نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین الملل، پژوهشکده مطالعات سیاسی و بین الملل و حقوق، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

2 گروه مطالعات منطقه ای- دانشگاه مفید- قم- ایران

چکیده

پژوهش به چرایی اصرار رژیم صهیونیستی و چیستی استراتژی آن در بلندی های جولان می پردازد. هدف پژوهش توضیح چرایی حضور رژیم صهیونیستی در جولان و رویکرد بیداری اسلامی نسبت به آن، از چشم انداز تهدید سرزمینی و تهدید امنیت انرژی، است. این رژیم، به رغم اتفاق آرای نسبی جامعه جهانی مبنی بر غیرقانونی بودن حضورش در این منطقه، به اشغال جولان ادامه داده است. پرسش پژوهش چیستی رویکرد جریان مقاومت دربرابر حضور و راهبرد اسرائیل در بلندی‌های جولان است. (مساله) روش پژوهش کتابخانه‌ای و تکنیک آن در رویکرد به منابع و ادبیات موجود توصیفی-تحلیلی است. (روش) جنبش مقاومت، به مثابه جریان پویای برجای مانده از جنبش فراگیر بیداری اسلامی در دنیای عربی، کار‌ویژه مبارزاتی و باز‌دارندگی یافته است. کوشش آن جلوگیری از عادی سازی اشغال و برقراری رابطه با رژیم اشغالگر است. بر این اساس حمایت از جنبش های بیداری اسلامی، حضور مستشاری و پشتیبانی نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه به مثابه منطقه عمل جریان مقاومت، ماندن در نزدیکی بلندی‌های جولان و پیگیری استراتژی بازدارندگی و دفاعی جریان مقاومت با توجه به مسئله انرژی و نفت یافته های استراتژیک این پژوهش اند.(یافته ها)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The strategy of the Zionist regime in the Golan Heights and the approach of the resistance movement

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Mohammadi kia 1
  • Ali Shaker 2

1 Assistant Professor of International Relations Department of Political & International & Law Studies, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran.

2 Department of Regional Studies - Mofid University - Qom - Iran

چکیده [English]

The research deals with why the Zionist regime insists and what its strategy is in the Golan Heights. The purpose of this study is to explain why the Zionist regime is present in the Golan Heights and to describe the approach of the Islamic Awakening towards it, from the perspective of territorial threat and energy security threat. The regime has continued to occupy the Golan Heights, despite the international community's relative consensus that its presence in the region is illegal. The research question is what is the approach of the resistance movement to the Israel strategy in the Golan Heights. (Issue) The method of this research is the use of textual data and its technique is descriptive-analytical. (Method) The current of resistance, as a practical structure arising from the Islamic Awakening, is a major obstacle to events that change the geopolitical, geoeconomic and geostrategic security of the region for the benefit of Israel. Base on it necessity of supporting the Islamic Awakening movements, the presence of the Islamic Republic of Iran's advisor and military support in Syria as the area of action of the resistance movement, staying near the Golan Heights and pursuing a strategy of deterrence and defense of the resistance movement with regard to energy and oil are the strategic Findings of this research. (Findings)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Golan Heights
  • resistance movement
  • Israel
  • Oil
  • Strategy