نویسنده = سوسن قاسمی حیدری
تعداد مقالات: 1
1. تأثیرِ بن لایه های انقلاب اسلامی ایران بر بیداری سیاسی، اجتماعی شیعیان لبنان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 37-60

علی حسینی؛ سوسن قاسمی حیدری