مقاله پژوهشی
الزامات نظری احیای تمدن ایرانی اسلامی
الزامات نظری احیای تمدن ایرانی اسلامی

مجید کافی

دوره 5، شماره 10 ، آبان 1395، صفحه 11-32

چکیده
  در این مقاله به عنوان یک مقدمه نظری بر جنبش احیای تمدن ایرانی اسلامی تلاش می شود تا ملزومات تفکر احیاگری تمدن ایرانی اسلامی مورد کاوش و تحلیل قرار گیرد. برای انجام این منظور، نخست در بخش اول علل و ریشه ...  بیشتر
مقاله ترویجی
انقلاب یمن؛ فرصت ها و چالش های ایران بر اساس مدل راهبردی SWOT
انقلاب یمن؛ فرصت ها و چالش های ایران بر اساس مدل راهبردی SWOT

مژگان قربانی؛ سرور سوری

دوره 5، شماره 10 ، آبان 1395، صفحه 33-60

چکیده
  مردم یمن با قیام در سال 2011، علی عبدالله صالح را از قدرت برکنار کردند و معاون وی منصور هادی ریاست جمهوری را به عهده گرفت که نتوانست مشکلات و چالش های این کشور را حل نماید؛ تصمیمات نسنجیده منصور هادی زمینه ...  بیشتر
مقاله ترویجی
فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه
فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه

اسماعیل عارفی گوروان

دوره 5، شماره 10 ، آبان 1395، صفحه 61-81

چکیده
  ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ در ﺳﺎل 2011 وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺷـﺪ، ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ. اﻣﯿﺪ آن می‌رفت ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮج ﻓﺰاﯾﻨـﺪه انقلاب‌های ﻣﺮدﻣﯽ، ...  بیشتر
مقاله ترویجی
تقابل سیاست خارجی ایران و عربستان در بحران یمن با روش سازه انگارانه
تقابل سیاست خارجی ایران و عربستان در بحران یمن با روش سازه انگارانه

روح اله تیموری؛ حسن عبداله زاده؛ محمد آگاه

دوره 5، شماره 10 ، آبان 1395، صفحه 82-98

چکیده
  می توان گفت با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 57 و نگاهی که جمهوری اسلامی به مسئله اسلام ، شیعه و روابط بین الملل داشت . و خود را سردمدار مبارزه با نظام سلطه تعریف میکرد. از دیدگاه مقامات دولت سعودی انقلاب ...  بیشتر
مقاله ترویجی
بیداری اسلامی پیرامون لیبرالیسم؛ اشتراک ها و افتراق ها
بیداری اسلامی پیرامون لیبرالیسم؛ اشتراک ها و افتراق ها

عباس بخشنده بالی؛ محمدابراهیم بخشنده

دوره 5، شماره 10 ، آبان 1395، صفحه 99-118

چکیده
  از منظر لیبرالیسم، هیچ عقیده ای حق مطلق نبوده و آزادی بالاترین ارزش انسانی است. برخی نظریه پردازان این مکتب نظیر جان لاک، ایمانوئل کانت و جان استوارت میل معتقدند هر یک از انسان ها در زندگی خود آزاد بوده ...  بیشتر
مقاله ترویجی
گفتمان‌سازی غرب در بهره‌گیری از؛ اتهام تروریسم دولتی علیه جمهوری اسلامی ایران
گفتمان‌سازی غرب در بهره‌گیری از؛ اتهام تروریسم دولتی علیه جمهوری اسلامی ایران

حسین امانلو

دوره 5، شماره 10 ، آبان 1395، صفحه 119-144

چکیده
  چکیده پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از اتهاماتی که بارها علیه جمهوری اسلامی ایران مورد بهره‌برداری قرار گرفته، حمایت از گروه‌های تروریستی و تروریسم است که با نشانه‌هایی چون صدور انقلاب، تسخیر لانه ...  بیشتر