نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

عربستان‌سعودی به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه خاورمیانه در طول دهه‌های گذشته در چهارچوب یک کشور محافظه‌کار عمل کرده و عمدتاً به عنوان کنشگری که طرفدار وضع موجود و مخالف تغییر هست، شناخته شده است. اما در طول دوره بیداری اسلامی و به خصوص از سال 2011 در وقایع بحران سوریه، رفتارهای عربستان در عرصه منطقه‌ای نشانگر عبور این کشور از رویکرد محافظه‌کاری و متمایل شدن به سمت و سوی رویکرد تهاجمی در سیاست‌خارجی است. بر این اساس، سوال اصلی این است که: رویکرد ساسیت‌خارجی عربستان در حمایت از گروه های تکفیری –جهادی چگونه است؟(مسئله) برای پاسخ به سوال مذکور، بااستفاده از روش توصیفی –تحلیلی و جمع‌آوری داده‌ها با بهره‌گیری از مقالات، اسناد و منابع کتابخانه‌ای موجود (روش) این نتیجه حاصل شده است که راهبردهای عربستان در قبال گروه‌های تکفیری –جهادی در منطقه و بالاخص در سوریه، طیف‌های متنوعی از حمایت مستقیم، اجماع‌سازی در سطح سازمان‌های منطقه‌ای همسو و ائتلاف‌سازی با برخی کشورهای منطقه را در بر می‌گیرد که در نهایت می‌توان اذعان کرد که این نوع رویکردهای تهاجمی و الگو برداری از گروه‌های تکفیری-جهادی در آینده‌ای نزدیک برای حاکمیت و گفتمان وهابیت عربستان نیز دردسرساز خواهد شد(یافته ها).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Saudi Arabia's Foreign Policy Approach in support of Takfiri-Jihadi Groups (A case Study of the Syrian Crisis)

نویسندگان [English]

  • mahmood babaie 1
  • parisa shahmohamadi 2

1 Assistant Professor of International Relations, Department of Political Science, Faculty of Law and Theology, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran.

2 Master of Political Science Student, Department of Political Science, Faculty of Law and Theology, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran.

چکیده [English]

Saudi Arabia, as one of the most important countries in the Middle East, has acted as a conservative country over the past decades and has been largely recognized as an activist who is in favor of the status quo and opposed to change. But during the so-called Islamic Awakening, and especially in the events of the Syrian crisis since 2011, Saudi Arabia's regional behavior reflects the country's transition from a conservative approach to an aggressive foreign policy approach. Accordingly, the main question is “What is the Saudi Arabia's foreign policy approach in support of takfiri–jihadist groups?” (Problem) To answer this question, using descriptive-analytical method and data collection using existing articles, documents and library resources (Method), it has been concluded that Saudi Arabia's strategies regarding takfiri-jihadi groups in the region, and especially in Syria, include a wide range of direct support, consensus building at the level of regional organizations, and alliances with some countries in the region. Finally, it can be acknowledged that this kind of aggressive approach and modeling of takfiri-jihadi groups will be troublesome for the sovereignty and Wahhabi discourse of Saudi Arabia in the near future (Findings).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggressive Approach
  • Foreign Policy
  • Saudi Arabia
  • Takfiri-jihadi Groups
  • Syria
  • Iran