نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف ،, دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه معارف اسلامی،‌ دانشگاه پیام نور، ایران

3 گروه علوم سیاسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه پیام نور ایران

چکیده

مسأله پژوهش حاضر این است که روند عادی­سازی روابط میان اعراب و رژیم اشغال­گر فلسطین چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران برجای می­گذارد؟ (مسئله) روش پژوهش، کیفی و ابزارگردآوری داده­ها به ­صورت فیش­برداری می­باشد، مسئله اصلی نیز با رویکرد تحلیلی- اسنادی مورد واکاوی قرار می­­گیرد. (روش) برقراری پیوند نزدیک و در سطح استراتژیک میان اعراب و رژیم اشغال­گر فلسطین، این رژیم را بیش از پیش به مرزهای ایران نزدیک می­سازد، زیرا رژیم اشغال­گر فلسطین را قادر می­سازد با آب­های دریایی و سرزمینی ایران به ­نحو غیرمستقیم هم­مرز شود. هم­مرز شدن با ایران، سهولت در اقدامات دیده­بانی، استراق سمع و جاسوسی اطلاعاتی است. عادی­سازی روابط اعراب و رژیم اشغال­گر فلسطین از زوایای مختلف بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تاثیر می­گذارد که شامل عواملی چون تضعیف هم پیمانان منطقه­ای جمهوری اسلامی ایران، توسعه و گسترش حضور و نفوذ آمریکا در منطقه، عدم شکل­گیری رژیم و ترتیبات امنیتی پایدار درخاورمیانه، برهم خوردن ساختار توازن قدرت و رشد گروه­های رادیکال و افراطی در منطقه می­باشد. (یافته‌­ها)

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the normalization of relations between the Arabs and the occupying regime of Palestine and its consequences on the national security of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Mohsen Nasresfahani 1
 • Mohammad Reza Ranjbar 2
 • ahmad kazemi 3

1 Department of Education, Faculty of Humanities, Payam Noor University, Iran

2 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Payam Noor University, Iran

3 Department of Political Science, Faculty of Humanities, Payam Noor University, Iran

چکیده [English]

The Israeli regime has always been dissatisfied with the lack of space and geographic confinement on the shores of the Mediterranean Sea, and this regime needs to institutionalize the Iranophobic approach in order to consolidate its strategic depth and have more relations with the Arab countries. Establishing a close and strategic relationship between the Arabs and Israel brings this regime closer to Iran's borders, because it enables Israel to border Iran's maritime and territorial waters indirectly. Being close to the border with Iran means ease in surveillance, eavesdropping and information espionage.

The main question of the research is what effect does the process of normalizing relations between Arabs and Israel have on the national security of the Islamic Republic of Iran? (problem); The research method is qualitative and the data collection tool is in the form of questionnaires, the main problem is analyzed with an analytical-documentary approach (method); The normalization of Arab-Israeli relations affects Iran's national security from various angles, which include factors such as the weakening of Iran's regional allies, the development and expansion of America's presence and influence in the region, the lack of regime formation and Stable security arrangements in the Middle East are the disruption of the balance of power structure and the growth of radical and extremist groups in the region (findings);

کلیدواژه‌ها [English]

 • Threat balance
 • national security
 • Arabs and Israel
 • normalization
 • Iran
 1.  اختیاری امیری، رضا؛ رشیدی، احمد؛ سلطانیان، عبدالله (1399). ائتلاف دوفاکتو عبری- عربی  و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، ش 9: 125-101.
 2. اسدی، رضا (1399). درباره رژیم امنیتی خاورمیانه، قابل مشاهده در: http://fdn.ir/19178
 3. امین، پرتو؛ کریمی، مصطفی (1387). تأثیر انقلاب و ناآرامی در کشورهای عربی­ بر امنیت رژیم اشغالگر فلسطین: از نظـرگاه درونی، بهار91.
 4. بوزان، باری و ویور، الی (1387). مناطق­ و قدرت­ها، ترجمه­رحمان قهرمان­پور، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 5. ﺑﯿﻠﯿﺲ، ﺟﺎن و اﺳﻤﯿﺖ، اﺳﺘﯿﻮ (1383). جهانی شدن سیاست: روابط بین­الملل درعصر نوین: موضوعات بین المللی، جهانی شدن درآینده، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات وتحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
 6. پورحسن، ناصر (1387). «جایگاه جنوب آسیا در سیاست خارجی رژیم اشغالگر فلسطین»، مطالعات فلسطین، پاییز، ش 10.
 7. «تمایل سه کشور عربی برای همکاری با رژیم اشغالگر فلسطین در زمینه کرونا» (1399). قابل مشاهده در: www.irna.ir/news/83782793
 8. جعفری ولدانی، اصغر ( 1394). چالش­ها و منازعات در خاورمیانه، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.  
 9. درودیان، محمد (1376). «بررسی علل اجتناب ناپذیری جنگ ایران و عراق»، مجله سیاست خارجی، ص 5، ش 3.
 10.  دهشیار، حسین، (1391). سیاست خارجی آمریکا درتئوری و عمل، تهران: نشر میزان.
 11. رفیع، امین (1399). ایران و عادی­سازی روابط اعراب ورژیم اشغالگر فلسطین، قابل مشاهده در: http://www.iirjournal.ir/fa1-3
 12. روحی ­دهبنه، مجید (1396). خاورمیانه ­پس­ از ­­تحولات2011میلادی، بحران­­ دولت ­ملی ­و ­نظم منطقه­ای، نشریه دولت پژوهی، 3(12):105-71.
 13. زهرالدین، صالح (1380). طرح رژیم اشغالگر فلسطین بزرگ باتوجه به عوامل جمعیتی، نفت ­وآب، مجله مطالعات منطقه­­ای، ش 8 :286-284 .
 14. زیدآبادی، احمد (24مرداد، 1399). تحلیل توافق امارات و رژیم اشغالگر فلسطین، قابل مشاهده در: http://www.ensafnews.com/251917
 15. شجاع، مرتضی (1388). بررسی اهداف و آثار حضور ناتو در خاورمیانه:با تاکید برامنیت، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین­المللی، ش 4، صص212-195.
 16. عباسی خوشکار، امیر (4شهریور، 1399). عادی­سازی روابط امارات متحده عربی و رژیم                  صهیونیستی؛ پیامدهای سیاسی، امنیتی و نظامی، قابل مشاهده در: https://csr.ir/fa/news/
 17. عباسی، مجید، قیاسی، امیر و زهرا باباجانی­پور (1392). «راهبرد اتحاد پیرامونی رژیم صهیونیستی و نظریه موازنه تهدید در روابط بین­الملل»، فصلنامه سیاست خارجی، ش 1.
 18. عبداله خانی، علی و کاردان، عباس (1390). رویکردها و طرح­های­ آمریکایی ­در ­مورد ایران، تهران: موسسه ابرار معاصر.
 19. فرازمند، محمد (1388). ایران­ و مناسبات­ جدید قدرت ­درخاورمیانه، ایران و اعراب، تهران: مرکز تشخیص مصلحت نظام.
 20. ﻟﻄﻔﯿﺎن، ﺳﻌﯿﺪه (1390). ﭘﻨﺪار از ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری­ اﺳﻼﻣﯽ­ اﯾﺮان، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ، س 3، ش 1، ﺻﺺ207-175.
 21. لوئیس، برنارد (1396). دوهزار سال تاریخ: از ظهور مسیحیت تا امروز، ترجمه: حسن کامشاد، تهران: نشر نی.
 22. لیک، دیوید ای و پاتریک ام مورگان (1381). نظم­های منطقه: امنیت­سازی در جهانی نوین، ترجمه: سید جلال دهقانی فیروزآبادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 23. مجتهد­زاده، پیروز (1386). دموکراسی ­و ­هویت ایرانی، تهران: نشرکویر.
 24. مشیرزاده، حمیرا (1395). تحول در نظریه­های روابط بین­الملل، چ 11، تهران: نشر سمت.
 25. مصلی نژاد، عباس (1390). تحلیل سیاست موازنه قدرت در رهیافت رئالیستی و نئورئالیستی، فصلنامه پژوهش­های روابط بین­الملل، س 1، ش 1، صص 158-131.
 26. نبوی، عبدالامیر (1389). خاورمیانه پژوهی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
 27. Amanpour, Christian (14.May.2015). “Former Saudi Intel Chief: Problem is 'clouded' U.S. policy” (Interview), Available at: http:// edition. cnn. com/videos/world/2015/05/14/intv-amanpour-prince-turki-al-faisal.cnn.       Archivearticles/A43980-2004Dec7.html.
 28. Albright, David (February 23, 2010). A Strategy for Iran, www.CFR.org, Interviews.
 29. Arab center for Research and Policy Studies (ACRPC). Arab Opinion Index 201718 Full Report(May 2018). accessed on 16/7/2020 at: https://bit.ly/2YQ3WYN
 30. Bar'el, Zvi (2020). Is UAE's Mohammed Bin Zayed a Machiavelli, Mussolini or Both?, at https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-is-uae-s-mohammed-binzayed-a-machiavelli-mussolini-or-both-1.9091386 (accessed October 18, 2020)
 31. Falk, Richard (1997).The Critical Realist Tradition and the Demystification of Interstate Power: E. H. Carr, Hedley Bull and Robert W. Cox. In Innovation and Transformation in International Studies, edited by Stephen Gill and James H. Mittelman. Cambridge: Cambridge University Press.
 32. Haass, Richard. N ( 2006). The New Middle East, Foreign Affairs, November/December.
 33. Katzman, Kenneth (2016). Afghanistan: post-taliban governance, security,and u.s. policy, congresstional Research service,p.p.1-80, Available at: http: //fpc.state.gov/documents/organization/174244.pdf.
 34. Marquand, Robert (August 26, 2009). Skepticism over 'breakthrough' Middle East peace plan, www. Csmonitor. Com.
 35.   Rudloff, P (2013). Offensive Realism, Defensive Realism, and the Role of Constraints Author(s) In: The Midsouth Political Science Review, Vol 14, 45-77.
 36. Segev,g.shipov (2000). one Palestine, complete:jews and Arabs under  the British mandate,newyork metropolitan books.
 37. Smith, C. D (2004). Palestine and the Arab Israeli Conflict: A History with Documents, Boston: Bedford/St. Martin’s.
 38. The Saban Forum (2017). America First and The Middle East: A Keynote Conversation with Jared Kushner. The Brookings Institution, December 3, at: https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2017/11/fp_20171205_keynote_kushner.pdf.
 39. The White House (2017). President Donald J. Trump's Proclamation on Jerusalem as the Capital of the State of Israel. December 06, at: https://web.archive.org/web/20171206191507/https://www.whitehouse.gov/the-pressoffice/2017/12/06/president-donald-j-trumps-proclamation-jerusalem-capital-state-israel.
 40. Tiges Amt-de, nowomber – available.at: https://www a us waertiges- amt,de/en/saussen politic /regional esch werpunkte/ haner mittlereros ten/konfiikth a bost/-/228380./
 41. Wright, Robin and Baker, Peter ( 2004). “Iraq, Jordan See Threat to Election from Iran”, Available at: http:// www. washingtonpost. com/ wp-dyn
 42. Walt, Stephen (1987). The Origins Of Alliances. New York: Cornell University Press. .45   
 43. Yalon, moshe and fried man,leech (2018). A historic opportunity  for hormalize,foreigh Affairs 23 june .available at: https://www.research gate .net/ Dublications/337812665-israel-and-the-Arab-states-A-historic-opportunity-to hormalize-relations.
 44. Yaniv, Avner ( 1987). Deterrence without the Bomb, Lexington Books.
 45.  Yale Journal (2010/07/20)."Balancing Threat: The United States and the          MiddleEast" Retrieved 2019/08/14, Available at: http://yalejournal. org/intervie_post/balancing-threat-the-unitedstates-and-the-middle-east.