نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، قم، ایران.

2 مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)، قم، ایران.

چکیده

بحران اخیر سوریه، از بحران های پیچیده غرب آسیا(خاورمیانه) است که هم عوامل خارجی و هم عوامل داخلی، در بروز و تداوم آن نقش داشته اند. سؤال اصلی این است که عوامل ژئوپلتیکی از چه نقشی در این بحران برخوردار بوده اند؟ لذا هدف مقاله آن است که با روشی توصیفی- تحلیلی، عوامل ژئوپلتیکی سوریه و تأثیر آن بر بحران این کشور را تبیین نماید. یافته‌ها نشان می‌دهد: بحران سوریه، یک جریان سیاسی ـ اجتماعی علیه نظام حاکم است که اغلب بر عوامل ژئوپلتیکی استوار است. اشاره به مرزبندی سوریه در دوران استعمار فرانسه، ساختار نامناسب ساختار سیاسی و تک حزبی، تنوع مذهبی و قومی و قرارگرفتن در نقطه پرتنش خاورمیانه به عنوان عوامل ژئوپلتیکی از نتایج این مقاله است. در این میان، قرارگرفتن سوریه در محور مقاومت، اصلی ترین دلیل صف‌آرایی دشمنان غربی و حکومت‌های عربی منطقه در مقابل نظام حاکم سوریه و ظهور و تداوم بحران است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of geopolitical factors in the modernization crisis of 2011-2018 Syria

نویسندگان [English]

  • Habib Zamani mahjoub 1
  • Morteza Shirody 2

1 Assistant Professor, Department of Islamic History and Civilization, Imam Sadegh (AS) Institute of Islamic Sciences, Qom, Iran.

2 Islamic Civilization and Religion Research Center of the Holy Prophet (PBUH),, Qom, Iran.

چکیده [English]

The recent crisis in Syria is one of the complex crises in West Asia (Middle East) in which both external and internal factors have played a role in its occurrence and continuation. The main question is what role did geopolitical factors play in this crisis? Therefore, the purpose of this article is to explain the geopolitical factors of Syria and its impact on the crisis in this country in a descriptive-analytical way. Findings show: The Syrian crisis is a socio-political current against the ruling regime, which is often based on geopolitical factors. The results of this article refer to the demarcation of Syria during the French colonial period, the inappropriate structure of the political and one-party structure, religious and ethnic diversity and being in the tense point of the Middle East as geopolitical factors. Meanwhile, the fact that Syria is at the center of the resistance is the main reason for the line-up of Western enemies and Arab governments in the region against the ruling regime in Syria and the emergence and continuation of the crisis.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syria
  • the crisis
  • Israel
  • religious-ethnic diversity and Takfiris