نویسنده

..?..

چکیده

لزوم توانمندی هر نظام حکومتی در عرصه بین‌المللی با توجه به عناصر اساسی تشکیل کشور مانند حاکمیت - به مفهوم حق تصمیم‌گیری و آزادی عمل کشور در کلیه امور، در چارچوب مرزهای خود و عدم وابستگی به هر قدرت داخلی یا خارجی(استقلال)- سبب می‌شود هر کشور در این موضوع، دارای ایدئولوژی منحصر به خود باشد. این ایدئولوژی در جمهوری اسلامی ایران با بررسی دیدگاه‌های بنیان‌گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و سیاست‌های ثانویه آشکار می‌گردد. در این مقاله با بررسی طرح‌های عام الشمول سال‌های گذشته برخی دولت‌ها مانند نقشه‌های خاورمیانه در ارتباط با طرح جنگ سوریه به این سؤال اساسی پاسخ داده خواهد شد که ایدئولوژی ایران برای حضور در سوریه چیست؟ واقعیت امر چنین است که حفظ بنیان‌های اساسی انقلاب در هسته‌های مقاومت خارج از ایران موجب مهار خطر تخاصم در مرزهای ژئوفیزیک داخلی خواهد شد؛ به ‌عبارت‌ دیگر با مداقه در تحولاتی کنونی آسیای غربی در صورت عدم مقابله با متخاصمان مهاجم، ایران در تعاقب اهداف پیگیری شده نقشههای کلان خاورمیانه، باید در مرزهای داخلی به مقابله با متخاصمان بپردازد؛ به‌ علاوه باید بیان نمود که اسلام در نظام حقوقی خود ماهیت جهانی دارد و منحصر به زمان و مکانی خاص نیست و بر همین اساس، یاری به «مظلومان جهان» از وظایف مسلمانان در مداخلات بشردوستانه محسوب می‌شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Religio-political legal aspects of Iran's presence in Syria

نویسنده [English]

  • soode karimi

.......

چکیده [English]

The need to empower any system of government on the international stage According to the basic elements of statehood, including the Sovereignty )The concept of right and freedom to make decisions in all matters Within its borders and lack of affiliation with any internal or external power Independence) Each country is unique in this regard has an ideology Islamic Republic of Iran in connection with this ideology with the views of the founder of Islamic Revolution Imam Khomeini (RA) and secondary obvious policy In this paper we explore universal themes of previous years Some states, including maps of the Middle East in connection with the Syria war plan to the main question that will be answered Iran to attend the advisor of ideology in Syria? The reality is that Preserving basic fundamental revolution in the nuclei of resistance abroad will inhibit the risk of internal conflict within the borders of Geophysics in the other words With consideration of current developments in East Asia If you do not deal with aggressive adversaries In pursuance of the objectives pursued strategic map of the Middle East At internal borders must deal with their adversaries In addition, it should be stated that the global nature of Islam in their legal system And is not limited to particular time and place And thus contribute to "the oppressed of the world" The duty of humanitarian intervention is considered Muslims

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic of Iran
  • the advisor
  • sterategic
  • tactical
  • operational
  • humanitarian intervention