نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه اندیشه سیاسی و مسائل ایران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد گروه اندیشه سیاسی و مسائل ایران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه اندیشه سیاسی و مسائل ایران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به راهبرد جمهوری اسلامی در سیاست خارجی با شعار نه شرقی نه غربی و مقابله با استکبار جهانی ، دولت های متخاصم از جمله آمریکا از هیچ گونه موازنه ای دریغ نمی کنند. ترور سردار قاسم سلیمانی نیز یکی از همین دست مسائل می باشد که در مقابل این مسأله موضوع «انتقام سخت» مطرح گردید. از آنجا که مفهوم انتقام سخت برای اولین بار توسط آیت الله خامنه ای مطرح گردید، هدف اصلی پژوهش تبیین اصول انتقام سخت، مبتنی بر اندیشه دفاعی آیت الله خامنه ای می باشد(مسئله) این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی در صدد پاسخ به این مسئله است: در اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، چه اصولی نسبت به انتقام سخت وجود دارد؟ (روش) با بررسی اندیشه ایشان در خصوص انتقام سخت، نتایج مقابل حاصل شده است: با توجّه به مبانی مفروض برای انتقام سخت، مانند توحید، عدالت خداوند، معاد وهدف مندی خلقت، علو وبرتری اسلام و نفی سبیل، اصولی بر آن مترتب می‌شود. این اصول در واقع بایدها و نبایدهای کلی است، که از مبانی استخراج می شوند که برخی از مهمترین اصول انتقام سخت عبارت‌اند از: اصل انتقام گرفتن، ظلم‌ستیزی، دفع فتنه، قانون گرایی، توازن تهدید، عدالت در انتقام، عدم استفاده از سلاح کشتار جمعی، اصل مقابله به مثل، حفظ کرامت و جان انسان، مردم‌پایگی است. (نتایج)

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the principles of harsh revenge in Ayatollah Khamenei's defense thought

نویسندگان [English]

 • rasol tajikIsmaili 1
 • akbar ashrafi 2
 • Ahmad Bakhshayeshi ardestani 3
 • Abd al Hossein Allah Karam 4

1 PhD student of political thought, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Political Thought and Iranian Issues, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Professor of the Department of Political Thought and Iranian Issues, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Political Thought and Iranian Issues, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Considering the strategy of the Islamic Republic in foreign policy with the slogan of neither East nor West and confronting global arrogance, hostile governments, including the United States, do not hesitate to strike any kind of balance. The assassination of General Qassem Soleimani is one of these issues, and the issue of "severe revenge" was raised in front of this issue. Since the concept of harsh revenge was proposed for the first time by Ayatollah Khamenei, the main purpose of the research is to explain the principles of harsh revenge, based on the defense thought of Ayatollah Khamenei. The question is: in the thought of Hazrat Ayatollah Khamenei, what principles are there regarding harsh revenge? (Method) By examining his thoughts regarding harsh revenge, the opposite results have been obtained: considering the assumed foundations for harsh revenge, such as monotheism, God's justice, the resurrection and the purpose of creation, the supremacy of Islam, and the negation of the mustache, principles are deduced from it. These principles are actually the general dos and don'ts, which are extracted from the principles that some of the most important principles of harsh revenge are: the principle of taking revenge, anti-cruelty, repelling sedition, legalism, balance of threats, and justice in revenge, not using lethal weapons. Collectively, the principle of reciprocity, preservation of human dignity and life, is people's loyalty. (Results)

کلیدواژه‌ها [English]

 • Defensive thinking
 • reciprocation
 • harsh revenge
 • principles of harsh revenge
 • Ayatollah Khamenei
 • Martyr Soleimani
 1. قرآن کریم
 2. نهج البلاغه
 3. ابن منظور، محمد بن مکرم (1414 ق). لسان العرب، بیروت: نشر دار صادر
 4. ازغندی، علیرضا و روشندل، جلیل (1374). سائل نظامی و استراتژیک معاصر، تهران: انتشارات سمت
 5. امام جعفر صادق (ع) (1400 ق). مصباح الشریعه و المفتاح الحقیقه، بیروت: انتشارات اعلمی.
 6. بدرخانی، غلامرضا.، میری محمدرضا. (1400). اندیشه مقاومت در منظومه فکری امام خامنه‌ای، انتشارات دفاع
 7. برزویی، محمدرضا، جمالی زواره، زهره (1401). بازشناسی مؤلفه‌های اسطوره مقاومت اسلامی؛"شهید چمران"و شهید "حاج قاسم سلیمانی" ازکلام مقام معظم رهبری، فصلنامه بیداری اسلامی، سال یازدهم، شماره دوم: ص 169
 8. بستانی، فؤاد. (1375). فرهنگ ابجدی عربی فارسی (ترجمه کامل المنجد)، تهران، نشراسلامی
 9. پارسای، رضا و مطهرنیا، مهدی (1393). اثرگذاری محور ایران، سوریه و حزب الله بر منافع آمریکا در خاورمیانه، فصلنامه سیاست دفاعی، شماره 86، ص 138 –
 10. تخشید، محمدرضا و نوریان، اردشیر (1389). بررسی سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر. نشریه تحقیقات سیاسی و بین الملل، دوره 2: شماره 4؛ ص 1 تا 25.
 11. جرجانی، عبدالقاهر (1412 ق). التعریفات، تهران، انتشارات ناصرخسرو.
 12. حسنی، ابوالحسن (1398). تارنامه فقه حکومتی وسائل، تفسیر انتقام سخت با ادله فقهی.
 13. خبیری، کابک (1382). "راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران (ملزومات و راهکارها)"، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال اول، شماره اول؛ ص 67.
 14. خامنه، سید علی، مجموعه بیانات، پایگاه اینترنتی آیت الله خامنه‌ای khamenei.ir.
 15. حسینی خامنه، سید علی (5/9/1376). بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2860
 16. حسینی خامنه، سید علی (17/06/1376). بیانات در جمع مردم استان کردستان در میدان آزادی سنندج. https://farsi.khamenei. ir/speech-content?id=6642
 17. حسینی خامنه، سید علی (05/07/1376). بیانات در دیدار نیروهای حاضر در مانور ذوالفقار. https://farsi.khamenei. ir/speech-content?id=2856
 18. حسینی خامنه، سید علی (29/10/1383). پیام به کنگره عظیم حج. https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=155
 19. حسینی خامنه، سید علی (19/12/1383). بیانات پس از بازدید از ستاد فرماندهی نیروی زمینی سپاه. https://farsi.khamenei. ir/speech-content?id=3272
 20. حسینی خامنه، سید علی (22/02/1388). بیانات در اجتماع مردم کنگاور. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17674
 21. حسینی خامنه، سید علی (30/11/1388). بیانات در دیدار دست‌اندرکاران ساخت ناوشکن جماران. https://farsi.khamenei.ir /speech-content?id=8906
 22. حسینی خامنه، سید علی (22/01/1389). بیانات در دیدار فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9144
 23. حسینی خامنه، سید علی (17/06/1390). بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17226
 24. حسینی خامنه، سید علی (20/07/1390). بیانات در جمع روحانیون شیعه و اهل سنت کرمانشاه. https://farsi.khamenei. ir/speech-content?id=17659
 25. حسینی خامنه، سید علی (30/01/1394). بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29472
 26. حسینی خامنه، سید علی (25/06/1394). بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. https://farsi.khamenei.ir /speech-content?id=30791
 27. حسینی خامنه، سید علی (01/01/1395). بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی. https://farsi.khamenei.ir /speech-content?id=32695
 28. حسینی خامنه، سید علی (28/07/1395). بیانات در دیدار نخبگان علمی جوان. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34703
 29. حسینی خامنه، سید علی (01/01/1396). بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی. https://farsi. Khamenei.ir/speech-content?id=36091
 30. حسینی خامنه، سید علی (26/06/1396). بیانات در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37687
 31. حسینی خامنه، سید علی (06/04/1397). بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40036
 32. حسینی خامنه، سید علی (15/06/1397). بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40421
 33. حسینی خامنه، سید علی (10/02/1397). بیانات در دیدار مردم قم در سالگرد قیام ۱۹ دی. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8599
 34. حسینی خامنه، سید علی (26/09/1399). دیدار دست‌اندرکاران مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و خانواده شهید سلیمانی. https://farsi.khamenei. ir/photo-album?id=46946
 35. دهخدا، علی اکبر(1377). لغت نامه دهخدا، تهران، موسسه دهخدا. ص 3458.
 36. راغب اصفهانی، حسین. (1404 ق) المفردات فی غریب القران، ص 822.
 37. سبحانی، جعفر. (1383). منشور جاوید، نشر قم. موسسه امام صادق (ع). ج 2، ص 238.
 38. شیخ صدوق، محمد بن علی، (1395 ق). کمال الدین و تمام النعمه، تهران، اسلامیه، جلد اول.
 39. صالحی منش، علی (1398). تارنامه رسمی حوزه، پاسخ به یادداشت ادب انتقام.
 40. صلح میرزایی، سعید. (1398). اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت الله خامنه‌ای، انتشارات انقلاب اسلامی، چاپ اول.
 41. طباطبایی، سید محمدحسین (1390 ق). المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، نشر مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
 42. فخر رازی، محمود بن عمر (1420 ق). مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر)، بیروت، مکتب تحقیق دار إحیاء التراث العربی.
 43. کالینز، جان ام (1370). "راهبرد بزرگ: اصول و رویه‌ها، ترجمه کوروش پایندر، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
 44. لطفی مرزناکی، رحمان (1399). مجموعه مقاله‌های دفاع آینده نگر در اندیشه امام خامنه‌ای، تهران، چاپ مطهر.
 45. لطفی مرزناکی، رحمان (1394). دفاع هوشمند در اندیشه امام خامنه‌ای، تهران، آوای سبحان.
 46. لطفی مرزناکی، رحمان (1391). گزیده مقالات اولین همایش تبیین اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای، یاران شاهد.
 47. لطفی مرزناکی و هوشیار (1397). دفاع هوشمند در اندیشه امام خامنه‌ای (مدظله العالی) به روش استنباط تطبیقی. انتشارات دفاع چاپ مطهر.
 48. مفید، محمد بن محمد (1413 ق). الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، قم، کنگره شیخ مفید.
 49. مکارم شیرازی، ناصر (1382). تفسیر نمونه، تهران. نشردارالکتب الاسلامیه چاپ 13.
 50. محلاتی، سروش (1398). تارنامه انصاف، یادداشت قرآن و ادب انتقام. یادداشت تلگرامی.
 51. مهدوی زادگان، داود (1398). تارنامه تسنیم، نقد تفصیلی مهدوی زادگان به سروش محلاتی.
 52. واعظی، محمود (1389). ضرورت شکل گیری ترتیبات امنیت منطقه‌ای در قفقاز – مرکز مطالعات راهبردی. شماره 74
 53. ولایی، عیسی (1387). فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، نشر نی