کلیدواژه‌ها = امام خمینی
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه و نقش زنان در حکومت اسلامی در دیدگاه اما م خمینی (ره)

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 85-110

علیرضا حیدری نسب؛ دادخدا خدایار


2. «کنشگر» و «کنش‌پذیر» در بیداری اسلامی؛ از منظر گفتمان امام خمینی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 9-34

سید حسین اطهری؛ مهدی عباسی شاهکوه