نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این مقاله،تحلیل جامعه شناختی بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصار الله یمن و آینده پیش روی آن است.یمن به لحاظ وجود جنبش های ریشه دار اجتماعی - اسلامی بالاخص شیعیان(زیدیان) حائز اهمیت است. شیعیان زیدی و جنبش وابسته به آن یعنی الحوثی(انصار الله) مهمترین جناح مخالف دولت یمن محسوب می شوند که در پی فعالیت این جنبش، همراه با گسترش اعتراضات عمومی در جریان بیداری اسلامی، دولت علی عبدالله صالح در 23 نوامبر 2011 سقوط کرد و به دلیل تجاوز نظامی عربستان سعودی، مداخلات شورای همکاری خلیج فارس و سازمان ملل و عدم توافق جناحهای معترض داخلی تاکنون هیچ دولتی نتوانسته است در رأس قدرت قرار گرفته و ثبات سیاسی را در یمن برقرار سازد.سوال اصلی پژوهش این است که تاثیر پذیری جنبش انصار الله یمن از انقلاب اسلامی ایران و نقش جنبش الحوثی (انصار الله)در دگرگونی اوضاع یمن و آینده سیاسی این کشور چیست؟در این مقاله با استفاده ازروش تحقیق توصیفی-تحلیلی، ابتدا به بررسی مفهومی جنبشهای اسلامی بعنوان عامل محرک جنبش الحوثی یمن جهت مقابله با استبداد و تهاجم همه جانبه غرب و عربستان خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

تحلیل جامعه شناختی بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصار الله یمن و آینده پیش روی آن

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Mosavi

Associate Professor of Political Science, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research is to predict the future of Ansarullah movement and Yemeni revolution. Reviewing Geopolitical situation of Yemen, finding the root of Ansarallah movement, the impact of this movement and its progress on the relationship between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia, making its power and system and ultimately, the vision on the future of Yemeni revolution and the Ansarallah movement, are the most important issue that has been addressed in this article.Undoubtedly, Yemeni revolution, with the outstanding and prominent role of Ansarallah movement, is rooted from the factors that could be the source of dynamic Islamic movement. In accordance with the findings of this research, given the high political capacity and the power of making system of Ansarallah, the future of Yemen will be drawn up as a coalition government with the similarities of the government of Lebanon, by removing its weaknesses., by removing its weaknesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Yemeni revolution"
  • "Ansarallah movement"
  • "Power of making system"
  • " Iran`s Islamic Revolution"
  • "future of Yemen"