نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ دکتری علوم قرآن و حدیث، واحد تهران مرکزی،‌ دانشگاه آزاد اسلامی،‌ تهران، ایران و عضو گروه پژوهشی مطالعات قرآنی تمدن

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. و عضو گروه پژوهشی مطالعات قرآنی

چکیده

چکیده

مطالعه وعده قرآنی فساد و چگونگی بروز و ظهور آن در فضای تاریخی و تمدّنی قوم بنی‌اسرائیل، می‌تواند تصویر و تحلیل برجسته‌تری از ماهیّت، موقعیّت و فرجام دولت صهیونیست اسرائیل را تبیین و پشتوانه علمی جبهه مقاومت را تقویت نماید. (مسأله) این مقاله با بهره‌گیری از رهیافت تدبّری؛ با تاکید بر پیوستگی آیات و تحلیل دلالت‌های ظاهری موجود در متن سیاق، به چینش زمانی آیات و تبیین چگونگی وقوع سرکوبی فساد بنی‌اسرائیل در آخرالزمان، توسط «أُولِی بَأْسٍ شَدِیدٍ» می‏ پردازد. (روش) مقاله احتمال وقوع یکی از دو فساد‏ این قوم در زمان معاصر را قوی‏تر از دیگر احتمالات می‏ داند. طبق روایات و دلایل مطرح شده در این نوشتار، زنجیره متوالی ماجراهای فساد بنی‌اسرائیل و «علوّ کبیر» ایشان در آخرالزمان، در اواخر دوران غیبت کبری و منتهی به ظهور امام عصرعج خواهد بود. مصداق «أُولِی بَأْسٍ شَدِیدٍ»، یاوران امام زمان عج هستند که در فراگرد سرکوبی فساد بنی‌اسرائیل، به این وعده الهی تحقّق می‏ بخشند. (یافته‌ها)

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Qur'anic promise of destruction of Zionism relying on the verses at the beginning of Surah Al-Isra -the children of Israel-

نویسندگان [English]

  • alireza sharif 1
  • seyyed hassan vaghrfi 2

1 Ph. D in Quran and Hadith Studies, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Master's degree in Industrial Engineering - System Management and Productivity, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In the early verses of Surah Al-Isra (the children of Israel chapter) has been referred to two corruptions of the children of Israel.

In verses from Surah Ma'idah (the table spread), a group of true jewish believers are excluded from the rest.

But many of them insist on corruption and incitement to war which, of course, their attributes correspond the Zionist government.

The article deals with the chronological order of the verses and describing how the repression of the corruption of the children of Israel occurred in the apocalypse by "uli ba-sin shadidin" -those of strong (severe) power/might- using a kind of contemplation method; that is paying attention to the continuity of the verses of the Qur'an and analyzing the apparent implications contained in the text of the verses sequentially and finally, knows the probability of the occurrence of one of the two corruptions of this people in contemporary period stronger than other probabilities.

According to the narrations and reasons presented in this article, the successive chain of adventures of corruption of the children of Israel and their great insolence in the apocalypse will be at the end of the period of the great absence and leading to the advent of Imam Mahdi -May God Almighty hasten his honorable return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Qur'
  • an
  • the end of time
  • Jews
  • Zionism
  • the corruption of the Israelites