نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه قرآن و حدیث. دانشگاه حضرت معصومه(سلام الله علیها) ، قم، ایران.

2 طلبه سطح۴ گرایش تفسیر تطبیقی، حوزه علمیه معصومیه قم، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر درصدد بررسی مستندات قرآنی بیداری جامعه بشری بر مبنای وحدت فطری انسان‌هاست. (مسئله) مقاله پیشرو با روش تحلیلی و توصیفی و منابع کتابخانه‌ای و با استناد به آیات و روایات (روش)، درصدد تبیین و بررسی این مطلب است که توجه کردن به اخوت و برادری طبیعی میان انسان‌ها موجب بیداری بشر و وحدت فطری در سطح گسترده و بین‌المللی را نتیجه می‌بخشد. (فرضیه) قرآن کریم وحدت انسان‌ها را با نسبت دادن به پدر و مادری واحد، امت واحده بودن، بر وحدت انسان‌ها در سطح بشریت تأکید دارد. در قرآن کریم واژه برادر به‌طور مطلق بر نسبت برادری مؤمن و مشرک و مؤمنان باهم به‌کاررفته است، طوری که رسول و نبی الهی، قوم معاند و مشرک را، برادر خود خطاب می‌کند. تأکید قرآن کریم بر این مسئله، برادری و نسبت اخوت میان انسان‌ها، انس و الفت و اتحاد فطری و طبیعی آن‌ها را قوی‌تر می‌کند و این نوع وحدت امری غیرقابل سلب و جهان‌شمول است. توجه دولت‌های مختلف جهان به این مسئله، موجب تعامل و ارتباط آمیخته با امنیت، زمینه رشد و پیشرفت جوامع بشری را فراهم می‌کند و این اتحاد بستری برای تجلی توحید و باورهای مذهبی مشترک خواهد شد. (یافته‌ها)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quranic Documents Awakening of Human Society Based on the Instinct of Unity

نویسندگان [English]

  • Sayyed Ziaoddin Olyanasab 1
  • Akram Sarvvand 2

1 Associate Professor at Hazrat-e- Masoumeh University, Qom, Iran,

2 , Level 4 Comparative Interpretation Student, Hazrat-e-Masoumeh(S.A), Qom, Iran

چکیده [English]

The present study seeks to examine the Qur'anic documentation of the awakening of human society based on the innate unity of human beings.(Problem) the leading article tries to explain and study this matter by using the library filing method and quoting verses and narrations,(Method)paying attention to natural brotherhood and brotherhood among human beings results in the awakening of humanity and innate unity on a large international scale.(Hypothesis) The Qur'an emphasizes the unity of human beings by attributing them to a single parent, being a single nation, on the unity of human beings at the level of humanity. In the Holy Quran, the word brother is used absolutely in relation to the brotherhood of the believer and the polytheist and the believers together, in such a way that the Messenger of God calls the disobedient and polytheistic people his brother. The attention and emphasis of the Holy Qur'an on this issue strengthens the brotherhood and relationship of brotherhood between human beings, their innate love and natural unity and this kind of unity is inalienable and universal. The attention of different governments of the world to issue, interaction and communication combined with security, provides the ground for the growth and development of human societies and this unity will be a platform for the manifestation of monotheism and common religious beliefs.(Findings)


 


 

 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Awakening of human society
  • Unity
  • Brotherhood
  • Natural unity
1.    قرآن کریم
2.    نهج‌البلاغه
3.    ثقفی، ابراهیم بن محمد (۱۴۱۰). الغارات، قم: دار الکتاب الاسلامی، ج ۲.
4.    جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۶). رحیق مختوم، حمید پارسانیا، قم: اسراء، چ ۳، ج ۲. (الف)
5.    جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۸). تسنیم، حسن واعظی، قم: اسراء، چ ۳، ج ۴، ۸، ۹، ۱۰، ۲۲. (ب)
6.    جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۸). صهبای حج، حسن واعظی، قم: اسراء، چ ۱۰. (ج)
7.    جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۹). ادب فنای مقربان، محمد صفایی، قم: اسراء، چ ۷، ج ۱. (چ)
8.    جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۹). شمیم ولایت، سیدمحمود صادقی، قم: اسراء، چ ۵. (ح)
9.    جوادی آملی، عبدالله (بی‌تا). روابط بین الملل در اسلام، قم: اسراء. (خ)
10.    راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۳۷۴). مفردات الالفاظ القرآن، تهران: مرتضوی، چ ۲.
11.    رشید رضا، محمد (۱۴۱۴). التفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، بیروت: دار المعرفه بالطباعه و النشر، چاپ اول، ج ۲، ۴.
12.    صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم (۱۳۸۳)، شرح اصول کافی، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ج ۴.
13.    طباطبایی، سید محمدحسین (۱۳۷۱). المیزان فی تفسیر القرآن، قم: اسماعیلیان، چ ۲، ج ۲، ۴، ۷، ۱۸.
14.    طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۷۲). مجمع‌البیان، تهران، ناصر خسرو، چ ۳، ج ۹.
15.    طوسی، محمد بن حسن (بی‌تا)، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: احیاء التراث العربی، چ ۱، ج ۲.
16.    عده‌ای از علما (۱۳۶۳). الاصول الستة عشر، قم: دارالشبستری للمطبوعات.
17.    فخر رازی، محمد بن عمر (۱۴۲۰). التفسیر الکبیر، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ: سوم، ج ۳، ۹.
18.    فراهیدی، خلیل بن احمد (۱۴۰۹). العین، قم: هجرت، چ ۲، ج ۴.
19.    قرطبی، شمس‌الدین (۱۳۸۴). تفسیر القرطبی، القاهرة: دار الکتب المصریة، چ ۲، ج ۱۶.
20.    کلینی، محمد بن یعقوب (۱۴۰۷). الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیه، ج ۱، ۸.
21.    کوفی اهوازی، حسین بن سعید (۱۴۰۴). المومن، قم: موسسة الامام المهدی علیه السلام.
22.    متن بیانیه «گام دوم انقلاب» خطاب به ملت ایران، ۱۳۹۷.
23.    مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی (۱۴۰۳). بحار الانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ج ۶۷، ۹۰.
24.    مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی (۱۴۰۴). مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ج ۹.
25.    محمودی، اعظم (۱۳۹۸ ش). «بررسی جنبش‌های بیداری اسلامی با رویکرد آسیب‌شناسانه»، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، دوره ۸، شماره ۲، صص ۱۳۵-۱۱۳.
26.    مراغی، احمدمصطفی، تفسیرالمراغی، بیروت: دارالفکر، چ ۱، ج ۱۲.
27.    مصطفوی، حسن (۱۴۲۶). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، بیروت-قاهره-لندن: دارالکتب العلمیه-مرکز نشر آثار علامه مصطفوی، چ ۳، ج ۱.
28.    موسوی‌خامنه‌ای، سیدعلی(۱۳۹۲-۱۳۹۷). بیانات  ]وبگاه[. بازیابی شده از https://farsi.khamenei.ir