کلیدواژه‌ها = پشتون
تعداد مقالات: 1
1. تبارشناسی جریانهای تکفیری بررسی موردی جنبش طالبان در افغانستان

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-44

مازیار کریمی حاجی خادمی