مقاله پژوهشی
واکاوی زمان تحقق وعده قرآنی نابودی صهیونیسم جهانی در آیات آغازین سوره اسراء
واکاوی زمان تحقق وعده قرآنی نابودی صهیونیسم جهانی در آیات آغازین سوره اسراء

علیرضا شریف؛ سید حسن خلیفه واقفی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 7-31

چکیده
  مطالعه وعده قرآنی فساد و چگونگی بروز و ظهور آن در فضای تاریخی و تمدّنی قوم بنی‌اسرائیل، می‌تواند تصویر و تحلیل برجسته‌تری از ماهیّت، موقعیّت و فرجام دولت صهیونیست اسرائیل را تبیین و پشتوانه علمی جبهه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
راهبردهای تصویرسازی رسانه ای از جنبش های مقاومت در جهان اسلام؛ موردپژوهی حشدالشعبی عراق
راهبردهای تصویرسازی رسانه ای از جنبش های مقاومت در جهان اسلام؛ موردپژوهی حشدالشعبی عراق

رامین شمسایی نیا

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 33-53

چکیده
  پژوهش با ارائه یک چارچوب مفهومی به تبیین سه اَبر نیروی موثر برتحولات منطقه غرب آسیا شامل؛ محور مقاومت، دولت های عربی ناهمسو با مقاومت، دولت های فرامنطقه ای مداخله گر و گفتمان ها و نیروهای اجتماعی سیاسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مفهوم شناسی و مؤلفه‌های تعلیم و تربیت اسلامی از منظر بیدارگر اسلام؛ سید جمال‌الدین اسدآبادی
مفهوم شناسی و مؤلفه‌های تعلیم و تربیت اسلامی از منظر بیدارگر اسلام؛ سید جمال‌الدین اسدآبادی

حسین مرادی مخلص؛ مرتضی شاه مرادی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 81-109

چکیده
  سید جمال‌الدین اسدآبادی متفکر و سیاستمداری است که آغازگر نواندیشی و بیداری در جهان اسلام بوده است که غالباً اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی ایشان موردتوجه محققان بوده است و دیدگاه‌های وی در عرصه تعلیم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مبنای قرآنی مقاومت علیه سلطه ( با نگاهی به تحول مفهوم سلطه در تفاسیر شیعه و اهل سنت)
مبنای قرآنی مقاومت علیه سلطه ( با نگاهی به تحول مفهوم سلطه در تفاسیر شیعه و اهل سنت)

محمد شجاعیان

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 111-128

چکیده
  مقاومت علیه سلطه غیرمسلمانان بر مسلمانان از مبانی وحیانی متقنی برخوردار است.یکی از مهمترین این مبانی، آیه ۱۴۱ سوره نساء است که اساس قاعده فقهی نفی سلطه کفار بر مسلمین است.انجام هر اقدامی که منجر به برتری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی نقش مقامات آمریکایی در ترغیب صدام به جنگ با ایران در شهریور1359.
واکاوی نقش مقامات آمریکایی در ترغیب صدام به جنگ با ایران در شهریور1359.

علی شاکر

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 129-148

چکیده
  تهاجم نظامی عراق به ایران در سپتامبر1980 و در آخرین ماه‌های ریاست جمهوری کارتر آغاز گردید. نبرد مذکور مهمترین جنگ پس از جنگ دوم جهانی و طولانی‌ترین جنگ در قرن بیستم لقب یافت، که در اوج سال‌های جنگ سرد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر شکل گیری و گسترش قدرت محور مقاومت اسلامی برافول هژمونی آمریکا در منطقه غرب آسیا
بررسی تاثیر شکل گیری و گسترش قدرت محور مقاومت اسلامی برافول هژمونی آمریکا در منطقه غرب آسیا

محسن نصر اصفهانی؛ زهرا کرانی؛ حسن علییاری

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 129-148

چکیده
  افول هژمونی آمریکا از مهم‌ترین مباحث مطرح و حائز اهمیت در ادبیات روابط بین‌الملل در طی سالیان اخیر بوده که همواره ذهن بسیاری از تحلیل‌گران و سیاستمداران جهانی را به‌ خود مشغول ساخته است. درطی دهه‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل اثرگداری نظریه ولایت فقیه بر اندیشه مقاومت در خاورمیانه
تحلیل اثرگداری نظریه ولایت فقیه بر اندیشه مقاومت در خاورمیانه

مجید استوار؛ علی اکبر دانای درگاه

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 149-170

چکیده
  وقوع انقلاب اسلامی تحت تاثیر اندیشه‌های امام خمینی(ره) و نظریه ولایت فقیه، تغییرات عمیقی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا ایجاد کرد. عملکرد جنبش‌های اسلامی و به طور اخص اندیشه مقاومت در نیم قرن اخیر، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رسانه ملّی ، مناسک انقلاب و صدور انقلاب اسلامی : فرصت ها و چالش ها
رسانه ملّی ، مناسک انقلاب و صدور انقلاب اسلامی : فرصت ها و چالش ها

هادی ابراهیمی کیاپی؛ ساره لاریجانی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 171-189

چکیده
  بررسی تاثیرگذاری رسانه ملّی در صدور انقلاب اسلامی با تکیّه بر «مناسک انقلاب اسلامی» و نیز چالش‌ها و فرصت‌هایی که در این زمینه وجود دارد، موضوعی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج ...  بیشتر