بررسی و تحلیل بسترها و پیامدهای حضور وهابیت در الجزایراز 1962 تا 1990 م.
1. بررسی و تحلیل بسترها و پیامدهای حضور وهابیت در الجزایراز 1962 تا 1990 م.

مجید منهاجی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399

چکیده
  موضوع جریان‌سلفی‌وهابی یکی از پیچیده‌ترین موضوعات‌فکری در عرصه‌پژوهش است، که در سایه پیوند باحکومت آل‌سعود، گسترش فزاینده‌ای در جهان ازجمله شمال‌آفریقا پیدا کرد. وهابیت در الجزایر پیشینه‌ای ...  بیشتر
بررسی رابطه قومیت‌گرایی و سلفی‌گری در جهان عرب
2. بررسی رابطه قومیت‌گرایی و سلفی‌گری در جهان عرب

سید امیر موسوی

دوره 5، شماره 9 ، تابستان 1395، ، صفحه 85-96

چکیده
  سلفیه جریانی است که ریشه در قرون اولیه اسلامی و مذهب حنبلی دارد اما تأسیس واقعی آن توسط ابن تیمیه حرانی در قرون هفتم و هشتم هجری صورت گرفته است. این جریان اعتقاد دارد باید از نسل‌های اولیه مسلمانان تقلید ...  بیشتر