نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید مدنی، آذربایجان، ایران

2 دانشجوی دکتری، زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه شهید مدنی ،آذربایجان، ایران.

3 دانشجوی دکتری، زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

تاریخ سیاسی معاصر یمن آکنده از تغییرات بنیادین از جمله هجوم و نفوذ کشورهای بیگانه بوده و در چند سال اخیر مداخله نظامی عربستان سعودی در یمن، این کشور را آبستن حوادث سیاسی کرده است. مقاومت و مبارزه این مردم در برابر ظلم وتجاوز، دارای ریشه های استوار تاریخی بوده و بنیان آن با صدای اعتراض و حق طلبی شاعران متعهد این سرزمین چون زید الموشکی،ابراهیم الحضرانی و شهادت شهیدانی چون محمد محمود الزبیری استحکام یافته است.شهید الزبیری با شعر خویش، شعله‌های امید را در روح هم‌وطنان خود برافروخته و با تکیه بر عزت طلبی و آزادی خواهی، مردم را به استقامت فرا می‌خواند. این مقاله، با روش توصیفی – تحلیلی، به بیان مفهوم پایداری، استبداد‌ستیزی و آزادی‌خواهی در شعر وی پرداخته و در پی رسیدن به این مهم است که شعر الزبیری به عنوان رهبر مقاومت یمن چه تأثیری در انقلاب یمن و رهایی آن از چنگال استبداد داشته است. دارا بودن روحیه آزادگی، عشق به وطن، دعوت به خیزش، اهتمام به مسأله فلسطین، مبارزه طلبی، اهتمام به وحدت عرب و امید به آینده‌ای درخشان، از مهمترین جلوه‌های پایداری در شعر الزبیری است که این پژوهش در صدد اثبات آن است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of persistence in contemporary Yemeni poetry Case Study: Shahid Mohammad Mahmoud al-Zubairy

نویسندگان [English]

 • Ali Ghahramani 1
 • Kolsom Tanha 2
 • Hosein Elyasi 3

1 Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Shahid Madani University, Azerbaijan, Iran

2 PhD student, Arabic language and literature, Shahid Madani University, Azerbaijan, Iran.

3 PhD Student, Arabic Language and Literature, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The contemporary political history of Yemen has been filled with radical changes, including the influx of foreign countries. Meanwhile, the crowd of protest and rightfulness has been heard from the people of this land, especially artists and poets in the interior and international. Under such circumstances, committed and prominent poets such as Zayd al-Moushka, Ebrahim al-Hazrani, and Shahid Mohammad Mahmoud al-Zubiri fought with their guards in defending the national-religious interests of their country. He is a committed poet and leader of the Yemen resistance poets such as Almooshky Zaid Ibrahim Hzrany, Ahmed al-Malami and Ahmad al-Shami and other poets of resistance.he has a important role in the Transformations that this arena as well as in the Yemeni revolution with weapons guidance poetry of the people.He was always flushed with his poetry flames of hope in the hearts and spirits of his countrymen .And speaking of the greatness of the Yemeni people calls for revolution .Determination is Al-Zubairiweapon, And poetry is his only weapon with which to punish the aggressors.A spirit of freedom, love of country, calling for revolution, attention to the Palestinian issue, challenge, commitment to Arab unity, and hope to briliantfuture is the most important of sustainability effects in the Al-Zubairi poetry

کلیدواژه‌ها [English]

 • resistance Literature
 • Mohammad Mahmood Al-Zubairy
 • Yaman
 • Despotism
 1. احمدی، بابک، ساختار و تاویل متن، تهران، انتشارات مرکز، چاپ چهارم، 1378.
 2. اسماعیل، عزالدین، الشعر المعاصر فی الیمن، الرؤیهًْ و الفن معهد البحوث و لدراسات العربیهًْ، 1972م 
 3. البردونی عبدالله، رحلهًْ فی الشعر الیمن قدیمه و حدیثه، بیروت، دار العودهًْ، 1978م.
 4. بشار‌بن برد، دیوان، الجزء الثانی، الجزائر، عاصمهًْ الثقافهًْ العربیهًْ، 2007.
 5. خسرو شاهی سید هادی، حرکت اسلامی فلسطین از آغاز تا انتفاضه، تهران، انتشارات اطلاعات، 1375.
 6. الزبیری، محمد محمود، دیوان، به‌مقدمه دکتر عبد العزیز المقالح، بیروت، دارالعودهًْ، 1978.
 7. زعیتراکرم، سرگذشت فلسطین یا کارنامه سیاه استعمار، مترجم علی اکبر هاشمی، رفسنجانی انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، 1370.
 8. سنگری، محمد رضا، ادبیات دفاع مقدس، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، 1389.
 9. صمود، حمادی، الشعر العربی فی الیمن، المجلد السادس، هیئهًْ المعجم، بیروت: نشر عبد العزیز مسعود البابطین، 2002.
 10. الطبری، محمد، تاریخ الطبری، تحقیق محمد ابولفضل ابراهیم، ج8، مصر، دار المعارف، 1969م.
 11. محمد الحِبشی، عبدالله، الأدب الیمنی عصر خروج الأتراک، الدار الیمنیهًْ للنشر، 1986. 
 12. المقالح، عبدالعزیز، الشعر المعاصر فی الیمن، بیروت، دارالعودهًْ، 1978م.
 13. یاسین، عبدالقادر، کفاح الشعب الفلسطینی، المؤسسهًْ العربیهًْ للدراسات و النشر، 1981م.
 14. افخمی عقدا، رضا، غلامحسین کهوری، محسن، «جلوه‌های ادبیات مقاومت در شعر آمال زهاوی» نشریه ادبیات پایداری، سال هفتم، ش12، 22-1، 1394.
 15. حجازی بهجت السادات، رحیمی فائزه، «جلوه های مقاومت در شعرایلیا ابو ماضی»، فصلنامه لسان المبین، سال دوم، شماره دوم ، 58-41، 1389.