نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیّات عربی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 کارشناس ارشد زبان و ادبیّات عربی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

اگرچه ادبیّات پایداری معاصر عرب با نام فلسطین و لبنان پیوند یافته است، امّا اوضاع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دیگر سرزمین‌های عربی؛ از جمله یمن، زمینه ساز پیدایش شاعران برجسته‌ای در این حوزه گردیده است. عبدالله بردونی (1929-1999 م.) یکی از چهره‌های شاخص ادبیّات پایداری یمن به شمار می‌رود. دشواری‌های اجتماعی- سیاسی همچون جنگ، فقر، جهل، کم رنگ شدن ارزش‌های معنوی و رواج فساد در جامعه یمن بر شعر این شاعر نابینا، سخت تأثیر‌گذار بوده و سبب شده است که شاعر در مسیر اصلاح و بیداری گام بردارد و شعر خویش را زمزمه‌ی ندای آزادی و مبارزه با استبداد و استعمار قرار دهد. بردونی که در شمار نسل نخستین شاعران ادبیّات پایداری یمن است، مضمون‌های شاخصی همچون: وطن دوستی، هجو و نکوهش سران عرب و آوارگان فلسطینی را در شعرش مورد اهتمام قرار داد. شعر او کلاسیک و سنتی است و بیش‌تر به گرایش خطابی علاقه‌مند است. از دیگر ویژگیهای بارز سبک شعری عبدالله بردونی، کاربرد عنصر طنز، نماد، اسطوره و آموزه‌های دینی، صورخیال به ویژه استعاره است. این پژوهش توصیفی- تحلیلی، به بررسی جلوه‌های بیداری اسلامی در شعر این شاعر برجسته می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Islamic awakening in Yemen Contemporary poem( case of study: poetry of Abdullah Baradooni )

نویسندگان [English]

  • Touraj zeini vand 1
  • Majid Mohammadi 2
  • Nasrin Ahmadvandi 3

1 Associate Professor of Arabic Language and Literature, Razi University of Kermanshah

2 Assistant Professor of Arabic Language and Literature at Razi University in Kermanshah

3 Master of Arabic Language and Literature, Razi University of Kermanshah

چکیده [English]

Although contemporary stability literature of Arab has been related with Lebanon and Palestine name, but political, cultural, social situation of other Arabian territories, like Yemen, caused outstanding poets in this subject, come to existence. one of the most outstanding poets in stability literature of Yemen is (Abdullah Baradooni) political-social of difficulties such as war, poverty, ignorance, weakness of intellectual values and extending of corruption in Yemen society has effected on poems of this blind poet and has caused this poet to make reform and awaking and made his poems freedom voice and fighting against despotism and colonist. one of the first generation of Yemen stability literature paid attention to patriot and Arab leaders and Palestine’s homeless in this poems. his poems are classic and are interested in rhetorical tending. outstanding feature of Abdullah Baradooni style is using scoffing, symbol, myth and religious instructions, mental imagination specially metaphor. this descriptive and analytic research is paying attention to Islamic awakening manifestation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abdullah Baradooni. Yemen contemporary poem. Islamic awakening. myth. symbol. red style