نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار مدرسی معارف ،گروه علوم انسانی ،دانشکده الهیات و معارف اسلامی،دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران

چکیده

زمانی که آرمان­‌های یک جامعه بر اثر تغییر ارزش­‌ها به خطر بی‌افتد، دشمن از فضای ایجاد شده، در مسیر دستیابی به اهداف خود استفاده خواهد نمود و یکی از مهم­ترین و مؤثرترین ابزارها برای پیشبرد اهدافشان، استفاده از جنگ نرم و اهرم­‌های اجتماعی آن خواهد بود؛ پس از شکل­‌گیری بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه دشمن با تکیه بر قدرت نرم خود به دنبال تحریف و استحاله این حرکت در جوامع اسلامی است تا از طریق مهار بینش و انگیزش این جوامع، به اهداف تعیین شده خود دست‌یابد. عنصر قدرت نرم، قادر است راهبردهای بینشی و جهت­‌گیری­‌های انگیزشی این حرکت شکل گرفته را به مسیر دلخواه دشمن هدایت کند.(مسئله) بر همین اساس، در این تحقیق از روش توصیفی ـ تحلیلی، تأثیرات بینشی و انگیزشی قدرت نرم دشمن بر بیداری اسلامی را از نگاه نهج‌­البلاغه واکاوی کرده‌ایم.(روش) محقق در نهایت در این پژوهش، به این نتیجه رسیده است که دشمن با تکیه به قدرت نرم، به تدریج و بدون خودآگاهی مخاطب، دست به تحریف ملاک­‌های محبتی و برائتی مسلمین زده و با استفاده از همین مکانیزم در صدد مهار بیداری اسلامی در این جوامع است، تا در صورت عدم موفقیت در استحاله این حرکت، این جوشش شکل گرفته را به انحراف وادارد.(یافته‌­ها)

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Barsi the influences of Binshi and Engizshi Qudrat Narm Dashman Bar Bidari Islamic: Sermons 16, 22 and 93 Nahj-al-Balaghah

نویسنده [English]

 • Hossian Rahmanitirkalai

Associate Professor of Education, Department of Humanities, Faculty of Theology and Islamic Studies, Payam Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

When the ideals of a society are jeopardized during the conversion of values, the enemy will take action and use this muddy water to achieve its goals and one of the most important tools for them in This path will be the use of soft warfare and its social levers; After the formation of the Islamic Awakening in the Middle East, the enemy, relying on its soft power, seeks to distort and transform this movement in Islamic societies in order to achieve its goals by controlling the vision and motivation of these societies. The element of soft power is able to direct the insight strategies and motivational orientations of this formed movement to the desired path of the enemy. Examine the Islamic Awakening from the perspective of Nahj al-Balaghah. Finally, in this work, the author has come to the conclusion that the enemy, relying on soft power, gradually and without the self-awareness of the audience, has distorted the criteria of love and innocence of Muslims and using the same mechanism seeks to curb Islamic awakening in societies. If it is not possible to transform this movement, it will cause this formed boil to deviate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Insight
 • Motivation
 • Soft Power
 • Islamic Awakening
 • Nahj al-Balaghah
 1. قرآن کریم
 2. نهج‌­البلاغه
 3. الهی، همایون(1363). دیکتاتوری کارتل­‌ها، تهران: امیرکبیر.
 4. جمعی از نویسندگان(1386). پیوند مردم و حکومت اسلامى در اندیشه امام خمینى، تهران: مرکز حفظ و نشر آثار امام خمینی(ره).
 5. جمعی از نویسندگان(1401) انقلاب اسلامی ایران و آینده امت اسلام در اندیشه علم مطهری، تهران، مجله مطالعات بیداری اسلامی.
 6. حاجی­‌صادقی، عبدالله(1393). بصیرت چیستی، چرایی و چگونگی، قم: زمزم هدایت.
 7. خمینی، روح الله(1371). چهل حدیث، تهران: مرکز حفظ و نشر آثار امام خمینی(ره).
 8. خمینی، روح الله(1387). وصیت­نامه سیاسی ـ الهی امام خمینی(ره)، تهران: مرکز حفظ و نشر آثار امام خمینی(ره).
 9. سبحانی، محمدتقی(1386). درآمدى بر جریان­شناسى اندیشه اجتماعى دینى در ایران معاصر، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 10. شایگان، داریوش(1392). آسیا در برابر غرب، تهران: فروزان­روز.
 11. طاهری، مهدی­محمد(1391). بصیرت دینی در اندیشه مقام معظم رهبری، تهران: مطالعات راهبردی بسیج.
 12. طباطبایی، سیدمحمدحسین(1388). المیزان، قم: جامعه مدرسین.
 13. عسکری، ابوهلال(1415). معجم­الفروق­اللغویه، بیروت: دار­احیاء­التراث.
 14. فخررازی، محمد­بن­عمر(1413). مفاتیح­الغیب، بیروت: دار­احیاء­التراث.
 15. فراهیدی، خلیل­بن­احمد(1412). کتاب­العین، بیروت: دار­احیاء­التراث.
 16. قاضی، سعید­قمی(1378). شرح توحید­الصدوق، تهران: اوقاف و امور خیریه.
 17. قرائتی، محسن(1388). تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگی درس­هایی از قرآن.
 18. ماه­‌پیشانیان، مهسا(1389). جنگ نرم آمریکا در پیکارگاه قلوب و اذهان، قم: پگاه حوزه.
 19. مجموعه سخنرانی­های مقام معظم رهبری با اقشارمختلف مردم
 20. محدث قمی، عباس(1384). سفینه­البحار، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
 21. محمدی­فر، نجات(1401) نقش روحانیت شیعه در بیداری اسلامی در تاریخ سیاسی معاصر ایران، تهران، مجله مطالعات بیداری اسلامی.
 22. مدرس، وحید(1376) شرح نهج­البلاغه، تهران: نی.
 23. مصباح‌­یزدی، محمدتقی(1390). قرآن در آیینه نهج­البلاغه، قم: مؤسسه امام خمینی(ره).
 24. مطهری، مرتضی(1382). اسلام و مقتضیات زمان، تهران: صدرا.
 25. منصوری، خلیل(1382). عوامل و موانع بصیرت، تهران: فرهنگ.
 26. نجفی، موسی(1378). مقدمه تحلیلی تاریخ تحولات سیاسی ایران، تهران: منیر.