کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
1. ابعاد حقوقی سیاسی اعتقادی حضور ایران در سوریه

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 78-104

سوده کریمی


2. مطالعه تطبیقی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مانیفست فکری جریان ملی گوروش ترکیه

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 97-124

مهدی پیروزفر؛ رامین ولی زاده میدانی؛ سید اسدالله اطهری