نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشیار روابط بین الملل گروه علوم سیاسی، دانشگاه یاسوج، ایران.

3 کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

یکی از مباحثی که به لحاظ نظری همواره ذهن اندیشمندان حوزه روابط بین الملل را به خود مشغول داشته است نوع نظام بین الملل و آینده آن است. از زمانی که آمریکا موفق شد بر اردوگاه کمونیسم پیروز شود این بحث مجدد در محافل آکادمیک رونق گرفت که آینده نظام جدید که رهبری آن را آمریکا در دست دارد چه خواهد شد. آیا این کشور می تواند مثل همتای انگلیسی خود به مدت چندین قرن بر جهان سلطه داشته باشد یا خیر؟ عموم متفکران راه آمریکا در این خصوص را هموار تلقی می کردند و برخی کوشیدند اسلام را تنها مانع پیش روی آمریکا در قرن پیش رو برشمرند. اما هیچ کس به محور مقاومت در خاورمیانه و تاثیر آن در این باره توجهی ننمود. تنها پس از خروج اسرائیل از جنوب لبنان و شکست این رژیم در جنگ 33 روز و 22 روز بود که نگاه ها معطوف به محور مقاومت گردید. گفتمان مقاومت خوانشی انتقادی، قرائتی واساختی و تضعیف کننده از نظام سلطه بود. مقاله پیش رو با استفاده از نظریه نظام جهانی والرشتاین و روش تحلیلی ـ توصیفی به بررسی نقش محور مقاومت در مقابله با نظام سلطه و آینده این نظام می پردازد. فرضیه اصلی پژوهش حاضر این است که جبهه مقاومت با محوریت ایران و تکیه بر آرمان های اسلامی در منطقه توانسته مشروعیت نظام سلطه را به چالش کشیده و قدرت آن را به تحلیل ببرد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Axis of Resistance and the Future of Domination System Using the World-Systems Theory

نویسندگان [English]

  • Sayed Zakaria Mahmoodi Raja 1
  • Ali Bagheri Dolat-Abadi 2
  • Behnam Ravesh 3

1 PhD Student in Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor of International Relations, Department of Political Science, Yasouj University, Iran.

3 Master of Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The type of international system and its future is one of the subjects which has been theoretically considered by the scholars of international relations. Since the United States succeeded in defeating the communism camp, the future of the new US-led system was re-discussed in academia. Can this country dominate the world for centuries, like its British counterpart, or not? Most thinkers considered the American way in this regard as paved while some attempted to consider Islam as the only barrier to the United States in the coming century. However, no one regarded the axis of resistance in the Middle East and its effect in this regard. The axis of resistance was highly considered after Israel's withdrawal from southern Lebanon and the defeat of this regime in the 33-day and 22-day war. The discourse of resistance was a critical reading and a constructive and weakening reading of the domination. The present study used Wallerstein's world-system theory and the analytical-descriptive method to investigate the role of the resistance axis in dealing with the domination system and the future of this system. The main hypothesis of this study was that the Iranian-centered resistance front and relying on Islamic ideals in the region could challenge the legitimacy of the domination system and weaken its power. Strengthening this resistance in the future and spreading it to other parts of the world can end the domination system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Axis of Resistance
  • dominance system
  • American hegemony
  • Islamic awakening
  • World System