نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضوهیئت علمی، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران.

چکیده

تحولات انقلابی اخیر در منطقه خاورمیانه که با تعابیر گوناگونی همچون بیداری اسلامی از آن یاد می شود، ساختار ژئوپولتیکی منطقه را دستخوش دگردیسی عظیمی نموده است. سرعت و نوع تحولات اخیر خاورمیانه به گونه ای رقم خورد که حتی نظریه های سنتی ژئوپولتیک که بر عنصر مکان و مرز تاکید داشتند، قدرت تبیین آن را نداشتند. بادرنظرگرفتن این موضوع ما در این پزوهش در صدد هستیم تا به این سوال پاسخ دهیم که ، بیداری اسلامی چه تاثیری بر ژئوپولوتیک مقاومت داشته است؟فرضیه ای که برای پاسخ به این سوال در نظر گرفته ایم این است که بیداری اسلامی «مقاومت »را که بر گرفته از ژئوپولوتیک شیعی است بسط گفتمانی داده است. روش تحقیق در این پژوهش ، از نوع اسنادی بوده و داده ها و اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و منابع اینترنتی( فارسی و انگلیسی) و وبلاگ ها و وبسایت های مربوط به موضوع جمع آوری شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Islamic Awakening and its impact on the geopolitics of the resistance

نویسنده [English]

  • Hadi Ebrahimikiapei

Faculty member, Radio and Television University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Recent revolutionary developments in the Middle East, known as the Islamic Awakening, have undergone a major transformation in the region's geopolitical structure. The speed and type of recent developments in the Middle East have been such that even traditional geopolitical theories that emphasize the element of place and border have not been able to explain it. With this in mind, we seek to answer the question, what effect has the Islamic Awakening had on the geopolitics of resistance? It is derived from Shiite geopolitics and has developed a discourse. The research method in this research is documentary and the data and information have been collected using library resources and internet resources (Persian and English) and blogs and websites related to the subject.
Recent revolutionary developments in the Middle East, known as the Islamic Awakening, have undergone a major transformation in the region's geopolitical structure. The speed and type of recent developments in the Middle East have been such that even traditional geopolitical theories that emphasize the element of place and border have not been able to explain it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body
  • conflict
  • Pahlavi
  • Islamists
  • Modernists