نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری

4 دانشجوی دکتری دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

موج اسلام‌خواهی در قالب بیداری اسلامی طی سال‌های گذشته، کشورهای اسلامی را در دو بخش قالب و محتوا در معرض تغییر و تحول تازه‌ای قرار داده است. در روزگار کنونی که نوای بیداری اسلامی در سراسر جهان اسلام طنین‌افکن شده، نقش بی‌بدیل شهیده بنت‌الهدی صدر در این مسیر به‌عنوان یکی از پیشگامان عرصه بیداری اسلامی، بیش‌ازپیش جلوه‌نمایی می‌کند. رویکرد علمی و اعتقادی بنت‌الهدی و چالش‌های پیش روی وی، چگونگی به چالش کشاندن عقب‌ماندگی‌های جامعه اسلامی و نیز تلاش‌های بی‌سابقه وی در زمینه بیداری اسلامی ازجمله موضوعاتی است که به واکاوی مجدانه نیاز دارد. سؤالی که مطرح می‌شود و تلاش می‌شود به آن پاسخی درخور داده شود، آن است که بنت‌الهدی صدر چگونه توانست در مسیر بیداری اسلامی اقدامات مؤثری را ارائه نماید.(مسئله) روش تحقیق پیش رو توصیفی-تحلیلی است که بر اساس پیمایش دوره‌های تاریخی معاصر و توصیف شرایط مختلفی که بنت‌الهدی صدر در آن می‌زیسته، مبانی و رویکردهای مدیریتی، آموزشی و تبلیغی وی و بر اساس آورده‌های داستانی‌اش، به تحلیل پرداخته است. (روش) تحقیق پیش رو بر آن است تا از ابداعات و شیوه‌های شهیده صدر در خصوص تلاش در جهت بیداری اسلامی در زمان و جامعه خود پرده بردارد. یافته‌های کلی پژوهش نشان می‌دهد که سیاست ورزی، واقع‌گرایی، مسئولیت‌پذیری، اعتدال‌گرایی، تحول‌خواهی، ادراک سازی مشترک، تحریف زدایی و باور به بازیابی اصول اسلامی از شاخصه-های اصلی منظومه فکری بیدارگرایانه بنت‌الهدی به شمار می‌رود. (یافته‌ها)

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Bint al-Hoda Sadr, a Muslim woman pioneer In the field of Islamic awakening, indicators and

نویسندگان [English]

  • sayyeed mahdi nouri keyzeghani 1
  • Hojatoallah fesangari 2
  • Abbas Ganjali 3
  • Sayed Ruhollah Hosseini 4

1 Associate Professor of Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

2 Associate Professor of Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

3 Associate Professor of Hakim Sabzevari University

4 PhD student at Hakim Sabzevari University

چکیده [English]

Awakeners of Islamic uprisings in recent decades have seen women who have been not only alongside men, but also at the forefront of the field. Nowadays, when the sound of Islamic awakening has resonated throughout the Islamic world, the irreplaceable role of Bint al-Hadi Sadr in this awakening as one of the pioneers in the field of Islamic awakening is becoming more and more evident. Bint al-Huda's science and beliefs and the challenges he faces, how to challenge the backwardness of Islamic society, as well as his unprecedented efforts in the field of Islamic awakening, are among the topics that need to be diligently researched. The question that can be answered and tried to be answered is how Bint al-Hadi al-Sadr presents the path of Islamic awakening(problem). The present research method is descriptive-analytical, based on the survey of contemporary historical periods and the description of the different conditions in which Bintul-Hadi Sadr lived, the foundations and approaches of her management, education and propaganda, and based on her stories. (Method)The present research aims to reveal some of the innovations and methods mentioned above regarding the search for Islamic awakening in our time and society. Politics, realism, responsibility, moderation, transformationism, common perception, distortion and belief in the recovery of Islamic principles are the main indicators of Bentalhadi's awakening thought system.( Results)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Awakening
  • Bint al-Hadi Sadr
  • Women
  • Muslims
  • Society
  • Story