واکاوی تأثیر عصر اطلاعات بر احیای تمدن اسلامی
واکاوی تأثیر عصر اطلاعات بر احیای تمدن اسلامی

سیدمهدی سهیلی‌مقدم

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 101-127

چکیده
  در سال‌های اخیر، پیامدهای عصر اطلاعات بر جوامع دینی موردتوجه محافل علمی قرارگرفته است. هدف این تحقیق، بررسی چارچوب نظری این پیامدها به‌عنوان ابزاری برای درک عصر اطلاعات و تجلی تغییرات فرهنگی عصر دیجیتال ...  بیشتر
واکاوی حاکمیت دولت بر فضای مجازی؛ مطالعه موردی عربستان در مواجهه با معارضان
واکاوی حاکمیت دولت بر فضای مجازی؛ مطالعه موردی عربستان در مواجهه با معارضان

سیدمهدی سهیلی‌مقدم

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 281-309

چکیده
  فضای مجازی یک حیطه سیاسی اجتماعی و فناوری با ویژگی های منحصر به فرد است که از مرزهای سرزمینی و قانونی کشورها فراتر رفته است و بیشتر توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، اما کشورهای توسعه یافته با سازوکارهایی ...  بیشتر