نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا، اصفهان، ایران.

2 دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)، قم، ایران.

3 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا، اصفهان، ایران.

چکیده

گسترش اندیشه سلفی آن در دهه های گذشته آغاز شده و در 2011 به اوج خود رسیده است و فرقه هایی همچون طالبان و داعش هم از رحِم آن بیرون آمده اند.در این پژوهش، مقایسه این دو نوع اندیشه مد نظر می باشد لذا، با این رویکرد، هدف از مطالعه حاضر، بررسی اندیشه های سیاسی و اجتماعی طالبان با داعش می باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی- اسنادی می باشد که با استفاده از تکنیک هرمونیتک فلسفی به تحلیل سئوالات پژوهش پرداخته است. با توجه به یافته های پژوهش و به صورت کلی، می توان گفت که هر دو گروهگ داعش و طالبان در برخی از اصول سیاسی و اجتماعی با یکدیگر مشابهت دارند با این تفاوت که طالبان در این اندیشه است که در افغانستان قدرت را به دست گیرد و اسلام را آنطور که خود تفسیر می کند،اجرا نماید؛ اما داعش بر این باور است که یک حکومت جهانی تشکیل دهد و همه کسانی که با آنها نیست را کافر می داند و معتقد است که یا باید از بین بروند و یا اینکه تفکر و حکومت داعش را بپذیرند، در نتیجه می توان گفت: طالبان گروهی سلفی ولی داعش گروهی سلفی تکفیری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Study of the Taliban's Socio-Political Thoughts on ISIS in the Face of Islamic Community Building

نویسندگان [English]

  • Farzad Nazari 1
  • Morteza Shirody 2
  • Alireza Golshani 3

1 PhD in Political Science, Islamic Azad University of Shahreza, Isfahan, Iran.

2 Associate Professor of the Research Center for Islamic Civilization and Religion of the Holy Prophet (PBUH), Qom, Iran.

3 Associate Professor of Political Science, Islamic Azad University of Shahreza, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

The spread of Salafi thought began in the past decades and reached its peak in 2011 and sects such as the Taliban and ISIS have also emerged from its womb. In this study, a comparison of these two types of ideas is considered. Approach The purpose of the present study is to examine the political and social views of the Taliban with ISIL. This research is a kind of analytical-documentary research that has analyzed the research questions using philosophical hermeneutic technique. According to the findings of the study and in general, it can be said that both ISIS and the Taliban are similar in some political and social principles, with the difference that the Taliban is thinking of taking power in Afghanistan and To practice Islam as he interprets it; But ISIL believes in forming a world government and considers all those who are not with them as infidels and believes that they must either be eliminated or accept ISIL's thinking and rule, so we can say that the Taliban are a group. Salafi but ISIS is a takfiri Salafi group.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ISIS
  • Taliban
  • Salafism
  • Political Thinking
  • Social Thinking
اسدی‌، علی اکـبر(١٣٨٨)، «ظهور و افول القاعده در عراق »، فصلنامه راهبرد، س ١٨‌، ش ٥١‌. 
امان، سهیلا(1393). مکتب دیوبندیه و بنیادگرایی در افغانستان و پاکستان، کابل، نشر وزارت خارجه افغانستان.
بختیار علی(1394). داعش خشونت شرقی و نقد عقل فاشیستی، ترجمه سردار محمدی،تهران،انتشارات مرکز.
بهروز لک، غلامرضا(بهار و تابستان 1382). «درنگی در مفهوم شناسی بنیادگرایی اسلامی،» فصلنامه کتاب نقد، شماره 26.
تودنهوفر، یورگن(1395). ده روز با داعش از درون دولت اسلامی، ترجمه علی عبدالهی و زهرا معین الدینی، تهران، انتشارات کتاب کوله پشتی.
حبیبی، خادم حسین(1389). نقد و بررسی اندیشه های وهابیت در مسئله توحید و لوازم آن، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
روزنامه وطن امروز، 12/9/1396.
روشن چشم، حامد(1393). «تحلیل جامعه شناختی داعش،» روزنامه رسالت، 1393،شماره 8278.
زاهدی، سعید(1394). ماضی استمراری سلفی گری در جهان اسلام از وهابیت تا القاعده، تهران، انتشارات عابد.
سید قطب(1378). ‌نشانه های راه، ‌ترجمه محمود محمودی، تهران، نشر احسان.
شریفات، عبدالمحمد(1393).داعش، قم،مجموعه مقالات کنگره جـهانی جـریان‌ هـای افراطی.
صدرالحسینی، سیدرضا(1395).اندیشه و عمل داعش، قم،انتشارات زمزم هدایت.
عصمت اللهی، محمدهاشم(1378).جریان پرشتاب طالبان، تهران، انتشارات الهدی.
عنایت، حمید(1363). سیری در اندیشه های سیاسی غرب، تهران، نشر امیرکبیر.
فرمانیان، مهدی(1395). بررسی زمینه ها و مبانی دیدگاههای تکفیری داعش،جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم،26 مرداد.
لوئیس، برنارد(1384). مشکل از کجا آغاز شد؟ ترجمه شهریار خواجیان، تهران،انتشارات اختران.
محمودیان، محمد (١٣٩٠). بنیادهای فکری‌ القاعده،. تهران‌،انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
مسعود نیا، حسین(1388). «بررسی خشونت آمیز رفتار نیروهای اسلامی در پاکستان با تاکید بر طالبانیسم،» فصلنامه دانش سیاسی، دوره 5، ش9.
مهاجرانی، سید عطاء الله(1382). اسلام و غرب، تهران،انتشارات اطلاعات.
مهدوی، جعفر(1395).جامعه شناسی سیاسی طالبان، کابل، نشر سعید. 
نقیب زاده، احمد(1384).سیمای اسلام و مسلمانان در ادبیات فرانسه زبان پس از 11 سپتامبر 2001، تهران، انتشارات فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
Al-Tamimi, Aymenn Jawad “Bay’ah to Baghdadi: Foreign Support for Abu Bakr al-Baghdadi and the Islamic State (Part 2),”Syria Comment, 27 September 2014, http://www.joshualandis.com/blog/bayah-baghdadiforeign-support-islamic-state-part-2/.
Brown, Vahid)2010(. “The Facade of Allegiance: Bin Ladin’s Dubious Pledge to Mullah Omar,” CTC Sentinel, vol. 3, no. 1, January .
Bagy, Elizabeth O’(2012). “Jihad In Syria.” Middle East Security Report 6 (2012): 16-17. Understanding War. Web.<http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Jihad-In-Syria-17SEPT.pdf>.-  Turkī  al Bin‘alī,  alLafz. al-sānī fī tarjamat al-‘Adnānī, 26 May 2014, 7, http://www.gulfup.com/?ziPYqa.
Sarhan, Saud(2014). A House Divided: AQAP, IS, and Intra-Jihadi Conflict, King Faisal Center for Research and Islamic Studies,November 2014, http://rd.alfaisalmag.com/all-commentaries Commentaries-1. pdf, 4.
McCants, William)2015(. “Zawahiri’s Counter-Caliphate,” War on the Rocks, 5 September, 2014p:93, http://warontherocks.com/2014/09/zawahiris-counter-caliphate/.
Schori Liang‌, Christina‌. Cyber‌ Jihad‌: Understanding‌ and Countering Islamic State Propaganda, Geneva‌ Center‌ for Security Policy (Where Knowledge Meets Experience, 2015.