نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکترای دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

امارات عربی متحده علی‌رغم اینکه کشوری کوچک در حاشیه جنوبی خلیج فارس محسوب می‌شود و تأمین امنیت خود را به قدرت‌های فرامنطقه‌ای سپرده، در سال‌های اخیر در پی کنش‌گری و افزایش فعالیت‌ در منطقه‌ بوده است. در سال ۲۰۱۱، امارات در سرکوب تظاهرات بحرین به دیگر کشورهای عربی خلیج فارس پیوست و جنگ‌های فراوان عربستان سعودی با یمن، امارات را به دخالت بیشتر در منطقه سوق داده است. افزایش نیروهای القاعده و دولت اسلامی در یمن علاوه بر نگرانی‌های امنیتی، مسیرهای تجارت‌ دریایی مورد استفاده امارات را نیز به خطر انداخته است. عُصاره پژوهش بر این سؤال اصلی استوار است که چرا امارات عربی متحده در تحولات بحرین و یمن طی سال‌های 2011 تا 2018 نقش فعالی داشته است؟ فرضیه تحقیق این است که امارات عربی متحده با توجه به عوامل ژئوپلیتیک و همچنین همگرایی مذهبی با کارگزاران حاکم در بحرین و احساس خطر از جانب نیروهای مقاومت انصارالله در یمن نقش‌ فعالی جهت مقابله با آنها در پیش گرفته است. برای ارزیابی و آزمونِ فرضیه تحقیق و تحلیل داده‌ها از روش تحقیقِ توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات منابع کتابخانه‌ای (اعم از کتاب‌ها، مقاله‌ها، اسناد و مطبوعات) است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of the United Arab Emirates in the developments in Bahrain and Yemen (2011-2018)

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Hossein Hosseini

PhD student at Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In spite of being a small country on the southern border of the Persian Gulf and securing its security to trans-regional powers, the United Arab Emirates has, in recent years, been pursuing action and increasing activity in the region. In 2011, the UAE joined the other Arab states of the Persian Gulf in suppressing the Bahrain protests, and Saudi Arabia's wars with Yemen have pushed the Emirates into further interference in the region. Al-Qaeda and the Islamic State in Yemen have also threatened the shipping routes used by the UAE in addition to security concerns. The research excerpt is based on the key question why the UAE played an active role in the developments in Bahrain and Yemen during 2011-2018. The research hypothesis is that the United Arab Emirates has taken an active role in dealing with the geopolitical factors as well as the religious convergence with the ruling authorities in Bahrain and the threat of Ansar al -lah's resistance forces in Yemen. To evaluate and test the hypothesis of the research and data analysis, descriptive-analytic research method has been used. The tool is a collection of library resources information (books, articles, documents and press).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitics
  • UAE
  • Bahrain
  • Yemen
  • Storm of Determination
  • Ansarullah
اسدی، علی اکبر و زارع، محمد (1390)، «بحران بحرین: تعارض و رویکردهای منطقه‌ای»، فصلنامة رهنامه سیاست‌گذاری، سال دوم، شماره 2.
اسدی، علی اکبر(1391)، شورای همکاری خلیج فارس و تحولات جهان عرب: دگردیسی در اهداف و منافع، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک.
ایمانی کله سر، مسعود (1394)، یمن: میدان جدید جنگ سرد بین ایران و عربستان؟، قابل دسترسی در  http://persian.euronews.com
توتی، حسینعلی و دوست‌محمدی، احمد(1392)، «تحولات انقلابی بحرین و بررسی راهبردهای سیاست خارجی ایران در قبال آن»، فصلنامة مطالعات انقلاب اسلامی، سال دهم، شماره 33.
جعفری‌ولدانی، اصغر(1389)،« نقش تنگناهای ژئوپلیتیکی عراق در اشغال کویت»، فصلنامة ژئوپلیتیک، سال ششم، شماره 3. 
حافظ‌نیا، محمد رضا(1380)، «تعریفی نو از ژئوپلیتیک»، فصلنامة تحقیقات جغرافیایی، شماره 488. 
خلیلی محسن و همکاران(1391)، «پیوند کد و ژنوم ژئوپلیتیک در سیاست خارجی (نمونه پژوهی: ایران و ترکیه)»، فصلنامة مطالعات اورآسیای مرکزی، سال پنجم، شماره 11. 
خلیلی محسن و همکاران(1393)، «ژنوم‌های ژئوپلیتیک تاثیرگذار بر کدهای رفتاری در سیاست خارجی ایران و روسیه»، فصلنامة سیاست جهانی، دوره سوم، شماره 1. 
خلیلی، محسن و همکاران(1392)، «پیوند ژنگان ژئوپلیتیک و سیاست خارجی: پاکستان و ایران»، فصلنامة مطالعات شبه قاره، سال پنجم، شماره 17. 
دهشیری، محمدرضا و حسینی، سید محمد حسین(1395)، «ژئوپلیتیک منطقه و روابط ایران و عربستان»، فصلنامة روابط خارجی، سال هشتم، شماره 1. 
رومینا، ابراهیم و همکاران(1392)، «تبیین استراتژی شورای همکاری خلیج فارس در تحولات بحرین و سوریه: با تأکید بر الگوی واقع گرایی در تامین امنیت منطقه‌ای»، دانشگاه علامه طباطبایی، اولین همایش نظریه‌های روابط بین الملل و سیاست خارجی.
صالحی، حمید(1390)، «مناسبات راهبردی امارات متحده عربی با جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامة مطالعات راهبردی، سال چهاردهم، شماره 1. 
عمادی، سید رضی(1394)، «بحران یمن و علل حمله عربستان به این کشور»، ماهنامه ارتش. 
فیروزکلایی، عبدالکریم (1394)، «تحلیلی بر مهم‌ترین علل تهاجم نظامی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به یمن»، فصلنامه پژوهش‌های منطقه‌ای، شماره هفتم.
مسعودنیا، حسین و توسلی، حسین (1391)، «بازخوانی جنبش شیعی الحوثی در یمن»، فصلنامة مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال اول، شماره 3.
هاشمی نسب، سید سعید(1389)، «بحران بحرین»، پژوهش‌های منطقه‌ای، شماره 5.
Gaddis J. (2002), Strategies of Containment, New York: Oxford Geopolitics Reader, Ed.
O´Tuathail & Dalby, (1998), Rethinking geopolitics, London: Routledge.
Peterson, J.E.2008. The al-huthi conflict in Yemen, Arabian Peninsula background Not, No.APBN-006.published on www.JEpeterson.net
Terrril, W.Andrew.2011. The Saudi-Iranian Rivalry and the future of Middle East Security, http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB1094.