آ

 • آجرلو، اسماعیل از کشور اسلامی تا امت اسلامی - واکاوی مفاهیم حقوقی- سیاسی جهان اسلام [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 9-32]

 • آرین نژاد، محمد جعفر نقد و تحلیل نظریه رؤیاانگاری قرآن کریم و وحی از دیدگاه عبدالکریم سروش و پیامدهای آن بر حوزهٔ مطالعات بیداری سیاسی مسلمانان [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 25-48]

 • آگاه، محمد تقابل سیاست خارجی ایران و عربستان در بحران یمن با روش سازه انگارانه [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 82-98]

ا

 • ابراهیمی کیاپی، هادی بیداری اسلامی و تاثیر آن بر ژئوپولتیک مقاومت [دوره 6، شماره 12، 1396]

 • احمدوندی، نسرین بیداری اسلامی در شعر معاصر یمن(مطالعه مورد پژوهش: شعر عبدالله بردونی) [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 125-148]

 • احمدی، بابک ماهیت رویکرد مقابله جویانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه ( 2015- 2001) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 59-82]

 • اخترشهر، علی جایگاه زنان در انقلاب اسلامی وتاثیر آن بر بیداری اسلامی با رویکر تمدن سازی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 257-280]

 • اردم، نیلوفر تحلیل سیاست خارجی ایران در مقابله با گروه تروریستی داعش: 2018-2014 [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 141-171]

 • اسماعیلی، امیر محمد بازخوانی مؤلفه‌های نظم نوین در حال شکل‌گیری در منطقه غرب آسیا در پرتو بیداری اسلامی [دوره 9، شماره 2، 1399]

 • اطهری، سید اسدالله مطالعه تطبیقی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مانیفست فکری جریان ملی گوروش ترکیه [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 97-124]

 • اطهری، سید حسین «کنشگر» و «کنش‌پذیر» در بیداری اسلامی؛ از منظر گفتمان امام خمینی [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 9-34]

 • اکبرنژاد، مهدی معنا شناسی وحدت در قرآن و بازشناسی ارتباط آن با بیداری اسلامی [دوره 8، شماره 1، 1398]

 • البرزی، هنگامه نقش آفرینی قطر در منطقه خلیج فارس با توجه به مناقشات اخیر خاورمیانه [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 92-126]

 • التیامی، رضا سیاست ترویج بنیادگرایی و بالکانیزه سازی خاورمیانه پس از بیداری اسلامی: تهدیدات پیش روی جمهوری اسلامی ایران و متحدان منطقه ای آن [دوره 9، شماره 2، 1399]

 • الیاسی، حسین واکاوی جلوه‌های پایداری در شعر معاصر یمن (مطالعه موردی: شهید محمد محمود الزبیری) [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 29-50]

 • امام جمعه زاده، سید جواد تحلیل سیاست خارجی ایران در مقابله با گروه تروریستی داعش: 2018-2014 [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 141-171]

 • امانلو، حسین تحلیل گفتمانی بیداری اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 9-36]

 • امانلو، حسین گفتمان‌سازی غرب در بهره‌گیری از؛ اتهام تروریسم دولتی علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 119-144]

ب

 • باقری دولت آبادی، علی بررسی محور مقاومت و آینده نظام سلطه با استفاده از نظریه نظام جهانی [دوره 7، شماره 14، 1397]

 • بخشنده، محمدابراهیم بیداری اسلامی پیرامون لیبرالیسم؛ اشتراک ها و افتراق ها [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 99-118]

 • بخشنده بالی، عباس بیداری اسلامی پیرامون لیبرالیسم؛ اشتراک ها و افتراق ها [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 99-118]

 • بسطامی، محمود استراتژی دو قدرت بزرگ منطقه ای (جمهوری اسلامی و عربستان سعودی) در حوزه سیاست گذاری خارجی و تروریسم در منطقه تحت نفوذ خود [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 77-101]

 • بهادری جهرمی، علی از کشور اسلامی تا امت اسلامی - واکاوی مفاهیم حقوقی- سیاسی جهان اسلام [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 9-32]

 • بهرامی مقدم، سجاد بررسی فرآیند بیداری اسلامی در جهان اسلام در پرتو انقلاب اسلامی ایران [دوره 7، شماره 13، 1397]

 • بهشتی سرشت، محسن روند ساخت نهادهای انقلابی در دولت موقت و شورای انقلاب و تاکید امام خمینی بر الگوهای اسلامی [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 42-62]

 • بهمنش، حسین بررسی زمینه‌های جامعه شناختی شکل گیری و قدرت یابی گروه سلفی – تکفیری داعش در عراق (2014-2003) [دوره 7، شماره 14، 1397]

 • بیگرضایی، مجید ژئوپلیتیک و بازیگری قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در غرب آسیا [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 66-84]

پ

 • پورجبلی، ربابه تأثیر پدیده تروریسم بر بیداری اسلامی و توسعه نیافتگی سیاسی کشورهای اسلامی خاورمیانه [دوره 8، شماره 1، 1398]

 • پیرمحمدی، سعید تأثیر بیداری اسلامی بر اتحاد راهبردی آمریکا- اسرائیل [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 35-60]

 • پیروزفر، مهدی مطالعه تطبیقی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مانیفست فکری جریان ملی گوروش ترکیه [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 97-124]

ت

 • تنها، کلثوم واکاوی جلوه‌های پایداری در شعر معاصر یمن (مطالعه موردی: شهید محمد محمود الزبیری) [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 29-50]

 • تیموری، روح اله تقابل سیاست خارجی ایران و عربستان در بحران یمن با روش سازه انگارانه [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 82-98]

ج

 • جالینوسی، احمد نقش آفرینی قطر در منطقه خلیج فارس با توجه به مناقشات اخیر خاورمیانه [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 92-126]

 • جاودانی مقدم، مهدی بازخوانی مؤلفه‌های نظم نوین در حال شکل‌گیری در منطقه غرب آسیا در پرتو بیداری اسلامی [دوره 9، شماره 2، 1399]

 • جعفری، علی اکبر تأثیر بیداری اسلامی بر اتحاد راهبردی آمریکا- اسرائیل [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 35-60]

 • جعفری، علی اکبر عوامل سیستمیک و دومینوی بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 1-31]

 • جلالی کندری، سهیلا موانع بیداری اسلامی در آیات و روایات [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 61-84]

 • جمال پور، میکائیل چشم‌انداز اسلام سیاسی در ترکیه و تأثیر آن بر تحولات امنیتی منطقه [دوره 9، شماره 2، 1399]

 • جمشیدی، محسن استراتژی دو قدرت بزرگ منطقه ای (جمهوری اسلامی و عربستان سعودی) در حوزه سیاست گذاری خارجی و تروریسم در منطقه تحت نفوذ خود [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 77-101]

 • جمشیدی، محمد حسین بررسی ریشه های نگرشی- سیاسی شکل گیری جنبش انصارالله یمن برمبنای نظریه سازه انگاری [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 85-112]

 • جنگجوی، فرزاد بررسی تطبیقی ساختارهای اساسی متاثر از آرمانهای انقلاب در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی مصر؛ از ادعا تا واقعیت (با مطالعه قوانین اساسی ایران و مصر مصوب 2014 میلادی ) [دوره 9، شماره 2، 1399]

 • جواهری، محمدرضا بیداری اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 137-158]

چ

 • چهرآزاد، سعید بازنماییِ پیوستارگونۀ مفهومِ «بیداری اسلامی» در اندیشۀ سیاستگذارانۀ امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 235-256]

ح

 • حاجی پور، محمد نگاهی تطبیقی به نقش طبقۀ متوسط جدید در ایجاد انقلاب در مصر و عربستان [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 139-171]

 • حسن زاده، آرام آینده روابط ایران و ترکیه در پرتو تحولات خاورمیانه: ادامه همکاری اقتصادی در سایه رقاب تهای سیاسی [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 111-144]

 • حسینی، سید محمد حسین نقش امارات عربی متحده در تحولات بحرین و یمن (2011-2018) [دوره 7، شماره 13، 1397]

 • حسینی، عبدالله مقاومت و بیداری اسلامی در اشعار معروف الرصافی و محمدحسین شهریار [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 33-56]

 • حسینی، علی تأثیرِ بن لایه های انقلاب اسلامی ایران بر بیداری سیاسی، اجتماعی شیعیان لبنان [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 37-60]

 • حسینی رامشه، سید سعید تکریم سادات و کارکرد آن در بیداری اسلامی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 53-76]

 • حق پرست، سعید تأثیر پدیده تروریسم بر بیداری اسلامی و توسعه نیافتگی سیاسی کشورهای اسلامی خاورمیانه [دوره 8، شماره 1، 1398]

 • حکیم، حمید بحران سوریه؛ چالش‌ها و فرصت‌ها (با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران و رژیم اسرائیل) [دوره 9، شماره 2، 1399]

 • حلیمی، زهره موانع بیداری اسلامی در آیات و روایات [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 61-84]

 • حمیدی، سمیه راهبرد امنیتی قدرت های منطقه ای ایران، ترکیه و اسرائیل در قبال بحران سوریه (2011-2014 ) [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 61-78]

 • حمیدی، سمیه واکاوی اثرات ژنوم ژئوپلتیک بر سیاست خارجی (مطالعه موردی: سوریه و رژیم صهیونیستی) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 125-147]

 • حیدری، عباسعلی وجوب وحدت و حرمت تفرقه در جهان اسلام از نظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری آیت الله العظمی سید علی خامنه ای (مد ظله العالی) [دوره 7، شماره 14، 1397]

 • حیدری، مهدیه بررسی فرآیند بیداری اسلامی در جهان اسلام در پرتو انقلاب اسلامی ایران [دوره 7، شماره 13، 1397]

 • حیدری فر، محمد رئوف ژئوپلیتیک و بازیگری قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در غرب آسیا [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 66-84]

 • حیدری نسب، علیرضا جایگاه و نقش زنان در حکومت اسلامی در دیدگاه اما م خمینی (ره) [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 85-110]

خ

 • خدایار، دادخدا جایگاه و نقش زنان در حکومت اسلامی در دیدگاه اما م خمینی (ره) [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 85-110]

د

 • دارابی، علی النهضه و فرایند بیداری اسلامی در تونس؛ از اسلام گرایی در مبارزه تا تجربه عملی حکومت داری [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 111-139]

 • داوودی، علی اصغر نقد و تحلیل نظریه رؤیاانگاری قرآن کریم و وحی از دیدگاه عبدالکریم سروش و پیامدهای آن بر حوزهٔ مطالعات بیداری سیاسی مسلمانان [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 25-48]

 • درج، حمید بررسی و تحلیل رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به بیداری اسلامی بحرین [دوره 7، شماره 14، 1397]

ذ

 • ذکاوت، سحر واکاوی تطبیق نظام معارف قرآنی در فیلم‌های سینمایی «تنگه ابوقریب» و «به وقت شام» با رویکرد بیداری اسلامی [دوره 6، شماره 12، 1396]

 • ذولفقاری، وحید ماهیت جنبش های اخیر خاورمیانه: اسلامی یا سکولار؟ [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 57-76]

ر

 • راوش، بهنام بررسی محور مقاومت و آینده نظام سلطه با استفاده از نظریه نظام جهانی [دوره 7، شماره 14، 1397]

 • ردادی، محسن رشد افراط گرایی و بی‌اعتمادی در غرب به عنوان مانعی در برابر بیداری اسلامی؛ تبیین ریشه‌های تروریسم در غرب بر اساس نامه‌های رهبر انقلاب اسلامی به جوانان غربی [دوره 6، شماره 12، 1396]

 • رسولی پور، سمیه واکاوی تطبیق نظام معارف قرآنی در فیلم‌های سینمایی «تنگه ابوقریب» و «به وقت شام» با رویکرد بیداری اسلامی [دوره 6، شماره 12، 1396]

 • رفیعی دولت آبادی، محمدرضا فراتحلیل مقالات مرتبط با نقش شبکه های اجتماعی مجازی در وقوع بیداری اسلامی(۲۰۱۷-۲۰۱۰) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 75-100]

 • رنجکش، محمد جواد بررسی تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش های بیداری اسلامی با تاکید بر مفهوم اشاعه سازه انگاری [دوره 8، شماره 1، 1398]

 • روشن چسلی، محمد مهدی فریاد خون‌ها (درنگی بر بُن‌مایه‌های پایداری در شعرِ حسن عبدالله قرشی) [دوره 7، شماره 13، 1397]

ز

 • زرگر، علیرضا نظام سیاسی مطلوب کشورهای اسلامی درمنظومه فکری امام خامنه ای [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 173-198]

 • زمانی محجوب، حبیب نقش عوامل ژئوپلتیکی در بحران نوسازی 2011- 2018 سوریه [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 37-60]

 • زندرحیمی، مینا بررسی انتقال مولفه های پایداری در فرآیند ترجمه: مطالعه موردی ترجمه انگلیسی سعید سعیدپور از اشعار قیصر امین پور [دوره 9، شماره 2، 1399]

 • زودرنج، صدیقه شور حسینی در شعر بیداری اسلامی بحرین [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 64-76]

 • زینی ملک آباد، هادی بررسی و تحلیل پارادایم اساسی قرآن در بیداری اسلامی با تأکید بر نظر قرآن پژوهان معاصر [دوره 8، شماره 1، 1398]

 • زینی وند، تورج بیداری اسلامی در شعر معاصر یمن(مطالعه مورد پژوهش: شعر عبدالله بردونی) [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 125-148]

س

 • ساجدی، سید هادی ظرفیتهای جریان نوصدرایی در احیای دانش اسلامی در جهان اسلام با تاکید بر موسسه بین المللی اندیشه اسلامی (IIIT) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 49-74]

 • سروریان، حمید رضا تکریم سادات و کارکرد آن در بیداری اسلامی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 53-76]

 • سرووند، اکرم مستندات قرآنی بیداری جامعه بشری بر مبنای فطری بودن وحدت [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 7-24]

 • سلیمی نژاد، انصار مقاومت و بیداری اسلامی در اشعار معروف الرصافی و محمدحسین شهریار [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 33-56]

 • سهیلی‌مقدم، سیدمهدی واکاوی حاکمیت دولت بر فضای مجازی؛ مطالعه موردی عربستان در مواجهه با معارضان [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 281-309]

 • سوری، ایرج روند ساخت نهادهای انقلابی در دولت موقت و شورای انقلاب و تاکید امام خمینی بر الگوهای اسلامی [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 42-62]

 • سوری، ایرج بازتفسیر هویت اسلامی در گفتمان سیاسی امام خمینی(ره): بیداری جامعه و وقوع انقلاب اسلامی ایران [دوره 7، شماره 13، 1397]

 • سوری، سرور انقلاب یمن؛ فرصت ها و چالش های ایران بر اساس مدل راهبردی SWOT [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 33-60]

ش

 • شاکری خویی، احسان تأثیر پدیده تروریسم بر بیداری اسلامی و توسعه نیافتگی سیاسی کشورهای اسلامی خاورمیانه [دوره 8، شماره 1، 1398]

 • شمس آبادی، حسین تطبیق و تحلیل مفهوم شهید و شهادت در برخی از سروده‌های سلمان هراتی و شفیق حبیب [دوره 6، شماره 12، 1396]

 • شمس آبادی، حسین مضامین مشترک پایداری در سروده‌های سلمان هراتی و إبراهیم المقادمه [دوره 8، شماره 1، 1398]

 • شهریاری، بهادر بررسی تطبیقی عملکرد انقلاب اسلامی ایران و اخوان المسلمین مصر در فرآیند دولت سازی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 31-52]

 • شیرودی، مرتضی نقش عوامل ژئوپلتیکی در بحران نوسازی 2011- 2018 سوریه [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 37-60]

 • شیرودی، مرتضی بررسی نقادانه اندیشه های سیاسی-اجتماعی طالبان با داعش در مواجهه با جامعه سازی اسلامی [دوره 7، شماره 13، 1397]

ص

 • صدرا، علیرضا امواج بیداری و خیزش انقلابی اسلامی [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 77-91]

 • صدیق، میر ابراهیم استراتژی دو قدرت بزرگ منطقه ای (جمهوری اسلامی و عربستان سعودی) در حوزه سیاست گذاری خارجی و تروریسم در منطقه تحت نفوذ خود [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 77-101]

 • صفایی مهر، علیرضا بررسی عوامل مؤثر بر سیاست­ خارجی عربستان در قبال پرونده فلسطین در دروه محمد بن سلمان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 103-123]

 • صیدی، علی اکبر روش های تامین امنیتِ نظامی درجمهوری اسلامی ایران براساس رهنمود های قرآنی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 167-187]

ط

 • طاقتی، علیرضا بررسی گفتار فرقه گرایانه‌ی داعش [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 8-22]

 • طباطبایی، یگانه سادات نقش آفرینی قطر در منطقه خلیج فارس با توجه به مناقشات اخیر خاورمیانه [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 92-126]

ع

 • عارفی گوروان، اسماعیل فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 61-81]

 • عباسی(اشلقی)، مجید بازتاب‌های سازه‌انگارانه انقلاب اسلامی ایران بر تحولات انقلابی جهان عرب [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 33-57]

 • عباسی شاهکوه، مهدی «کنشگر» و «کنش‌پذیر» در بیداری اسلامی؛ از منظر گفتمان امام خمینی [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 9-34]

 • عبدالخانی، علی تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در زمینه فتنه: یک مطالعه کیفی [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 79-118]

 • عبدالرحمانی، رضا فراتحلیل مقالات مرتبط با نقش شبکه های اجتماعی مجازی در وقوع بیداری اسلامی(۲۰۱۷-۲۰۱۰) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 75-100]

 • عبداله زاده، حسن تقابل سیاست خارجی ایران و عربستان در بحران یمن با روش سازه انگارانه [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 82-98]

 • عسکری کرمانی، محمد بررسی مجموعه امنیتی خاورمیانه و شناخت ائتلاف ها و تهدیدها (با تأکید بر نقش ائتلاف محور مقاومت در مناسبات آن مجموعه) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 127-148]

 • علیانسب، سید ضیاءالدین مستندات قرآنی بیداری جامعه بشری بر مبنای فطری بودن وحدت [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 7-24]

 • علی یاری، حسن نقش کشورهای غربی در چگونگی شکل گیری اندیشه سلفی [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 119-138]

غ

 • غلامی، روح الله مطالعه تطبیقی اندیشه و آرای امام خمینی(ره) و سید قطب درباره اسلام سیاسی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 311-334]

 • غلامی، سعید بحران سوریه؛ چالش‌ها و فرصت‌ها (با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران و رژیم اسرائیل) [دوره 9، شماره 2، 1399]

ف

 • فرمهینی فراهانی، محسن تبیین ابعاد و مؤلفه های بیداری اسلامی و تحلیل جایگاه آن در کتابهای درسی تاریخ دوره دوم متوسطه ایران [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 145-168]

 • فضائلی، سید ابالقاسم بررسی و تحلیل پارادایم اساسی قرآن در بیداری اسلامی با تأکید بر نظر قرآن پژوهان معاصر [دوره 8، شماره 1، 1398]

ق

 • قاسم آبادی، مرتضی بررسی تطبیقی ساختارهای اساسی متاثر از آرمانهای انقلاب در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی مصر؛ از ادعا تا واقعیت (با مطالعه قوانین اساسی ایران و مصر مصوب 2014 میلادی ) [دوره 9، شماره 2، 1399]

 • قاسمی، بهزاد مطالعه تطبیقی اندیشه و آرای امام خمینی(ره) و سید قطب درباره اسلام سیاسی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 311-334]

 • قاسمی، بهزاد بررسی تطبیقی عملکرد انقلاب اسلامی ایران و اخوان المسلمین مصر در فرآیند دولت سازی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 31-52]

 • قاسمی، حاکم آینده روابط ایران و ترکیه در پرتو تحولات خاورمیانه: ادامه همکاری اقتصادی در سایه رقاب تهای سیاسی [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 111-144]

 • قاسمی، زینب راهبرد امنیتی قدرت های منطقه ای ایران، ترکیه و اسرائیل در قبال بحران سوریه (2011-2014 ) [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 61-78]

 • قاسمی، زینب واکاوی اثرات ژنوم ژئوپلتیک بر سیاست خارجی (مطالعه موردی: سوریه و رژیم صهیونیستی) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 125-147]

 • قاسمی حیدری، سوسن تأثیرِ بن لایه های انقلاب اسلامی ایران بر بیداری سیاسی، اجتماعی شیعیان لبنان [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 37-60]

 • قربانی، مژگان انقلاب یمن؛ فرصت ها و چالش های ایران بر اساس مدل راهبردی SWOT [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 33-60]

 • قربانی گلشن‌آباد، محمد ماهیت رویکرد مقابله جویانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه ( 2015- 2001) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 59-82]

 • قهرمانی، علی واکاوی جلوه‌های پایداری در شعر معاصر یمن (مطالعه موردی: شهید محمد محمود الزبیری) [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 29-50]

 • قیوم زاده، محمود وجوب وحدت و حرمت تفرقه در جهان اسلام از نظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری آیت الله العظمی سید علی خامنه ای (مد ظله العالی) [دوره 7، شماره 14، 1397]

ک

 • کارآمد، راضیه تطبیق و تحلیل مفهوم شهید و شهادت در برخی از سروده‌های سلمان هراتی و شفیق حبیب [دوره 6، شماره 12، 1396]

 • کارآمد، راضیه مضامین مشترک پایداری در سروده‌های سلمان هراتی و إبراهیم المقادمه [دوره 8، شماره 1، 1398]

 • کارخانه، جواد فریاد خون‌ها (درنگی بر بُن‌مایه‌های پایداری در شعرِ حسن عبدالله قرشی) [دوره 7، شماره 13، 1397]

 • کارخانه، جواد بررسی مهمترین مؤلّفه های آموزه‌های دینی حوزۀ ادبیات پایداری در اشعار انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 2، 1399]

 • کافی، مجید الزامات نظری احیای تمدن ایرانی اسلامی [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 11-32]

 • کرمزاده، محمد وجوب وحدت و حرمت تفرقه در جهان اسلام از نظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری آیت الله العظمی سید علی خامنه ای (مد ظله العالی) [دوره 7، شماره 14، 1397]

 • کریمی، سوده ابعاد حقوقی سیاسی اعتقادی حضور ایران در سوریه [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 78-104]

 • کریمی پور، داود بازتاب سیاست های ایران و روسیه بر پرستیژ منطقه ای آن ها در تحولات مقاومت یمن و سوریه [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 101-126]

 • کریمی حاجی خادمی، مازیار تبارشناسی جریانهای تکفیری بررسی موردی جنبش طالبان در افغانستان [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 9-44]

 • کریمی فرد، لیلی بررسی ریشه های نگرشی- سیاسی شکل گیری جنبش انصارالله یمن برمبنای نظریه سازه انگاری [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 85-112]

 • کشیشیان سیرکی، گارینه تأثیر گفتمان امام خمینی بر بیداری اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 199-233]

 • کمالی مقدم، حمیده بررسی انتقال مولفه های پایداری در فرآیند ترجمه: مطالعه موردی ترجمه انگلیسی سعید سعیدپور از اشعار قیصر امین پور [دوره 9، شماره 2، 1399]

 • کوچکی نیت، زهرا شور حسینی در شعر بیداری اسلامی بحرین [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 64-76]

 • کیانی، جواد نظام سیاسی مطلوب کشورهای اسلامی درمنظومه فکری امام خامنه ای [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 173-198]

گ

 • گازرانی، سعید نقد و تحلیل نظریه رؤیاانگاری قرآن کریم و وحی از دیدگاه عبدالکریم سروش و پیامدهای آن بر حوزهٔ مطالعات بیداری سیاسی مسلمانان [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 25-48]

 • گراوند، مجتبی بازتفسیر هویت اسلامی در گفتمان سیاسی امام خمینی(ره): بیداری جامعه و وقوع انقلاب اسلامی ایران [دوره 7، شماره 13، 1397]

 • گراوند، نجمیه مبانی نظری اقتدارگرایی در قرآن با رویکردی بر دیدگاههای امام خمینی(ره) درباره بیداری اسلامی در ایران [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 106-124]

 • گراوند، نجمیه معنا شناسی وحدت در قرآن و بازشناسی ارتباط آن با بیداری اسلامی [دوره 8، شماره 1، 1398]

 • گلشنی، علیرضا بررسی نقادانه اندیشه های سیاسی-اجتماعی طالبان با داعش در مواجهه با جامعه سازی اسلامی [دوره 7، شماره 13، 1397]

 • گودرزی، مهناز تحلیل سیاست خارجی ایران در مقابله با گروه تروریستی داعش: 2018-2014 [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 141-171]

م

 • محمدی، سمیرا بررسی جامعه شناختی جایگاه متفاوت اسلامگرا‌ها در وقوع انقلاب‌های معاصر (مطالعه موردی؛ جنبش انقلابی 2011 تونس و انقلاب اسلامی ایران) [دوره 7، شماره 14، 1397]

 • محمدی، سیدمحمد چشم‌انداز اسلام سیاسی در ترکیه و تأثیر آن بر تحولات امنیتی منطقه [دوره 9، شماره 2، 1399]

 • محمدی، مجید بیداری اسلامی در شعر معاصر یمن(مطالعه مورد پژوهش: شعر عبدالله بردونی) [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 125-148]

 • محمدی عزیز آبادی، مهدی نگاهی تطبیقی به نقش طبقۀ متوسط جدید در ایجاد انقلاب در مصر و عربستان [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 139-171]

 • محموداوغلی، رضا انقلاب اسلامی ایران و مولفه‌های تاثیرگذار منطقه‌ای آن [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 45-65]

 • محمودی، اعظم بررسی جنبش های بیداری اسلامی با رویکرد آسیب شناسانه [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 113-135]

 • محمودی رجا، سید زکریا بررسی محور مقاومت و آینده نظام سلطه با استفاده از نظریه نظام جهانی [دوره 7، شماره 14، 1397]

 • مختاری، علی نگاهی تطبیقی به نقش طبقۀ متوسط جدید در ایجاد انقلاب در مصر و عربستان [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 139-171]

 • مرادپوردهنوی، امیرحسین درامدی برمراحل بیداری اسلامی در جهان اسلام [دوره 9، شماره 2، 1399]

 • مرادی حقیقی، فائزه نقش آمریکا در شکل‌گیری گروه تکفیری "دولت اسلامی عراق و شام"(داعش) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 7-36]

 • مرشدی زاد، علی بررسی جامعه شناختی جایگاه متفاوت اسلامگرا‌ها در وقوع انقلاب‌های معاصر (مطالعه موردی؛ جنبش انقلابی 2011 تونس و انقلاب اسلامی ایران) [دوره 7، شماره 14، 1397]

 • مرندی، زهره تحول درگفتمان قدرت محور مقاومت از تثبیت به توسعه قدرت با تاکید بر زنجیره هم ارزی هویت قبل و بعد از شهادت سردار سلیمانی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 61-83]

 • مروتی، سهراب مبانی نظری اقتدارگرایی در قرآن با رویکردی بر دیدگاههای امام خمینی(ره) درباره بیداری اسلامی در ایران [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 106-124]

 • مطلبی، مسعود نظریه بیداری اسلامی و نظریه های رقیب؛ استنتاج بهترین تبیین در تحلیل تحولات خاورمیانه عربی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 83-109]

 • مظهری، محمد بررسی تطبیقی ساختارهای اساسی متاثر از آرمانهای انقلاب در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی مصر؛ از ادعا تا واقعیت (با مطالعه قوانین اساسی ایران و مصر مصوب 2014 میلادی ) [دوره 9، شماره 2، 1399]

 • معین آبادی بیدگلی، حسین بررسی مجموعه امنیتی خاورمیانه و شناخت ائتلاف ها و تهدیدها (با تأکید بر نقش ائتلاف محور مقاومت در مناسبات آن مجموعه) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 127-148]

 • مقدس، حسین بررسی مهمترین مؤلّفه های آموزه‌های دینی حوزۀ ادبیات پایداری در اشعار انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 2، 1399]

 • مقدم زاده، علی تبیین ابعاد و مؤلفه های بیداری اسلامی و تحلیل جایگاه آن در کتابهای درسی تاریخ دوره دوم متوسطه ایران [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 145-168]

 • ملکوتیان، مصطفی نقش آمریکا در شکل‌گیری گروه تکفیری "دولت اسلامی عراق و شام"(داعش) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 7-36]

 • ملکوتیان، مصطفی رفتارشناسی سیاسی روحانیت در مواجهه با چالش های بیداری اسلامی؛ با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 9، شماره 2، 1399]

 • مناف زاده، حسن تناقض‌نمای سیاست خارجی آمریکا در قبال تحولات بحرین و سوریه [دوره 9، شماره 2، 1399]

 • منجی، محسن بررسی گفتار فرقه گرایانه‌ی داعش [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 8-22]

 • منهاجی، مجید بررسی و تحلیل بسترها و پیامدهای حضور وهابیت در الجزایراز 1962 تا 1990 م. [دوره 9، شماره 2، 1399]

 • منهاجی، مجید نقش لاله فاطمه نسومر در مقاومت اسلامی الجزایر(۱۸۳۰-۱۸۶۳م.) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 149-173]

 • مهری، اصغر بررسی و تحلیل پارادایم اساسی قرآن در بیداری اسلامی با تأکید بر نظر قرآن پژوهان معاصر [دوره 8، شماره 1، 1398]

 • موسوی، سید امیر بررسی رابطه قومیت‌گرایی و سلفی‌گری در جهان عرب [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 85-96]

 • موسوی، سید محمد مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در دفاع از حریم اهل بیت [دوره 8، شماره 1، 1398]

 • موسوی، سید محمد تحلیل جامعه شناختی بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصار الله یمن و آینده پیش روی آن [دوره 9، شماره 2، 1399]

 • موسوی رکعتی، سید سیاوش تحلیل جامعه شناختی نظام سیاسی استبدادی در دوران پهلوی [دوره 7، شماره 13، 1397]

 • مولوی وردنجانی، عیسی رفتارشناسی سیاسی روحانیت در مواجهه با چالش های بیداری اسلامی؛ با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 9، شماره 2، 1399]

 • میرخلیلی، سیدجواد رفتارشناسی سیاسی روحانیت در مواجهه با چالش های بیداری اسلامی؛ با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 9، شماره 2، 1399]

 • میرزایی، مهدی تحلیل محتوا کتب درسی دوره ابتدایی از منظر توجه به ابعاد و مولفه های بیداری اسلامی (تالیف سال تحصیلی ۱۴۰۰/۱۳۹۹) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 149-165]

ن

 • نادری، احمد بررسی گفتار فرقه گرایانه‌ی داعش [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 8-22]

 • نادری، مهدی مبانی و مستندات " سیاست استکبار ستیزی " در دیدگاه امام خمینی ره [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 127-144]

 • نباتیان، محمد اسماعیل گفتمان انقلاب اسلامی و مواجه با چالش بدیل سازی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 7-29]

 • نجفی، حسن تبیین ابعاد و مؤلفه های بیداری اسلامی و تحلیل جایگاه آن در کتابهای درسی تاریخ دوره دوم متوسطه ایران [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 145-168]

 • نجفی، محمد جواد بررسی عوامل مؤثر بر سیاست­ خارجی عربستان در قبال پرونده فلسطین در دروه محمد بن سلمان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 103-123]

 • نصیری حامد، رضا نقش ساختارهای سیاسی پیش از بهار عربی بر ماهیت تحولات کشورها؛(مطالعه موردی لیبی و تونس) [دوره 7، شماره 14، 1397]

 • نظری، فرزاد بررسی نقادانه اندیشه های سیاسی-اجتماعی طالبان با داعش در مواجهه با جامعه سازی اسلامی [دوره 7، شماره 13، 1397]

 • نعمتی، فاروق فریاد خون‌ها (درنگی بر بُن‌مایه‌های پایداری در شعرِ حسن عبدالله قرشی) [دوره 7، شماره 13، 1397]

 • نوروزی، مجتبی تحول درگفتمان قدرت محور مقاومت از تثبیت به توسعه قدرت با تاکید بر زنجیره هم ارزی هویت قبل و بعد از شهادت سردار سلیمانی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 61-83]

 • نوروزی آزارکی، حسنعلی بررسی مهمترین مؤلّفه های آموزه‌های دینی حوزۀ ادبیات پایداری در اشعار انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 2، 1399]

 • نوری کیذقانی، سید مهدی مضامین مشترک پایداری در سروده‌های سلمان هراتی و إبراهیم المقادمه [دوره 8، شماره 1، 1398]

 • نوری گلجایی، عبدالله چالش های سیاسی بیداری اسلامی در جهان اسلام و راهبردهای تدافعی(wt) در مقابله با آن از منظر مقام معظم رهبری بررسی موردی از سال 2011 تا 2020 میلادی [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 7-28]

و

 • وفایی، رضا تبیین ابعاد و مؤلفه های بیداری اسلامی و تحلیل جایگاه آن در کتابهای درسی تاریخ دوره دوم متوسطه ایران [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 145-168]

 • ولی پور عتیق، توحید نقش ساختارهای سیاسی پیش از بهار عربی بر ماهیت تحولات کشورها؛(مطالعه موردی لیبی و تونس) [دوره 7، شماره 14، 1397]

 • ولی زاده میدانی، رامین مطالعه تطبیقی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مانیفست فکری جریان ملی گوروش ترکیه [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 97-124]

ه

 • هادی پور، هدی بررسی انتقال مولفه های پایداری در فرآیند ترجمه: مطالعه موردی ترجمه انگلیسی سعید سعیدپور از اشعار قیصر امین پور [دوره 9، شماره 2، 1399]

 • هدایتی شهیدانی، مهدی تناقض‌نمای سیاست خارجی آمریکا در قبال تحولات بحرین و سوریه [دوره 9، شماره 2، 1399]

ی

 • یوسفی جویباری، محمد ماهیت رویکرد مقابله جویانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه ( 2015- 2001) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 59-82]