نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه مترجمی زبان انگلیسی, بخش زبانهای خارجی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 عضو هیات علمی، گروه مترجمی زبان انگلیسی؛ بخش زبانهای خارجی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 بخش زبان های خارجی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

بررسی ادبیات پایداری در حقیقت بررسی دلاوریها و ظلم ستیزی یک ملت است. دانستن این موضوع که آیا مترجم به درستی مفاهیم پایداری را دریافته یا تنها به انتقال کلمات بسنده کرده و اینکه موفق شده اصول فکری شاعر را همانگونه که در جامعه مبدأ ملموس است در جامعه مقصد نیز فراهم سازد ، تنها با بررسی تطبیقی آنها ممکن میشود. مقاله پیش رو در تلاش برای بررسی ترجمه انگلیسی اشعار پایداری امین پور توسط سعیدپوردر مدل ترجمه هاوس بوده است. پژوهشگران با بررسی این اشعار و ترجمه آنها در پی یافتن شیوه مترجم برای انتقال این مفاهیم عمیق بوده اند. درنتیجه این پژوهش مشخص شد مترجم تنها آثاری را ترجمه کرده که با ترجمه تحت اللفظی قادر به انتقال آنها به زبان مقصد بوده و در ترجمه آثاری که چند سطحی بوده و در لایه های زیرین خود ، مفاهیم پایداری را دربرداشته اند، نتوانسته روح پایداری مستتر در اشعار را انتقال دهد و تنها به انتقال لایه‌های ظاهری شعر بسنده کرده است. در نتیجه مترجم باید در ترجمه این نوع ادبی به عوامل متعددی توجه کند که مطالعه تاریخچه و آثار پایداری جامعه مقصد و توجه به بار معنایی متفاوت کلمات در دو جامعه از جمله آنها است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating elements of resistance literature in the process of translation: a case study of Gheysar Aminpour's poems and their English translations by Saeid Saeidpour

نویسندگان [English]

  • Mina Zandrahimi 1
  • Hoda Hadipour 2
  • hamideh Kamali moghaddam 3

1 a faculty member, department of foreign languages, faculty of literature and humanities, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

2 a faculty member, department of foreign languages, faculty of literature and humanities, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

3 department of foreign languages, faculty of literature and humanities, Shahid Bahonar university of Kerman, Kerman, Iran

چکیده [English]

Today, investigating a nation's Resistance Literature means digging into that nation's history of bravery, courage and fight against oppression. Therefore, the reflection of this division of literature in the other societies is of great importance. To know if the translator has been successful in transferring the concepts, i.e. elements of resistance or s/he has just replaced the words with the target equivalents is only possible when the source and target texts are compared and contrasted. The present study included a comparison of Gheysar Aminpour's poems and their English translations by Saeid Daeidpour according the Translation Quality Assessment model of Julianne House. After analyzing the data, it was revealed that the translator has chosen to translate only those poems that gave way to a literal translation. In rendering multi-layered poems that included resistance elements and concepts in their depth, the translator has not been successful. This obviously represented the necessity of translator's acquaintance with literary genres, their requirements and specifications, both in the source and the target literature, since non-acquaintance could deeply affect the quality of translation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • poetry
  • Gheysar Aminpour
  • Resistance Literature
  • translation
  • Translation Quality Assessment. House