نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، ایران.

چکیده

در این مقاله تلاش شده است تا نقش و جایگاه آمریکا و برخی از کشورهای منطقه نظیر عربستان و قطر در شکل‌گیری و گسترش دامنه فعالیت گروه تروریستی "دولت اسلامی عراق و شام" (داعش) در دو کشور سوریه و عراق نشان داده شود. در واقع کمک‌های پنهان مالی و نظامی این کشورها از داعش که در برخی از موارد توسط شخصیت‌های دولتی و یا گروه‌های خبری آشکار می‌شود، زمینه فعالیت‌های ضد بشری این گروه را فراهم نموده است. در پاسخ به این سوال که "نقش آمریکا و سایر کشورهای منطقه در شکل‌گیری گروه تکفیری داعش چه بوده است؟"، فرضیه "حمایت‌های پنهان مالی و نظامی آمریکا و همدستانش نظیر عربستان منجر به شکل‌گیری و گسترش دامنه فعالیت گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه شده است" در قالب چارچوب تئوریک اتخاذ شده "کنش امنیتی آمریکا" بررسی شده است. عمده مطالب به دلیل به روز بودن موضوع مورد پژوهش از طریق سایت‌های خبری ارائه شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

US role in forming Takfiri group of "Islamic State of Iraq and Syria" (Isis)

نویسندگان [English]

  • Faezeh Moradi Haghighi 1
  • Mostafa Malakutian 2

1 PhD in Political Science, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The article attempts to illustrate the role of the United States and some of the countries in the region, such as Saudi Arabia and Qatar, in shaping and expanding the scope of the Islamic State of Iraq and the Levant (Isis) terrorist group in both Syria and Iraq. In fact, the secret financial and military contributions of these countries to Isis, which in some cases are revealed by government officials or news groups, has provided the field of anti-human activities of the group. In response to the question that "the role of the United States and other countries in the region in forming the Takfiri group of Isis?", The hypothesis "The US secret financial and military backing and its associates, such as Saudi Arabia, led to the formation and expansion of the scope of the group's activity ISIS terrorist group in Iraq and Syria "has been reviewed in the framework of the theoretical framework of the" American Security Action ". Most of the content is provided due to the current relevance of the subject under study through news sites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • Salafism
  • Islamic State of Iraq and Syria
  • ISIS
  • America
ابراهیم نژاد، محمد (1393) داعش: دولت اسلامی عراق و شام، قم: انتشارات دارالعلام لمدرسه اهل البیت. 
اشرف نظری، علی؛ السیمری، عبدالعظیم (1393) «بازخوانی هویت دولت اسلامی در عراق و شام (داعش): فهم زمینه های فکری و سیاسی  اجتماعی»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 68، زمستان، صص: 108-75.
التیامی نیا، رضا (1392)، تبیین نقش قدرت­های منطقه­ای در منطقه شامات و چشم­انداز پیش رو، دوفصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان، ص:63.
بخشی شیخ احمد، مهدی (1392) «بررسی ایدئولوژی گروه تکفیری- وهابی دولت اسلامی عراق و شام (داعش)»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 64، زمستان، صص: 154-133.
بزرگمهری، مجید (1392)، روابط ناتو وروسیه، شکاف یا تعامل، فصلنامه سیاست، سال چهل و دوم،شماره 3،ص:1.
خامنه ای، انور (1381)، شاه کشی در ایران و جهان، جامعه شناسی و تاریخ تروریسم، تهران: چاپخش.
رجبی،سهیل (1391)، واکاوی جایگاه ونقش استراتژیک سوریه در مناسبات منطقه ای وبین المللی،مجله پانزده خرداد، شماره سی و چهارم، زمستان، ص 123.
زندی، داود (1393)، پیش روی داعش در عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران، تهران: پژوهشکده فارابی.
سایت خبری تحلیلی عصر ایران
سایت خبری و تحلیلی تابناک
شهیدی، فروزان (1393) بازخوانی بحران عراق در پرتو بیانات رهبر انقلاب، تهران: اندیشکده راهبردی تبیین.
طیب، علیرضا (1382)، تروریسم در فراز و فرود تاریخ، تهران: نشرنی.
عسکر خوانی، ابومحمد، وهمکاران (1392)، حوزه های همکاری واختلاف روسیه با ناتو پس از جنگ سرد، دو فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، سال ششم ،شماره 12 ،ص:1.
غالی، پطروس (1382)، سازمان ملل متحد و اقدامات جامع حقوقی برای مبارزه با تروریسم بین المللی، ترجمه سید قاسم زمانی. در :طیب، علیرضا، (1382)، تاریخ، جامعه شناسی، گفتمان، حقوق، تهران: نشرنی.
قاسمی، بهزاد (1394) «تبیین روانی- اجتماعی عملکرد داعش»، دوفصلنامه مطالعات عملیات روانی، شماره 43، پاییز و زمستان، صص: 185- 160.
مستقیمی، بهرام، شریفی، محمد (1392)،یازده سپتامبر و گسترش ناتو، فصلنامه سیاست،سال چهل ودوم، شماره 3،ص:1.
نجات، علی (1394)، «راهبرد ایالات متحده آمریکا در قبال دولت اسلامی عراق و شام (داعش)» فصلنامه مطالعات منطقه­ای، شماره 58، پاییز، صص: 84- 59.
نصری، قدیر (1393)، مبانی فکری و موازین عملی دولت اسلامی عراق، تهران: پژوهشکده فارابی.
نیکویی، سید امیر، بهمنش، حسین (1391)، بازیگران معرض در بحران سوریه: اهداف و رویکردها، فصلنامه روابط خارجی، سال چهارم، شماره چهارم،زمستان،ص: 3.
هوشنگی، حسین (1389)، نقش مدرنیته در توسعه بنیادگرایی در جهان اسلام، فصلنامه دانش سیاسی، سال ششم، شماره دهم، بهار و تابستان.
واثق، محمود؛ آقایی، وحید (1394) «ارزیابی اندیشه­ها و باورهای مذهبی گروه­های افراطی و تروریستی در جهان اسلام نمونه موردی: داعش و جبهه النصره»، فصلنامه مطالعات روابط فرهنگی بین الملل، شماره 1، پاییز، صص:» 160-141.
واحدی زاده، احمد علی (1397) «داعش؛ بررسی زمینه­ها، مبانی کلامی، مولفه­ها و ساختار»، دوفصلنامه پرتو خرد، شماره 16، پاییز و زمستان، صص: 164- 135.
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه خبری شبکه العالم
پورسعید، فرزاد (1385)، تروریسم نوین و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال نهم، شماره سی و چهارم، زمستان.
پورموسوی، سید موسی وهمکاران (1392)، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در رویکرد نوین امنیتی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو)، فصلنامه سیاست دفاعی،سال بیست ویکم،شماره 83، ص:1.
کاظمی، حمیدرضا (1393)، «چگونه می­توان رابطه آمریکا با گروه­های تکفیری را تحلیل کرد»، خبرگزاری فارس، قابل دسترسی در: http://yon.ir/Xp6aA
کرمی، کامران (1393)، «تحلیل رویکرد غرب به داعش در چارچوب نظریه هرج و مرج سازنده»، مرکز بین المللی مطالعات صلح، قابل دسترسی در: http://yon.ir/Ld0Ip
Afrasiabi, K. (2014), The New Iraq Crisis: Irans Options, Iran Review.
American Enterprise Institute (2012), Available at: http://www.aei.org/publication/defense-intelligence-agency-warned-obama-about-isis-in-2012/
Asseburg, Muriel (2013), Syria’s Civil War: Geopolitical Implications and Scenarios, pp:3-4.
Burke, Jason (2003) Al-Qaeda: Casting a Shadow of Terror, London and New York: I. B. Tauris and Co Ltd.
COOK, JONATHAN (2008), Israel and the Clash of Civilisations Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East, pp:1-116.
Cottee, Simon (2015), "Why It's So Hard to Stop ISIS Propaganda",The Atlantic, 3 Feb. available at: http://www.theatlantic.com/international/print/2015/03/whyits-so-hard-to-stop-isis-propaganda/386216/
Dokoupil, Tonyo (2014), "War of Words: Is Obama Losing the ISIS Propaganda Battle?", NBC News, 29/9, available at: http://www.nbcnews.com/storyline/isis-terror/war-wordsobama-losing-isis-propaganda-battle-n211711
Gambhir, Harleen K (2014), “DABIq: The Strategic Messaging of the Islamic State, ISW: Institute for the Study of War”, august 15: 8.
Hidayat, Syarif (2014), ISIS ISLAMIC CALIPHATE: A PUPPET OF WESTERN MILITARY ALLIANCE, pp:1-9.
Hubbard, Ben & Schmitt, Eric (2014) "Military Skill and Terrorist Technique Fuel Success of ISIS", The New York Times, Aug. 27, available at: http://nyti.ms/1pjru2o
Lister, Tim (2014), "Al Qaeda battles ISIS for global jihadist leadership", CNN, September 10, , available at: http://edition.cnn.com/2014/09/10/world/meast/isis-vs-alqaeda/
NAZEMROAYA, MAHDI DARIUS (2012), The American-Iranian Cold War in the Middle East and the Threat of A Broader War.
Nazemroaya , Mahdi Darius (2013), The Eurasian Triple Entente: Touch Iran in a War, You Will Hear Russia and China.pp:1-5.
Schwarts, Stephan (2002) The Two Faces of Islam: The House of Saud from Tradition to Terror, New York: Doubleday.
Vinatier, laurent (2014), Foreign jihadism in Syria, the Islamic state of Iraq and al-sham, p:5.
abouzeid, rania (2014), Syria’s uprising within an uprising, p:2.                             
research unit of umaa-advocacy (2014), THE CRISIS IN IRAQ ,An Analysis of the Islamic State of Iraq and Levant (ISIL) with U.S. Policy Recommendations in Iraq,5-46.