اقتصادی و ... این پدیده در ده های اخیر به اوج خود رسیدهاست. ولی موانعی بر سر راه محقق شدن آن وجود دارد که باعث شده است در بسیاری از کشورها محقق نشود یا به هدف نرسد. بررسی این موانع از نگاه آیات و روایات موضوع این مقاله است. با بررسی آیات قرآن مشخص م یشود که جهل ، ظلم ، تفرقه ، تحجر ، تحریف اسلام و.. از جمله این موانع می باشد. به نظر م یرسد نقش جهل در بین این موانع از بقیه پررنگ تر است، چرا که علت برخی موانع دیگر نیز جهل و ن اآگاهی مردم است.پس از جه ل، ظلم مهم ترین مانع است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The obstacles of Islamic awakening in Quran and hadith

نویسندگان [English]

  • Soheila Jalali Kondori 1
  • Zohre Halimi 2

1 University of Al-Zahra (PBUH), Tehran, Iran

2 Graduate student of the Qur'an, Hadith Al-Zahra University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The Islamic awakening is a social phenomenon which means freedom from tyranny and colonialism and the attempt to achieve political and economic independency. This phenomenon reached its peak in recent decades but there are some obstacles to achieve it which lead to failure in some countries, especially regarding the political aspect. analysis the obstacles at verses and hadith is the main subject of this article and By studying the Quran and hadith reveals that Ignorance, oppression, division, fanaticism and distorted Islam are some of these obstacles. Among them, ignorance is the most important one because the other factors lead into ignorance and lack of knowledge of human being and The second most important obstacle is the oppression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Islamic awakening
  • The obstacles of Islamic awakening
  • ignorance
  • Oppression
قرآن کریم، ترجمه مهدی الهی قمشه ای.
- نهج البلاغه، گردآوری: رضی سیدشریف( 1386 ه.ش)، ترجمه محمد دشتی، قم، انتشارات ارم.
- ابن منظور، محمدبن مکرم ( 1405 ه.ق)، لسانالعرب، قم، نشر ادب حوزه.
- پایدار، حبیب الله ( 1357 ه.ق)، حیات ومرگ تمدنها، تهران، انتشارات قلم.
- تمیمی آمدی،عبد الواحد ( 1360 ه.ش)، غررالحکمودررالکلم،تحقیق میر سید جلال الدین محدث، تهران، دانشگاه تهران.
- جرجی زیدان ( 1369 ه.ش)، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه علی جواهرکلام، تهران، انتشارات امیرکبیر.
- حرانی، ابن شعبه، بی تا، تحفالعقول، ترجمه احمد جنّت یعطائی، تهران، انتشارات علمیه اسلامی.
- ح یکمی، محمدرضا ( 1360 ه.ش)، الحیا،تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- خسروپناه دزفولی، عبدالحسین ( 1384 ه.ش)، آسیب شناسی جامعه دینی، تهران، دفتر نشر معارف.
- دلشاد تهرانی، مصطفی،بی تا، رهزنان دین، تهران، انتشارات دریا.
- دهخدا، علی اکبر |( 1372 ه.ش)، لغتنامه دهخدا، تهران، مؤسسه چاپ و انتشار دانشگاه تهران.
- راغب اصفهانی، ( 1417 ه.ق)، المیزان فی تفسیرالقرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- طبرسی، فضل بن حسن ( 1372 ه.ش)، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو.
- عروسی حویزی، علی بن جمعه ( 1415 ه.ق)، تفسیرنورالثّقلین، قم، انتشارات اسماعیلیان.
- غرویان، محسن (1372 ه.ش)، پرتوی ازکلام امام حسین (ع)، قم، انتشارات شفق، چاپ اول.
- قرائتی، محسن (1376 ه.ش)، تفسیرنور، قم، مؤسسه در راه حق.
- کلینی رازی، محمدبن یعقوب( 1372 ه.ش)، اصول کافی، ترجمه محمدباقر کمره ای، تهران، انتشارات اُسوه.
- مجلسی، محمد باقر( 1388 ه.ش)، بحارالانوار، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
- مدرسی، محمدتقی ( 1377 ه.ش)، تفسیرهدایت، مشهد، بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی.
- مصباح یزدی، محمدتقی( 1387 ه.ش)، انقلا باسلامی جهشی درتحولات سیاسی تاریخ، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- مطهری، مرتضی ( 1376 ه.ش) ، اسلام ومقتضیات زمان، قم، نشر صدرا.
- ----------- ( 1374 ه.ش)، انسان درقرآن، تهران، انتشارات اسوه.
- ----------- بی تا، انسان وسرنوشت، بی جا، شرکت سهامی انتشار.
- ----------- ( 1375 ه.ش)(، مجموعه آثار، قم، نشر صدرا، چاپ ششم.
- مکارم شیرازی، ناصر ( 1368 ه.ش)، پیام قرآن، قم، مدرسه امام امیر المومنین.
- ----------------( 1365 ه.ش)، تفسیرنمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
- موسوی خمینی، روح الله ( 1361 ه.ش)، صحیفه نور، تهران، وزارت ارشاد.
- ولایتی، علی اکبر ( 1384 ه.ش)، فرهنگ وتمدن اسلامی، قم، دفتر نشر معارف