نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق علیه السلام،تهران، ایران.

چکیده

جهان اسلام، همواره دستخوش تغییر و تحولات مختلف بوده و تهدیدها و ضعف های مختلفی در آن وجود داشته است. از سال 2011 که شروع بیداری اسلامی بوده و تحولات بسیاری را در منطقه رقم خورده است؛ مقام معظم رهبری چالش های جهان اسلام را بیان نموده و راهبردهای تدافعی جهت مقابله با این چالش ها مطرح ساختند. با این وجود در این رابطه تحقیقی علمی از منظر مقام معظم رهبری منتشر نشده است. بنابراین سوالی که در این پژوهش طرح می شود این است که ضعف های سیاسی جهان اسلام از منظر مقام معظم رهبری و راهبردهای تدافعی ایشان از سال 2011 تا 2020 میلادی بر اساس روش swot چیست؟ با توجه به آنچه بیان شد؛ هدف این مقاله شناسایی چالش های سیاسی جهان اسلام و راهبردهای تدافعی(wt) در مقابله با آن از منظر مقام معظم رهبری بعد از تحولات بیداری اسلامی است. در این پژوهش برای پاسخ به سوال اصلی از روش swot استفاده شده است. از دیدگاه مقام معظم رهبری برای کاهش و کنترل تهدیدهای سیاسی جهان اسلام و برون رفت از آن، راهبردهایی وجود داشته که بر اساس روش سوات به راهبردهای تنوع(st) راهبردهای رقابتی(so)، راهبردهای بازنگری(wo)، راهبردهای تدافعی(wt) تقسیم شده است در این تحقیق برای مقابله با چالش های سیاسی جهان اسلام بر اساس روش سوات از راهبردهای تدافعی(wt) استفاده شده است. برخی از یافته های تحقیق عبارتند از: تقویت روحیه وحدت و ایستادگی، تقویت سطح آگاهی و بصیرت در میان مسلمانان و ... را می توان نام برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political Challenges of the Islamic World and Defensive Strategies (wt) to counteract it from the point of view of the Supreme Leader based on the swot method

نویسنده [English]

 • Abdollah Noori goljahy

Faculty member of Imam Sadegh (as) Research Institute, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The Islamic world is based on indicators such as: the political power structure can be defined in terms of population size and legal basis. The world has not yet been defined by defensive strategies to confront the political weaknesses of the Islamic world from the point of view of the Supreme Leader, despite the fact that there are reports of weaknesses in the Islamic world. Therefore, the question asked in this study is that the political weaknesses of the Islamic world from the point of view of the Supreme Leader and their defensive strategies based on the swot method? In the thought of the Supreme Leader, the existence of political weaknesses, including religious divisions, the existence of deviant and extreme events, threatens the Islamic world. In this research, the swot method has been used to answer the main question. From the point of view of the Supreme Leader, the leadership to reduce and control the political threats of the Islamic world and there have been strategies that, based on Swat's method, include diversity strategies (st), competitive strategies (strategies), review strategies (wo), defensive strategies (wt) In this research, defensive strategies (wt) have been used to address the political challenges of the Islamic world based on Swat's methodology. According to the Supreme Leader's ideas, there have been defensive strategies to counter the political challenges of the Islamic world, including: strengthening the spirit of unity and resistance, strengthening the level of awareness and insight among Muslims, and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic Awakening
 • Supreme Leader
 • Weaknesses
 • Defensive strategies (wt)
 1. قرآن کریم
 2. ابراهیم‌فر طاهره، ( 1378)، بررسی علل واگرایی در منطقه خلیج فارس، مجله سیاست خارجی، سال سیزدهم، ش 2. 
 3. برایسون، جان ام. (1386) برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان‌های دولتی و غیر‌انتفاعی، ترجمة منوریان، عباس، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 4. پیرس و رابینسون. (1391). برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک. ترجمۀ سهراب خلیلی شورینی، یادواره کتب.
 5. تریف تری و دیگران. مطالعات امنیتی نوین.ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی.تهران:پژوهشکده مطالعات راهبردی؛1383، ص 48.
 6. حسینی خامنه ای، سید علی (5/9/1375). بیانات در دیدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت میلاد مسعود مولای متقیان علی (ع)، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام مقام معظم رهبری: www.khamenei.ir.
 7. _______________________. (6/3/1393.) بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهاى اسلامى، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، دسترسی در: www.khamenei.ir، 
 8. _______________________. (7/5/1393). بیانات در دیدار صدها نفر از مسئولان و قشرهای مختلف مردم و سفیران و کارداران کشورهای اسلامی در ایران، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام مقام معظم رهبری: www.khamenei.ir.
 9. _______________________. (27/9/1395). بیانات در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری: www.khamenei.ir.
 10. ________________________. (16/6/1393) بیانات در دیدار مسئولان و دستندرکاران حج، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری: www.khamenei.ir.
 11. ________________________. (14/12/1391) بیانات در دیدار اعضای شورای عالی مرکز طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری: www.khamenei.ir.
 12. ________________________. (28/8/1393)گزارشی از بیانات و اقدامات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای قطع وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری: www.khamenei.ir.
 13. ________________________.( 22/7/1392) پیام به کنگره عظیم حج، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری: www.khamenei.ir.
 14. ________________________.( 29/10/1392) بیانات در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامى‌، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری:www.khamenei.ir .
 15. ________________________. (29/3/1393) بیانات در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم استان آذربایجان شرقی، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری:www.khamenei.ir .
 16. ________________________. (29/10/1392) بیانات در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامى‌، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری: www.khamenei.ir. 
 17. ________________________. (26/4/1387). بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز میلاد حضرت علی (ع)، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری: www.khamenei.ir .
 18. ________________________. (9/2/1392) بیانات در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری: www.khamenei.ir.
 19. ________________________. (12/11/1390) بیانات در خطبه‌‌های نماز جمعه تهران، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،: www.khamenei.ir .
 20. ________________________. (14/3/1395) بیانات در مراسم بیست‌ و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله)، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری:ww.khamenei.ir .
 21. ________________________ . (17/3/1392.) بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، دسترسی در: www.khamenei.ir.
 22. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌_______________________. نامه خطاب به جوانان اروپایی و آمریکایی، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، دسترسی در: www.khamenei.ir، 8/9/1394.
 23. ______________________. بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهاى اسلامى، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، دسترسی در: 6/3/1393.
 24. ______________________. بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، دسترسی در: www.khamenei.ir، 1/1/1395.
 25. سنت جان، کارون و جفری هریسون (1378). مترجم بهروز قاسمی، مدیریت استراتژیک، تهران، هیات.
 26. صواف، محمدمحمود ، نقشه های استعمار در راه مبارزه با اسلام، سیدجواد هشترودی، تهران، فراهانی، 1346، ص 271.
 27. زنجانی، عمید (1384). حقوق اساسی کشورهای غربی و کشورهای اسلامی، تهران، میزان.
 28. فرد آر، دیوید (1380). مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌‌‌های فرهنگی.
 29. عزتی، عزت‌ا... (1387). ژئوپلیتیک در قرن 21، تهران، سمت.
 30. نوری گلجائی عبدالله، (1395) جریان شناسی فکری و فرهنگی انجمن خیریه حجتیه، قم، زمزم هدایت، 
 31. ولایتی علی اکبر، افتتاحیه هشتمین اجلاس اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی/1، خبرگزاری فارس، دسترسی در: http://www.farsnews.com، 25/5/1394.
 32. یوسفی محمد علی و محمد یوسفی جویباری، (1381) همگرایی در میان کشورهای منطقه خلیج فارس: بررسی زمینه‌های موجود، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال نهم، ش2، 
 33. Watts, G, Cope, J., & Hulme,M. (1998):Ansoff's Matrix, pain and gain: Growth strategies and adaptive learning among small food producers. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 4(2), 101
 34. Fisher, C. (1989). Current and Recurrent Challenges in HRM Journal of Management, 15(2).
 35. Kotler, P. (1988). Marketing Management: Analysis , planning, implementation and control. New Jersy, Prentice-Hall.
 36. Kangas, J., Kurtila, M., Kajanus, M., Kangas, A. (2003). “Evaluat