نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف ،, دانشگاه پیام نور ،؛تهران؛ایران

2 استادیار گروه معارف اسلامی،‌ دانشگاه پیام نور، ایران

3 گروه علوم سیاسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه پیام نور ایران

چکیده

رژیم اسرائیل همواره نسبت به نبود فضا و محصوریت جغرافیایی در کرانه‌های دریای مدیترانه ناراضی بوده و این رژیم جهت تحکیم عمق استراتژیک خود و ارتباط بیش‌تر با کشورهای عربی نیاز به نهادینه-سازی رویکرد ایران هراسی دارد. برقراری پیوند نزدیک و درسطح استراتژیک میان اعراب و اسرائیل، این رژیم را بیش از پیش به مرزهای ایران نزدیک می‌سازد، چرا که اسرائیل را قادر می‌سازد با آب‌های دریایی و سرزمینی ایران به‌نحو غیرمستقیم هم‌مرز شود. هم‌مرز شدن با ایران، سهولت در اقدامات دیده-بانی، استراق سمع و جاسوسی اطلاعاتی است.

پرسش اصلی پژوهش این است که روند عادی‌سازی روابط میان اعراب و اسرائیل چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران برجای می‌گذارد؟(مسئله)؛ روش پژوهش، کیفی و ابزارگردآوری داده‌ها به‌صورت فیش‌برداری می‌باشد، مسئله اصلی نیز با رویکرد تحلیلی- اسنادی مورد واکاوی قرار می‌-گیرد(روش)؛ عادی‌سازی روابط اعراب و اسرائیل از زوایای مختلف برامنیت ملی ج.ا ایران تاثیر می-گذارد که شامل عواملی چون تضعیف هم پیمانان منطقه‌ای ج.ا ایران، توسعه و گسترش حضور و نفوذ آمریکا درمنطقه، عدم شکل‌گیری رژیم و ترتیبات امنیتی پایدار درخاورمیانه، برهم خوردن ساختار توازن قدرت و رشد گروه‌های رادیکال و افراطی در منطقه می‌باشد(یافته‌ها)؛

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the normalization of relations between the Arabs and the occupying regime of Palestine and its consequences on the national security of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • mohsen nasresfahani 1
  • Mohammad Reza Ranjbar 2
  • ahmad kazemi 3

1 Department of Education, Faculty of Humanities, Payam Noor University, Iran

2 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Payam Noor University, Iran

3 Department of Political Science, Faculty of Humanities, Payam Noor University, Iran

چکیده [English]

The Israeli regime has always been dissatisfied with the lack of space and geographic confinement on the shores of the Mediterranean Sea, and this regime needs to institutionalize the Iranophobic approach in order to consolidate its strategic depth and have more relations with the Arab countries. Establishing a close and strategic relationship between the Arabs and Israel brings this regime closer to Iran's borders, because it enables Israel to border Iran's maritime and territorial waters indirectly. Being close to the border with Iran means ease in surveillance, eavesdropping and information espionage.

The main question of the research is what effect does the process of normalizing relations between Arabs and Israel have on the national security of the Islamic Republic of Iran? (problem); The research method is qualitative and the data collection tool is in the form of questionnaires, the main problem is analyzed with an analytical-documentary approach (method); The normalization of Arab-Israeli relations affects Iran's national security from various angles, which include factors such as the weakening of Iran's regional allies, the development and expansion of America's presence and influence in the region, the lack of regime formation and Stable security arrangements in the Middle East are the disruption of the balance of power structure and the growth of radical and extremist groups in the region (findings);

کلیدواژه‌ها [English]

  • Threat balance
  • national security
  • Arabs and Israel
  • normalization
  • Iran