نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط الملل دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به اینکه جنگ‌ها، از ساده‌ترین و سریع‌ترین اهرم‌های ارتقای پرستیژ به شمار می‌آیند، مسئله اصلی تحقیق تأثیر نوع کنش و اقدامات ایران و روسیه بر پرستیژ منطقه‌ای آن‌ها در جنگ سوریه و یمن است. (مسئله) با توجه به اینکه تحقیق پیش رو اکتشافی بوده، فاقد فرضیه است اما یافته‌ها با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی (روش) نشان داد که تحولات یمن و سوریه به ارتقای پرستیژ منطقه‌ای ایران و روسیه کمک کرده‌اند. یافته‌ها نشان داد مسکو به دلیل اولویت‌دهی به منافع غیرمادی و سطح‌بندی خود در محیط یک قدرت بین‌المللی، از مکانیسم‌های سریع و موقت ارتقای پرستیژ در سوریه استفاده کرده و در بحران یمن به دلیل تعارض با منافع اقتصادی و سیاسی، اساساً وارد مکانیسم ارتقای پرستیژ نشده است. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران به دلیل اولویت‌دهی به حفظ ژئوپلیتیک مقاومت در دو بحران سوریه و یمن، کوشید تا هم‌زمان از دو مکانیسم استفاده کند. مکانیسم ترکیبی ایران در بحران سوریه سبب شد تا ضمن حفظ منافع ملی، پرستیژ منطقه‌ای این کشور نیز در کوتاه‌مدت ارتقا یابد. اما تثبیت آن در بلندمدت نیازمند تقویت اهرم‌های نرم پرستیژ-ساز خواهد بود. (یافته‌ها)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reflection of Iran and Russia regional policies on their regional prestige in the developments in Yemen and Syria

نویسنده [English]

  • Davood Karimipour

Assistant Professor of International Relations, Higher National Defense University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Wars are one of the simplest and fastest levers to enhance the prestige of the region. The main issue of the research is the effect of the type of action and Iran and Russia on the prestige of their region in the Syria-Yemen war (Problem). Considering that the present research has been exploratory, the unity of the hypothesis has been found, which from the descriptive-analytical method (Method) showed that the developments in Yemen and Syria have helped to promote the prestige of Iran and Russia. The findings show that Moscow used temporary mechanisms to promote prestige in Syria because of its preference for immaterial interests and land in the environment of an international power. Has not been. In contrast, the Islamic Republic of Iran, due to its priority in maintaining the geopolitical resistance in the two crises of Syria and Yemen, tried to use two mechanisms. Iran's combined mechanism in the Syrian crisis helped to protect my interests, and the prestige of this country was also raised in the short term. But stabilizing it in the long run will require strengthening the soft levers of prestige-making.(Findings)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Russia
  • Syria
  • Yemen
  • Prestige
  • Foreign
    7. ابراهیمی کیاپی، هادی (۱۳۹۶). بیداری اسلامی و تأثیر آن بر ژئوپلیتیک مقاومت، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، سال ششم، شماره ۱۲
    8. اسماعیلی، امیرمحمد، جاودانی مقدم، مهدی (۱۳۹۹). بازخوانی مؤلفه‌های نظم نوین در حال شکل‌گیری در منطقه غرب آسیا در پرتو بیداری اسلامی، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، سال نهم، شماره ۱۸
    9. آدمی،‌ علی، آخرالدین، مهری (۱۳۹۲). سیاست خارجی روسیه در قبال بحران سوریه، ریشه، اهداف و پیامدها، فصلنامه علوم سیاسی، سال نهم، شماره ۲۲
    10. آزاد، امیرحامد، ابراهیمی فر، طاهره (۱۳۹۷). تأثیر ساختار نظامی سوریه بر سیاست‌گذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست‌گذاری عمومی، دوره ۴، شماره ۲
    11. بزرگمهری، مجید، آقاجانی، سمیه، افشار، مریم (۱۳۹۸) .همسویی سازمان همکاری اسلامی با عربستان سعودی برای مقابله با ایران در بحران یمن (۲۰۱۹-۲۰۱۵)، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال پانزدهم، شماره ۱
    12. بزرگمهری، مجید، نجفی، شهلا (۱۳۹۸). تحلیل راهبرد چین و روسیه در بحران یمن؛ همسویی با عربستان یا ایران، فصلنامه روابط خارجی، سال یازدهم، شماره ۴۲
    13. بهمن، شعیب (۱۳۹۳). رویکرد روسیه به تهاجم نظامی عربستان علیه یمن، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره ۶۰
    14. پوراحمدی، حسین، قیاسی، صابر، قائمی، یاسر (۱۴۰۰). واکاوی قدرت نفوذ عربستان سعودی در منطقه و جهان اسلام و راهبرد مقابله با ایران، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، دوره ۱۲، شماره ۳
    15. جمشیدی، محسن، صدیق، میرابراهیم، بسطامی، محمود (۱۴۰۰). استراتژی دو قدرت بزرگ منطقه‌ای (جمهوری اسلامی و عربستان سعودی) در حوزه سیاست‌گذاری خارجی و تروریسم در منطقه تحت نفوذ خود، فصلنامه بیداری اسلامی، دوره ۱۰، شماره ۱
    16. حاجیلو، محمدحسین، حسین وندشکری، روح اله و قاسم اقدمی، زهرا (۱۳۹۷). بررسی دلایل نقش‌آفرینی روسیه در تحولات سوریه، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال ۱۱، شماره ۱
    17. دانش نیا، فرهاد، هاشمی، مسعود (۱۳۹۴). تحولات سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه و تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر آن (۲۰۱۴-۲۰۰۲)، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، دوره ۶، شماره ۱
    18. زرگر، افشین (۱۳۹۲). مواضع روسیه در قبال تحولات سوریه، ۲۰۱۳-۲۰۱۱، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۸۲
    19. زکی زاده، میثم، کیهان، برزگر، مهدی، ذاکریان (۱۳۹۹). جایگاه هویت در شکل‌گیری نگاه امنیتی فدراسیون روسیه در قبال غرب، شماره ۱۱۱
    20. زهرانی، مصطفی، شیراوند، صارم (۱۳۹۶). بررسی تأثیر فرهنگ استراتژیک بر سیاست خارجی فدراسیون روسیه، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، دوره ۲۳، شماره ۹۷
    21. سمیعی اصفهانی، علیرضا، موسوی، سید احمد (۱۳۹۴). بررسی تأثیر برتری منطقه‌ای ایران بر الگوی رفتاری عربستان در قبال تحولات یمن، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، شماره ۴
    22. شفقت نیا آباد، جواد، جعفری، علی‌اکبر (۱۳۹۹). سیاست توازن قوای روسیه در بحران سوریه، نشریه سیاست، شماره ۵۹
    23. شیرودی، مرتضی، شاه علی، احمدرضا، جمشیدی فرد، کرم (۱۳۹۸). مواجهه گفتمانی مقاومت و گفتمان سلفی-اخوانی بر ترتیبات امنیتی غرب آسیا، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، سال دوازدهم، شماره ۴۸
    24. صادقی، سیدشمس الدین، لطفی، کامران (۱۳۹۵). بحران یمن: جدال ژئوپلیتیکی محور محافظه کاری با محور مقاومت اسلامی، فصلنامه سیاست جهانی، دوره پنجم، شماره ۱
    25. عباسی، مجید (۱۳۹۴). بحران سوریه، تبلور نظریه واقع‌گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه رهیافت‌های انقلاب اسلامی، سال نهم، شماره ۳۲
    26. عباسی، مجید (۱۳۹۹). بازتاب‌های سازه انگارانِ انقلاب اسلامی ایران بر تحولات انقلابی جهان عرب، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، دوره ۹، شماره ۱
    27. عباسی، مجید، حمید فر، حمیدرضا، کهریزی، فاطمه (۱۳۹۸). بحران سوریه و تقابل دو راهبرد متفاوت ایران و ترکیه در مدیریت بحران در منطقه غرب آسیا، فصلنامه سیاست و روابط بین‌الملل، سال سوم، شماره ۱
    28. کریمی، سوده (۱۳۹۶). بررسی ابعاد حقوقی-سیاسی-اعتقادی حضور ایران در سوریه، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، سال ششم، شماره ۱۱
    29. کریمی فرد، لیلی، جمشیدی، محمدحسین (۱۳۹۸). بررسی ریشه‌های نگرشی- سیاسی شکل‌گیری جنبش انصار الله یمن برم بنای نظریه سازه‌انگاری، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، دوره ۸، شماره ۲
    30. کوشکی، محمدصادق، طاهری بزی،‌ ابراهیم (۱۳۹۴). حضور روسیه در خاورمیانه در دوره پوتین (احیای نفوذ روسیه در کشورهای زیر نفوذ اتحاد شوروی)، مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره ۸، شماره ۱
    31. لیری، پل (۱۳۹۴)، درس‌های حزب‌الله برای حوثی‌ها، ترجمه علی عطاران، دیپلماسی ایرانی.http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/1948817
    32. متقی، افشین، ملاحسینی اردکانی، رضا (۱۳۹۹). تبیین جایگاه و نقش اربعین در ارتقای پرستیژ ژئوپلیتیکی تشیع، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال دوازدهم، شماره ۳
    33. محمدی، سید محمد، جمال پور، میکائیل (۱۳۹۹). بحران سوریه؛ چالش‌ها و فرصت‌ها (با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران و رژیم اسرائیل)، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، شماره ۱۸
    34. محمودی کیا، محمد، فرهادی، عباس (۱۳۹۸). بررسی مقایسه‌ای کنش سیاست خارجی ایران و ترکیه در قبال بحران سوریه بر اساس نظریه سازه‌انگاری، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، سال دوازدهم، شماره ۴۷
    35. مرادی، جهانبخش (۱۳۹۸). بررسی علل حضور مستشاری جمهوری اسلامی ایران در سوریه، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، سال ۱۶، شماره ۳
    36. موسوی، سیدمحمد (۱۳۹۹). تحلیل جامعه‌شناختی بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصار الله یمن و آینده پیش روی آن، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، سال نهم، شماره ۱۸
    37. میرزایی، فاطمه، حیدرپور، ماشاءالله، ترابی، محمد (۱۳۹۵). بحران سوریه، ایران و موازنهٔ قوای منطقه‌ای و جهانی، همایش پژوهش در علوم و تکنولوژی، برلین، آلمان
    38. نجات، سیدعلی (۱۳۹۲). راهبردهای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در قبال بحران سوریه، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و هشتم، شماره ۴
    39. نظامی پور، قدیر، شادمانی، مهدیه، اخوان، منیژه (۱۳۹۵). ارزیابی چگونگی راهبرد نوین مستشاری ایران در مقابله با گروه‌های تکفیری در سوریه، فصلنامه پژوهش‌های حفاظتی و امنیتی، دوره ۵، شماره ۱۸
    40. نیاکویی، سیدامیر، پیرمحمدی، سعید (۱۳۹۸). سیاستگذاری امنیتی ایران در قبال منازعات خاورمیانه پس از بهار عربی، نشریه سیاست‌گذاری عمومی، دوره پنجم، شماره ۱
منابع لاتین
    41. Frankel, Joseph(1970). National Interest, London: Palgrave Macmillan
    42. Olazábal, txaso Domínguez de, Hamad, Leyla(2019). Russia’s Multidimensional Approach to the Yemen War, https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/russias-multidimensional-approach-yemen-war-24697
    43. Hatahet, Sinan(2019). Russia and Iran: Economic Influence in Syria, Chatham House
    44. He, Kai (2009). Dynamic Balancing: China's balancing strategies towards the United States, 1949–2005, Journal of Contemporary China, 18:58, 113-136, DOI: 10.1080/10670560802431701
    45. https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/krizis-v-yemene-perspektivy-dlya-rossiyskoy-diplomatii/
    46. https://www.heraldmailmedia.com/story/news/2013/09/11/white-house-russian-prestige-on-the-line-in-syria/46243137/
    47. Jones, Seth G. (2020). Moscow's War in Syria, CSIS Transnational Threats Project
    48. Kacos, Samantha Anne (2011). Reconstructing Respect: The Quest for Prestige in the International System, Bachelor of Arts, International Relations, University of Southern California
    49. Lebow, Richard Ned (2012). Why Nations Fight, Past and Future Motives for War,UK: 
Cambridge University Press
    50. McInnis, Matthew(2017). The Future of Iran’s Security Policy, American Enterprise مؤسسه
    51. Morgenthau, Hans (1948). Politics among Nations, USA: University of Chicago
    52. Petkova, Mariya(2020). What has Russia gained from five years of fighting in Syria?, https://www.aljazeera.com/features/2020/10/1/what-has-russia-gained-from-five-years-of-fighting-in-syria
    53. Ramani, Sameul(2019). Iran’s Post-Conflict Vision in Yemen, https://carnegieendowment.org/sada/80557
    54. Serebrov, Sergey (2017). Yemen Crisis: Causes, Threats and Resolution Scenarios, Russian International Affairs Council, No. 14
    55. Stepanova, Ekaterina(2016). Russia in the Middle East: Back to a “Grand Strategy” or Enforcing Multilateralism, politique étrangère
    56. Thornton, Bruce(2017). Prestige As A Tool Of Foreign Policy,Hoover institute, https://www.hoover.org/research/prestige-tool-foreign-policy
    57. Wood, Steve(2013). Prestige in world politics: History, نظریه,expression, International Politics Vol. 50, 3