نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جغرافیای سیاسی، دانشکده حقوق و سیاسی، دانشگاه یاسوج،یاسوج، ایران.

چکیده

حوادث و رویدادهای جاری در جهان اسلام، محیط سیاسی جهان اسلام وجامعه جهانی را به شدت تغییر داده است. تحولات بیداری اسلامی، کشورهای متعدد اسلامی از آفریقای غربی تا جنوب فیلیپین ونیز مسلمانانی که در سایر نقاط جهان پراکنده هستند را تحت تاثیر قرار داده است. تلاش اروپائیان برای تحت کنترل درآوردن و مطیع ساختن خاورمیانه و ایران به دوران حمله بریتانیا، صلیبیون و رومیان بر می گردد. دومین راه برای تصرف سرزمینهای وسیع منطقه، ایجاد تفرقه و آشوب و تجزیه کردن آنها به یکسری قلمروها و کشورهای درحال منازعه و اختلاف بود. یافته های پژوهش نشان می دهد آمریکا و غرب به منظور جلوگیری از اتحاد کشورهای اسلامی و به ثمر رسیدن مبارزات مردم مسلمان از زمان بیداری اسلامی در خاورمیانه تا کنون، از تاکتیک های مختلف از جمله جنگ شیعه و سنی،تشکیل گروههای تروریستی نظیر وهابیت و دعش، پیشبرد صلح اعراب و اسرائیل- جلوگیری از اعمال اراده کشورهای نفت خیز بر قیمت گذاری و عرضه مستقیم نفت- خطرساز جلوه دادن ایران،عراق و سوریه و بهانه جویی برای حضور دائمی در این کشورها و فشار برای تجزیه این کشورها جهت دور نگه داشتن آنها از محور مقاومت و ایران و جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی ایران استفاده می شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fundamentalism and balkanization policy of America in Middle East after islamic awakening : threats faced Islamic republic of Iran and its allies

نویسنده [English]

  • reza eltyami

Assistant Professor of Political Geography, Faculty of Law and Politics, Yasouj University, Yasouj, Iran.

چکیده [English]

Survey of rivals, collides and conflicts of religions and cultures are considered fundamental issues of cultural studies (contrast), and it is suitable geopolitical issues to study. In the contemporary age, conflicts among Islam. Jew and west civilization stemmed from traditions and views of Christianity religion are of very important and many parts of cultural studies have dedicated to it. Europeans attempts to control and overcome Middle East and Iran date back to British attack, crusaders and romans. The west knew that the most way to take and permanent hegemony on a territory is to dwell there.. Findings of the research show that America and west to prevent of unity of Islamic countries and seize of theirs sources use several technics including Yinon plan. Progression of the Arab and Israel peace plan, prevention of exert or apply power of Iraq on the pricing and direct supply of oil, showing Iran. Iraq and Syria as a danger and in result, making excuse to long presence in this countries and imposition pressure to break of these countries to distance them from Iran and resistance countries, prevention of export of Islamic revolution are most important of goals of the west and Yinon plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balkanization
  • Iran
  • Islamic awakening
  • Fundamentalism
  • Threats