مقاله پژوهشی
واکاوی اثرات ژنوم ژئوپلتیک بر سیاست خارجی (مطالعه موردی: سوریه و رژیم صهیونیستی)
1. واکاوی اثرات ژنوم ژئوپلتیک بر سیاست خارجی (مطالعه موردی: سوریه و رژیم صهیونیستی)

سمیه حمیدی؛ زینب قاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

چکیده
  مولفه‌های ژئوپلتیکی از جمله عوامل مهم اثرگذار بر سیاست خارجی کشورها هستند. شناخت کدهای ژئوپلتیک موجود در کشورهای همسایه، می‌تواند نقش مؤثری در بکار‌گرفتن سیاست خارجی هم راستا با وزن ژئوپلتیک کشورها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بیداری اسلامی و دولت سازی: بررسی تطبیقی عملکرد انقلاب اسلامی ایران و اخوان المسلمین مصر
2. بیداری اسلامی و دولت سازی: بررسی تطبیقی عملکرد انقلاب اسلامی ایران و اخوان المسلمین مصر

بهزاد قاسمی؛ بهادر شهریاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1399

چکیده
  دولت ‏سازی و فرایند نهضت‏های اسلامی در جهت برپایی حکومت دینی یکی از مسائل بنیادی در بیداری اسلامی و انقلاب‏ها است. با عنایت با اینکه؛ پیش شرط تاسیس دولت اسلامی عمل به اصول و مبانی دینی و برپایی دولت ...  بیشتر
مقاله ترویجی
روش های تامین امنیتِ نظامی درجمهوری اسلامی ایران براساس رهنمود های قرآنی
3. روش های تامین امنیتِ نظامی درجمهوری اسلامی ایران براساس رهنمود های قرآنی

علی اکبر صیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1399

چکیده
  در قرآن، شیوهای تأمین امنیت نظامی، به‌عنوان یک نیاز اساسی، بیان‌شده است. امروزه در جمهوری اسلامی ایران، اختلافِ گفتمان‌ها در تأمین امنیت نظامی بین دو جریان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا، پیامدهای منفی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تکریم سادات و کارکرد آن در بیداری اسلامی
4. تکریم سادات و کارکرد آن در بیداری اسلامی

سید سعید حسینی رامشه؛ حمید رضا سروریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

چکیده
  مقدمه و هدف: مسلمانان به اهل‌بیت (ع) مودت دارند که این پشتوانه قرآنی، روایی و عقلی دارد و سادات نیز مورد اکرامند. درباره سادات از وجوه مختلفی پژوهش هایی شده است اما به طور مستقل چراییِ تکریم ایشان و از ...  بیشتر
مقاله ترویجی
تحلیل محتوا کتب درسی دوره ابتدایی از منظر توجه به ابعاد و مولفه های بیداری اسلامی (تالیف سال تحصیلی ۱۴۰۰/۱۳۹۹)
5. تحلیل محتوا کتب درسی دوره ابتدایی از منظر توجه به ابعاد و مولفه های بیداری اسلامی (تالیف سال تحصیلی ۱۴۰۰/۱۳۹۹)

مهدی میرزایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی با توجه به ابعاد و مولفه های مسئله بیداری اسلامی انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی شامل: تحلیل اسنادی و نیز تحلیل محتوا و رویکرد آن نیز کاربردی ...  بیشتر