نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 پیام نور ، گروه علوم سیاسی ، مربی

2 دانشگاه آزاد اسلامی ، گروه علوم سیاسی ، شیراز ، ایران ، دانشجوی دکتری

3 دانشگاه آزاد اسلامی ، گروه علوم سیاسی ، شیراز ، ایران ، استادیار

چکیده

می توان گفت با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 57 و نگاهی که جمهوری اسلامی به مسئله اسلام ، شیعه و روابط بین الملل داشت . و خود را سردمدار مبارزه با نظام سلطه تعریف میکرد. از دیدگاه مقامات دولت سعودی انقلاب اسلامی یک نوع تهدید بود که منافع دولت های سنی منطقه را به خطر می انداخت. و باید به هر نحوی این خطر رفع شود. لذا تشکیل شورای همکاری خلیج فارس و کمک به عراق در جنگ با ایران در راستای همین سیاست مقامات سعودی بود. یکی از مناطقی که می توان در آن تقابل سیاست ایران و عربستان را در آن مشاهده کرد یمن است . و نگاه متفاوت ایران و عربستان به جنبش شیعیان حوثی باعث واکنش های متفاوت این دو کشور شده است. که عربستان خود را حامی دولت یمن در برابر شیعیان حوثی تعریف کند . و از آن بر ایران خود را متعهد به حمایت از حوثیان می داند . در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از چارچوب نظری سازه انگاری به بررسی نقش عوامل مادی و انگاره ها و هنجارهای دخیل در تقابل سیاست ایران و عربستان در یمن بپردازیم .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Confrontation between Iran and Saudi foreign policy in the crisis in Yemen with constructivist

نویسندگان [English]

  • rohollah teimoori 1
  • hasan abdollahzadeh 2
  • mohammad agah 3

1 PNU faculty, Department of Political Science, Iran

2 Islamic Azad University, Department of Political Science, Shiraz, Iran, Ph.D.

3 Islamic Azad University, Department of Political Science, Shiraz, Iran, Assistant Professor

چکیده [English]

It can be said that the Islamic Revolution of Iran in 1978 and the perspective it adopted of Islam, Shiism and international relations, as well as its characterization as the leader in the fight against the hegemonic system were perceived a threat by the Saudi officials as they considered the Revolution a challenge to the interests of the Sunni states of the region. Thus, they had it on agenda to eliminate this risk at any way. The Persian Gulf Cooperation Council and assistance with Iraq in its war against Iran were in accordance with this policy. A point of evident conflict between the policies of the two states is Yemen where the different views of Iran and Saudi Arabia to Houthi Shiite movement have led to different reactions. Saudi Arabia has characterized itself as a support to the Yemeni government against the Houthis whereas Iran has committed itself to support the Houthis. Built on the theoretical framework of constructivism, this descriptive and analytic study investigates the role of materialistic factors, presuppositions and norms involved in the confrontation between policies of Iran and Saudi Arabia in Yemen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Saudi Arabia
  • Yemen
  • the Houthis
  • constructivism