ماهیت جنبش های اخیر خاورمیانه: اسلامی یا سکولار؟
ماهیت جنبش های اخیر خاورمیانه: اسلامی یا سکولار؟

وحید ذولفقاری

دوره 4، شماره 8 ، دی 1394، ، صفحه 57-76

چکیده
  جنبش های سیاسی اخیر در خاورمیانه با بی ثبات سازی نظم اقتدارگرا و تغییر ادبیات سنتی و تولید گفتمان نوین، نه تنها انفعال سیاسی هژمون در زیرسیستم خاورمیانه را تغییر داده است، بلکه عصر نوینی از سیاست منازعه ...  بیشتر