نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای الهیات و مطالعات دینی، دانشگاه بیرمنگام، انگلستان

2 دانشیار علوم سیاسی، گروه معارف اسلامی ، دانشکده صدا و سیما، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

چکیده

شهید مرتضی مطهری به عنوان یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار در تئوری‌پردازی مبانی انقلاب اسلامی است. ایشان به عنوان ایدئولوگ انقلاب ، جزو محدود افرادی است که به بررسی تداوم و انحطاط انقلاب اسلامی ایران و تاثیر آن بر آینده ی امت اسلام پرداخته است، به گونه ای که در تحلیل نهائی از رهگذر تداوم انقلاب ، کوشید ، به تبیین مبانی اسلامی و ایرانی در احیای تمدن اسلامی نیز بپردازد. وی جزء اندیشمندانی بود که همواره دغدغه ی اسلام و ایران داشت و نسبت عوامل تداوم و یا انحطاط آن حساسیت و نگرانی بسیار زیادی داشت. پرسشی که این پژوهش به روش توصیفی و کیفی درصدد پاسخگوئی به آن است این است که از دیدگاه علامه مطهری ، آینده و یا به تعبیری سرنوشت انقلاب اسلامی ایران چه تاثیری بر آینده ی امت اسلام دارد؟فرضیه ی ما در این پژوهش آن است که : از دیدگاه شهید مطهری بین انحطاط و یا تداوم انقلاب اسلامی با انحطاط یا تداوم امت اسلامی ارتباط معناداری وجود دارد به گونه ای که انحطاط یا تداوم انقلاب با آینده امت اسلام پیوند خورده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Islamic Revolution of Iran and the Future of the Islamic Ummah in the Thought of Motahhari: (Factors of continuity and degeneration)

نویسندگان [English]

  • Sarah Ardshir Larijani 1
  • Hadi Ebrahimikiapei 2

1 Doctor of Theology and Religious Studies, University of Birmingham, England

2 Associate Professor of Political Science, Department of Islamic Studies, Faculty of Broadcasting, University of Broadcasting, Tehran, Iran

چکیده [English]

Martyr Motahari is one of the most influential figures in theorizing the foundations of the Islamic Revolution. As an ideologue of the revolution, he is one of the limited number of people who have investigated the continuation and decline of the Iranian Islamic Revolution and its impact on the future of the Islamic nation, in such a way that in the final analysis of the path of the continuation of the revolution, he tried to explain the Islamic and Iranian foundations. to revive the Islamic civilization. He was one of the thinkers who was always concerned about Islam and Iran and was very sensitive and worried about the factors of its continuity or decline. The question that this research tries to answer in a descriptive and qualitative way is that, from Allameh Motahari's point of view, what effect does the future or, in other words, the fate of the Islamic Revolution of Iran have on the future of the Islamic Ummah? Our hypothesis in this research is that: From the point of view of Martyr Motahari, there is a significant connection between the decline or continuation of the Islamic Revolution and the decline or continuation of the Islamic Ummah in such a way that the decline or continuation of the Revolution is linked to the future of the Islamic Ummah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ummah of Islam
  • Allameh Motahhari
  • Islamic Revolution of Iran
  • Continuity
  • Decline