ب

 • باقری دولت آبادی، علی بررسی محور مقاومت و آینده نظام سلطه با استفاده از نظریه نظام جهانی [دوره 7، شماره 14، 1397]

 • بهرامی مقدم، سجاد بررسی فرآیند بیداری اسلامی در جهان اسلام در پرتو انقلاب اسلامی ایران [دوره 7، شماره 13، 1397]

 • بهمنش، حسین بررسی زمینه‌های جامعه شناختی شکل گیری و قدرت یابی گروه سلفی – تکفیری داعش در عراق (2014-2003) [دوره 7، شماره 14، 1397]

ح

 • حسینی، سید محمد حسین نقش امارات عربی متحده در تحولات بحرین و یمن (2011-2018) [دوره 7، شماره 13، 1397]

 • حیدری، عباسعلی وجوب وحدت و حرمت تفرقه در جهان اسلام از نظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری آیت الله العظمی سید علی خامنه ای (مد ظله العالی) [دوره 7، شماره 14، 1397]

 • حیدری، مهدیه بررسی فرآیند بیداری اسلامی در جهان اسلام در پرتو انقلاب اسلامی ایران [دوره 7، شماره 13، 1397]

د

 • درج، حمید بررسی و تحلیل رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به بیداری اسلامی بحرین [دوره 7، شماره 14، 1397]

ر

 • راوش، بهنام بررسی محور مقاومت و آینده نظام سلطه با استفاده از نظریه نظام جهانی [دوره 7، شماره 14، 1397]

 • روشن چسلی، محمد مهدی فریاد خون‌ها (درنگی بر بُن‌مایه‌های پایداری در شعرِ حسن عبدالله قرشی) [دوره 7، شماره 13، 1397]

س

 • سوری، ایرج بازتفسیر هویت اسلامی در گفتمان سیاسی امام خمینی(ره): بیداری جامعه و وقوع انقلاب اسلامی ایران [دوره 7، شماره 13، 1397]

ش

 • شیرودی، مرتضی بررسی نقادانه اندیشه های سیاسی-اجتماعی طالبان با داعش در مواجهه با جامعه سازی اسلامی [دوره 7، شماره 13، 1397]

ق

 • قیوم زاده، محمود وجوب وحدت و حرمت تفرقه در جهان اسلام از نظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری آیت الله العظمی سید علی خامنه ای (مد ظله العالی) [دوره 7، شماره 14، 1397]

ک

 • کارخانه، جواد فریاد خون‌ها (درنگی بر بُن‌مایه‌های پایداری در شعرِ حسن عبدالله قرشی) [دوره 7، شماره 13، 1397]

 • کرمزاده، محمد وجوب وحدت و حرمت تفرقه در جهان اسلام از نظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری آیت الله العظمی سید علی خامنه ای (مد ظله العالی) [دوره 7، شماره 14، 1397]

گ

 • گراوند، مجتبی بازتفسیر هویت اسلامی در گفتمان سیاسی امام خمینی(ره): بیداری جامعه و وقوع انقلاب اسلامی ایران [دوره 7، شماره 13، 1397]

 • گلشنی، علیرضا بررسی نقادانه اندیشه های سیاسی-اجتماعی طالبان با داعش در مواجهه با جامعه سازی اسلامی [دوره 7، شماره 13، 1397]

م

 • محمدی، سمیرا بررسی جامعه شناختی جایگاه متفاوت اسلامگرا‌ها در وقوع انقلاب‌های معاصر (مطالعه موردی؛ جنبش انقلابی 2011 تونس و انقلاب اسلامی ایران) [دوره 7، شماره 14، 1397]

 • محمودی رجا، سید زکریا بررسی محور مقاومت و آینده نظام سلطه با استفاده از نظریه نظام جهانی [دوره 7، شماره 14، 1397]

 • مرشدی زاد، علی بررسی جامعه شناختی جایگاه متفاوت اسلامگرا‌ها در وقوع انقلاب‌های معاصر (مطالعه موردی؛ جنبش انقلابی 2011 تونس و انقلاب اسلامی ایران) [دوره 7، شماره 14، 1397]

 • موسوی رکعتی، سید سیاوش تحلیل جامعه شناختی نظام سیاسی استبدادی در دوران پهلوی [دوره 7، شماره 13، 1397]

ن

 • نصیری حامد، رضا نقش ساختارهای سیاسی پیش از بهار عربی بر ماهیت تحولات کشورها؛(مطالعه موردی لیبی و تونس) [دوره 7، شماره 14، 1397]

 • نظری، فرزاد بررسی نقادانه اندیشه های سیاسی-اجتماعی طالبان با داعش در مواجهه با جامعه سازی اسلامی [دوره 7، شماره 13، 1397]

 • نعمتی، فاروق فریاد خون‌ها (درنگی بر بُن‌مایه‌های پایداری در شعرِ حسن عبدالله قرشی) [دوره 7، شماره 13، 1397]

و

 • ولی پور عتیق، توحید نقش ساختارهای سیاسی پیش از بهار عربی بر ماهیت تحولات کشورها؛(مطالعه موردی لیبی و تونس) [دوره 7، شماره 14، 1397]