نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیت علمی، گروه ارتباطات و رسانه دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

2 طلبه سطح 4، رشته تفسیر تطبیقی، اصفهان موسسه عالی تخصصی فاطمه الزهرا علیها سلام،

چکیده

گفتمان مقاومت اسلامی در مقابل نظام سلطه جهانی، یکی از راهبردی‌ترین و واقع‌بینانه‌ترین سیاست‌های کلان انقلاب اسلامی ایران است. این گفتمان توسط شخصیت‌های بزرگی در سال‌های اخیرعملیاتی شده است. «شهید چمران» و «شهید سلیمانی» از چهره‌های بین‌المللی این گفتمان و چه بسا اسطوره‌های ماندگار این جبهه شناخته می‌شوند. پژوهش حاضر به این مسئله پاسخ می‌دهد: بر اساس مولفه های مقاومت اسلامی در منظومه فکری رهبر انقلاب، اسطوره‌های مقاومت اسلامی، شهید چمران و شهید سلیمانی، دارای چه ویژگی‌های شخصیتی و مولفه‌های ماندگاری بوده‌اند؟(مسئله) در جهت بررسی این مسئله از روش کیفی تحلیل مضمون جهت احصاء شاخصه‌ها و از روش کدگذاری کیفی، توصیفی و تفسیری جهت ارائه مولفه‌ها استفاده شده است.(روش) برای پاسخ به مسئله بیان شده، ابتدا با مراجعه به بیانات رهبر معظم انقلاب شاخصه‌های مقاومت اسلامی و ویژگی‌های شهید چمران و شهید سلیمانی استخراج شده؛ سپس بر اساس فرایند تحلیل مضمون و ناظر به سئوال اصلی پژوهش، به کدگذاری توصیفی و تفسیری پرداخته که حاصل آن کشف چهار کد یکپارچه ساز و فراگیر مشترک برای اسطوره‌های ماندگار مقاومت اسلامی است: «ذو ابعاد بودن و عظمت وجودی»، «اثر اجتماعی بزرگ»، « حرکت آگاهانه درمسیر حاکمیت دین و مکتب الهی بر همه مردم» و «اشداء علی الکفار و رحماء بینهم».(یافته‌ها) در نهایت مولفه‌های اسطوره‌های ماندگار مقاومت اسلامی به تفکیک برای شهید چمران و شهید سلیمانی در قالب کدهای یکپارچه تشریح شد(نتیجه).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Recognition of the components of the enduring myth of Islamic resistance; "Shahid Chamran" and "Shahid Qassem Soleimani"

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Borzooei 1
  • Zohre Jamali Zavareh 2

1 Associate Professor and Academic Staff Member, Department of Communication and Media, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

2 Level 4 student, field of comparative interpretation, Isfahan, Fatemeh Al-Zahra University,

چکیده [English]

The discourse of Islamic resistance against the system of world domination is one of the most strategic and realistic policies of the Islamic Revolution of Iran. This discourse has been proposed and operated by great personalities in recent years, and some of these personalities, such as "Shahid Chamran" and "Shahid Soleimani", recognize international and influential figures of this discourse and perhaps the enduring myths of the Islamic Resistance Front. To be. The present article, using a qualitative method of content analysis, first refers to the statements of the Supreme Leader of the Revolution in order to enumerate the characteristics of Islamic resistance. The process of content analysis and monitoring of the main question of the research, descriptive and interpretive coding and in the last stage, four common integrating and comprehensive codes for the enduring myths of Islamic resistance, including; "Existential dimensions and existential greatness", "Great social effect", "Conscious movement in the path of the rule of religion and the divine school over all people" and "Enmity with the oppressor without negligence and continuous support of the oppressed" are also tried in the literature of these codes. Use the statements of the Supreme Leader.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Resistance
  • Myth
  • International Figures
  • Shahid Chamran
  • Shahid Ghasem Soleimani