استراتژی جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای محور تحت نفوذ در جهان اسلام از منظر رئالیسم تدافعی( واکاوی بحران عراق و سوریه )
استراتژی جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای محور تحت نفوذ در جهان اسلام از منظر رئالیسم تدافعی( واکاوی بحران عراق و سوریه )

محسن جمشیدی؛ شهرام فتاحی؛ میر ابراهیم صدیق

دوره 11، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 99-77

چکیده
  سیاست خارجی ایران در محور تحت نفوذ بعد از بحران در دو کشور عراق و سوریه، بیشتر دارای ماهیتی تدافعی- امنیتی و عمل گرایانه بوده است. اما واکنش های به وجود امده در دو کشور فوق ذکر از طرف دیگر قدرتهای ذی نفوذ ...  بیشتر
تحلیل سیاست خارجی ایران در مقابله با گروه تروریستی داعش: 2018-2014
تحلیل سیاست خارجی ایران در مقابله با گروه تروریستی داعش: 2018-2014

نیلوفر اردم؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ مهناز گودرزی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 141-171

چکیده
  فعالیت گسترده گروه تروریستی داعش طی سال‌های 2018-2014 در عراق و سوریه با واکنش‌های مختلفی مواجه شد. هدف اصلی در این مقاله بررسی سیاست خارجی ایران در قبال داعش در قالب روش توصیفی – تحلیلی و در چارچوب نظریه ...  بیشتر