کلیدواژه‌ها = گروه‌های قومی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی گفتار فرقه گرایانه‌ی داعش

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 8-22

احمد نادری؛ علیرضا طاقتی؛ محسن منجی