صورتجلسه اعضای هیات تحریریه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۰

حاضرین: دکتر نجف لک‌زایی، دکتر شمس الله مریجی، دکتر حسین هرسیج، دکتر سروش امیری، دکتر غلامرضا بهروزی‌لک و دکتر سیدمهدی سهیلی مقدم

* موضوعات مطرحه شده:
- مروری بر ارزیابی‌های انجام شده مقالات فصل تابستان نشریه
- ارائه گزارش کلی از داوران فصلنامه و دسته‌بندی داوران
- بازنویسی محورهای فصلنامه «مطالعات بیداری اسلامی» از قرار ذیل:

•    شناسایی ماهیت، ساختار، سازمان، پایگاه اجتماعی، اهداف و آرمان‌های بیداری اسلامی؛
•    تحلیل مبانی نظری بیداری اسلامی(معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و ...)؛
•    روش‌شناسی مطالعات بیداری اسلامی؛
•     نظریه‌پردازی در مطالعات بیداری اسلامی؛
•    شناسایی وضعیت گذشته، حال و آینده بیداری اسلامی؛
•    سیاست‌ها و راهبردهای کشورهای اسلامی در قبال بیداری اسلامی؛
•     سیاست‌ها و راهبردهای قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در قبال بیداری اسلامی؛
•    بیداری اسلامی و مواضع سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی؛
•    بیداری اسلامی و تقریب و اتحاد اسلامی؛
•    بیداری اسلامی و فرهنگ مقاومت؛
•    بیداری اسلامی و ژئوپلتیک مقاومت اسلامی؛
•    بیداری اسلامی و شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی؛
•    جایگاه قدرت نرم در بیداری و مقاومت اسلامی؛
•    جایگاه رسانه‌‌، هنر و سینما در بیداری اسلامی؛
•    جایگاه ادبیات(فارسی، عربی و ...) در مطالعات بیداری اسلامی.

* دستورجلسه بعدی فصلنامه:

- بازنگری در فرم ارزیابی مقالات براساس نظام نمره‌دهی از عدد صد

* دستور جلسه پیشنهادی:
- چکیده مبسوط فارسی و انگلیسی
- تایید چکیده های شماره جدید
- پرداخت هزینه های داوران و ...
- تصمیم گیری در خصوص نوع مقالات پذیرشی (پژوهشی، ترویجی، مروری)
- رتبه پژوهشی از حوزه
- تفاهم نامه با انجمن مطالعات سیاسی حوزه
- برنامه ریزی برای جلسه هیئت تحریریه هفته آینده
- محورهای فصلنامه
- راهنمای نویسندگان(تقسیم نویسندگان به دو قسمت پذیرش اولیه و نهایی) و الزام نوشتن نویسندگان به چکیده مبسوط و حذف چکیده از فایل اصلی و الزام چکیده مبسوط انگلیسی پس از پذیرش نهایی
- پذیرش مقالات مروری فقط از دانشیاران و استاد تمام‌ها
- فرم ارزیابی داوران
- نظر هیات تحریریه در خصوص داوران
- تایید عناوین مقالات برای فصل تابستان براساس چکیده‌ها