نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه مطالعات بین‌المللی شانگهای، چین.

2 استادیار روابط بین الملل، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

چکیده

منطقه غرب آسیا در دهه دوم قرن بیست‌ویک با تحولات و پویایی‌های جدیدی مواجه بوده است. ظهور بیداری اسلامی در منطقه نویدبخش شکل‌گیری نظم نوینی بوده است که با نظم مستقر تفاوت‌هایی چشمگیری دارد و بازیگران جدیدی در شکل‌گیری آن به ایفای نقش پرداخته‌اند. شناخت مؤلفه‌های نظم پیشین و نظم در حال شکل‌گیری و جایگاه بیداری اسلامی در این تحولات از اهمیت زیادی برخوردار است. در این چارچوب، سؤال اصلی این پژوهش آن است که جایگاه و نقش بیداری اسلامی در شکل‌گیری نظم نوین منطقه‌ای در غرب آسیا چیست. یافته‌های این پژوهش که از تکنیک اسنادی و کتابخانه‌ای و از روش کیفی برای تحلیل داده‌ها بهره گرفته است نشان می دهد که بیداری اسلامی نقطه عطفی در تاریخ تحولات غرب آسیا به شمار می‌رود که در پی آن نظم پیشین در حال شکسته شدن و تبدیل به نظم جدیدی با مؤلفه‌های منطقه‌گرایی است. محور مقاومت نیز به‌عنوان نیرویی برآمده از درون، بازیگر اصلی در روند تحولات بوده است. در سوی مقابل قدرت‌های بیگانه نتوانسته‌اند نظم مطلوب خود را شکل دهند. انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rereading the Components of the Emerging New Order in the West Asian Region in the Light of the Islamic Awakening

نویسندگان [English]

  • Amir Mohammad Esmaeili 1
  • Mahdi Javdani Moqaddam 2

1 PhD Candidate, School of International Relations and Public Affairs, Shanghai International Studies University, China.

2 Assistant Professor of International Relations, Imam Sadegh (AS) University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

West Asia has experienced new developments since the beginning of 2010s. Spreading the Islamic Awakening in 2010 was a turning point in emergence of a new regional order in West Asia. This new order has significant differences compared to previous one, and new actors have been emerging around the region. Understanding the components of both previous and new order, as well as the place of Islamic Awakening in the regional developments is of great importance. This research examines the position and role of the Islamic Awakening in shaping the new regional order in West Asia. In this research, qualitative method has been used to analyze the information. This research concludes that the previous regional order is disappearing, while the new order with regionalism characteristics is appearing. Furthermore, the Axis of Resistance, as a transnational force in the region, has been one of the main players in the process of emerging the new order. Simultaneously, Western interventionist powers have not been successful in perusing their desired order.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic awakening
  • The New Regional Order
  • West Asia
  • Axis of Resistance
  • Iran