بیداری اسلامی پیرامون لیبرالیسم؛ اشتراک ها و افتراق ها
1. بیداری اسلامی پیرامون لیبرالیسم؛ اشتراک ها و افتراق ها

عباس بخشنده بالی؛ محمدابراهیم بخشنده

دوره 5، شماره 10 ، پاییز 1395، ، صفحه 99-118

چکیده
  از منظر لیبرالیسم، هیچ عقیده ای حق مطلق نبوده و آزادی بالاترین ارزش انسانی است. برخی نظریه پردازان این مکتب نظیر جان لاک، ایمانوئل کانت و جان استوارت میل معتقدند هر یک از انسان ها در زندگی خود آزاد بوده ...  بیشتر
امواج بیداری و خیزش انقلابی اسلامی
2. امواج بیداری و خیزش انقلابی اسلامی

علیرضا صدرا

دوره 4، شماره 8 ، زمستان 1394، ، صفحه 77-91

چکیده
  تحولات مسلم جاری منطقه خاورمیانه بزرگ اسلامی(آسیای غربی و شمال افریقا)یک اتفاق تصادفی یا حادثه جدید، ظاهری و احساسی نبوده و نیست. بدانسان که برخی با تفاسیر نارسا یا نادرست و با تحلیل ها و تعابیری همچون ...  بیشتر