مقاله پژوهشی
نقش آمریکا در شکل‌گیری گروه تکفیری
نقش آمریکا در شکل‌گیری گروه تکفیری "دولت اسلامی عراق و شام"(داعش)

فائزه مرادی حقیقی؛ مصطفی ملکوتیان

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 7-36

چکیده
  در این مقاله تلاش شده است تا نقش و جایگاه آمریکا و برخی از کشورهای منطقه نظیر عربستان و قطر در شکل‌گیری و گسترش دامنه فعالیت گروه تروریستی "دولت اسلامی عراق و شام" (داعش) در دو کشور سوریه و عراق نشان داده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش عوامل ژئوپلتیکی در بحران نوسازی 2011- 2018 سوریه
نقش عوامل ژئوپلتیکی در بحران نوسازی 2011- 2018 سوریه

حبیب زمانی محجوب؛ مرتضی شیرودی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 37-60

چکیده
  بحران اخیر سوریه، از بحران های پیچیده غرب آسیا(خاورمیانه) است که هم عوامل خارجی و هم عوامل داخلی، در بروز و تداوم آن نقش داشته اند. سؤال اصلی این است که عوامل ژئوپلتیکی از چه نقشی در این بحران برخوردار ...  بیشتر
مقاله ترویجی
تحول درگفتمان قدرت محور مقاومت از تثبیت به توسعه قدرت با تاکید بر زنجیره هم ارزی هویت قبل و بعد از شهادت سردار سلیمانی
تحول درگفتمان قدرت محور مقاومت از تثبیت به توسعه قدرت با تاکید بر زنجیره هم ارزی هویت قبل و بعد از شهادت سردار سلیمانی

مجتبی نوروزی؛ زهره مرندی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 61-83

چکیده
  موضوع اصلی این مقاله تحلیل و تبیین روند چرخش گفتمان قدرت در محور مقاومت اسلامی است. در این تحول گفتمانی، تبدیل‌شدن محورمقاومت به قطب قدرت در منطقه با توجه به تحول در زنجیره هم ارزی هویت که متاثر از شهادت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی ریشه های نگرشی- سیاسی شکل گیری جنبش انصارالله یمن برمبنای نظریه سازه انگاری
بررسی ریشه های نگرشی- سیاسی شکل گیری جنبش انصارالله یمن برمبنای نظریه سازه انگاری

لیلی کریمی فرد؛ محمد حسین جمشیدی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 85-112

چکیده
  یکی از جنبش‌های مهم سیاسی - اجتماعی معاصر، جنبش اسلامی انصار الله یمن است که در طول تاریخ خود،منشا تحولات چشم‌گیری در حوزه سرزمینی خود، منطقه و عرصه بین‌الملل بوده و توانسته است در عرصه داخلی و بین‌المللی ...  بیشتر
مقاله ترویجی
بررسی جنبش های بیداری اسلامی با رویکرد آسیب شناسانه
بررسی جنبش های بیداری اسلامی با رویکرد آسیب شناسانه

اعظم محمودی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 113-135

چکیده
  تاریخ تمدن اسلامی از آغاز تا کنون شاهد افت و خیزهای بسیاری بوده که می توان از «بیداری اسلامی» به عنوان مهم ترین آنها یاد کرد. این جریان حادثه ای بریده از تاریخ تحولات جهان اسلام نیست و پیوندی تکاملی ...  بیشتر
مقاله ترویجی
بیداری اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بیداری اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

محمدرضا جواهری

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 137-158

چکیده
  بی‌تردید قرآن و سنت معصومین علیهم‌السلام، و تاریخ اسلام در ایران، و نهضت و اندیشه سیاسی امام خمینی و شاگردان و یاران ایشان سازنده روح و محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این عهدنامه بزرگ امام ...  بیشتر