مضامین مشترک پایداری در سروده‌های سلمان هراتی و إبراهیم المقادمه
مضامین مشترک پایداری در سروده‌های سلمان هراتی و إبراهیم المقادمه

راضیه کارآمد؛ حسین شمس آبادی؛ سید مهدی نوری کیذقانی

دوره 8، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 7-30

چکیده
  ایران و فلسطین دو کشوری هستند که جنگ را تجربه کرده‌ و شاعرانِ این دو سرزمین در مورد ادبیات پایداری و مقاومت شعرهایی سروده‌اند که سلمان هراتی شاعر ایرانی و ابراهیم المقادمه شاعر فلسطینی از جمله این شعرا ...  بیشتر
تطبیق و تحلیل مفهوم شهید و شهادت در برخی از سروده‌های سلمان هراتی و شفیق حبیب
تطبیق و تحلیل مفهوم شهید و شهادت در برخی از سروده‌های سلمان هراتی و شفیق حبیب

راضیه کارآمد؛ حسین شمس آبادی

دوره 6، شماره 12 ، اسفند 1396، ، صفحه 73-92

چکیده
  شعرای ایران و فلسطین با ادبیات پایداری، شهید و شهادت، مأنوس هستند. سلمان هراتی و شفیق حبیب از جمله این شعرا هستند که برخی از سروده‌های خود را به شهدا اختصاص داده‌اند و این نوشتار به تحلیل و تطبیق این ...  بیشتر